Logotype

Näsberg

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Våmhusfäboden Näsberg ligger vid Hustjärnbergets sydsluttning på en höjd av 420 meter. I den norra delen ligger bebyggelsen tätt efter fägatan. Hör följer byggnaderna den äldre byggnadstraditionen och är med få undantag timrade och omålade. I den södra delen är bebyggelsen glesare med inslag av modernare fritidshus. På flera ställen finns stora odlingsrösen från den tid då man började odla upp marken. Numera håller ingen djur på vallen. 1984 var sista året för djurhållning. I boken Kurlturmiljöer i Mora från 1991 klassas fäboden som Lokalt intresse A och det finns rekommendationer för utbyggnader förtätningar, struktur m.m.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Näsberg

Björnen beundrar utsikten.

Näsberg

Majstång som sig bör.

Näsberg

Utsikt mot Våmhus och Orsasjön.

Näsberg

Vitsippor på våren.

Näsberg

Gamla fägatan.

Näsberg

Fritidshus och odlingsrösen.

Näsberg

Siljansleden genom fäboden.

Näsberg

Gamla brukarmetoder, hässja.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Kommentarer

Namn:

E-post (kommer inte att synas i din kommentar):

Kom ihåg mig?

Skriv in ordet du ser här nedanför: