Fisklösarna på Solleröskogen

Avstånd till centrum: 26 km från Sollerö kyrka, över Gesunda

Fiskarter: Öring och aborre

Fiskekort:

Fiskekort säljs vid Konsum på Sollerön och på Mora Turistbyrå.

Fiskeregler:

Minimimått på öringen är 30 cm. Förbjudet att fiska från båt, kanot eller flytring.Övriga regler se fiskekortet.

Länk till Sollerö Fiskevårdsområde: https://www.sollero-fvof.se