Hålltjärn Venjan

Avstånd till centrum: 3-4 km från Venjan

Fiskarter: Regnbåge, Röding

Fiskekort:

Fiskekort säljes vid Centrumkiosken i Venjan liksom vid Märnäs camping och hos Handlarn i Venjan.

Fiskeregler:

Fyra fiskar 100 kr. Ett spö. Barn under 12 år fiskar tillsammans med föräldrar och får ta tillsammans 4 fiskar. Endast landmete.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.