Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Fiskekort: Behövs ej

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.