Logotype

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Det här är ett parti av en riktigt gammal färdväg mellan Mora och Venjan. Den omnämns i gamla böcker av “resande” och finns med på kartor från 1600-talet. Första förbindelsen mellan Mora och Venjan med stor säkerhet. Kanske inte exakt i alla stycken men väldigt nära. Leden är till stora delar i ursprungligt skick, kanske 80%. Första delen av färdvägen från Venjan till Grundsjön, 9 km, är markerad sedan tidigare, orange. Den finns presenterad på sidan, “Färdväg Venjan - Grundsjön”. Slå ihop turerna och du har en vandring i en riktning på 17 km.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Fin s.k. hålväg på färdleden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Parti utmed leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Röjningsjobb på den igenväxta leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Välmärkt och skyltad led numera.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Rekognosering av leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Tydlig hålväg.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Den sista fina åsen mot Ryssån/Axivägen.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Karta från 1676 där färdvägen framgår tydligt.

Kartor

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Ny karta över färdvägen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Färdväg Grundsjön - Venjan

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Leden är ca 9 km om man startar inne i Venjan vid Tempo, 6,5 km med utgångspunkt från bron över Kräggån. Efter bron börjar den fornlämningsklassade färdvägen som är märkt till Grundsjön. Märkning pågår numera, 2021-07-20, från Grundsjön till Långsisdammen, ca 7 km.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Färdväg Grundsjön - Venjan

Alldeles efter starten vid Grundsjön.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Typisk hålväg från forna tider.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Gammelskog emellanåt.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Omväxlande fin stig.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Välmärkt led.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Spänger där så behövs.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Stockbro över myren.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Naturens konstverk.

Kartor

Färdväg Grundsjön - Venjan

Karta över leden från Tempo i Venjan till Grundsjön framtagen av Pether Öman

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Bufferstigen till Lidens fäbod, Gävunda

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En fin stig till /från Lidens fäbod i Gävundatrakten, Söromsjöbygden. Omväxlande skogsvandring, efter halva sträckan ca 1,5 km en “sovhol”, rastplats vid Rämyren. Blåbär och lingonmarker. I fäboden Liden finns slogbod,brunn och grillplats. En fin rast kan tas där innan promenaden åter, eller upphämtning med bil.

Länkar

Bilder

Bufferstigen till Lidens fäbod, Gävunda

Rastplatsen vid Lidens fäbod.

Kartor

Bufferstigen till Lidens fäbod, Gävunda

Karta. Start Krokfors. Led till Liden, gul.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En fin kort vandring upp till ett utsiktstorn och en slogbod/grillplats. En skaplig biltur dit, ca 45 km från Mora, men verkligen en pärla att besöka. Härlig panoramautsikt från tornet.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Strax före reservatet, Prästvallens fäbod.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

I början av stigen upp till tornet.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Vacker gammelskog.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Kojtärnen

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Uppe vid tornet och slogboden.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Vy mot Bösjön från 728 m.ö.h.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Vindsnurrorna på Bösjövarden.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Torn- och slogbodsbyggarna.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Reservatsbeskrivning och regler.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Gedigen gammal bro ut mot reservatet.

Kartor

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Karta, sista biten upp till tornet.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Hemulsjö - slogbod/grillplats

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Två slogbodar med grillplatser i Hemulsjö. En utmed Siljansleden vid Hemulån och en vid Hemulsjön vid badplatsen.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Hemulsjö - slogbod/grillplats

Slogboden utmed Siljansleden och Hemulån.

Hemulsjö - slogbod/grillplats

Fin grillplats vid Hemulsjön.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En fin plats vid Äjsjön utmed grusvägen från Siljansfors, ca 2 km. Lämplig för fikastopp eller grillning vid utflykten.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats.

Grillplatsen vid Äjsjön.

Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats.

Cykelstigen nära grillplatsen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En slogbod med grillplats finner ni vid Ryssån i Axi. Det kan finnas ved, men ta med om ni ska grilla.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats

Nere vid Ryssån i Axi.

Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats

Åk över Fläsbruni. Slogbod t.v.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Eldris, slogbod/grillplats. Vid vasaloppskontrollen.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Vasaloppet/Vasaloppsarenan sköter anläggningen. Där finns även en övernattningsstuga för vandrare. Ved kan finnas men medtages för säkerhets skull. Platsen lämnas ren och städad som vanligt när ni är ute.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Eldris, slogbod/grillplats. Vid vasaloppskontrollen.

Grillplats och slogbod i Eldris vid vasaloppskontrollen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Läde, grillplats/slogbod

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En slogbod med grillplats intill Vasaloppsleden. Något norr om slaktladan utmed leden.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Läde, grillplats/slogbod

Slogbod med grillplats i Läde, intill Vasaloppsarenan.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Utmed Linnéstigen, som går upp på Gopshusberget, finns en slogbod för fika och vila nästan på toppen. Fin utsikt åt Morahållet med Spjumodammen närmast. Hökbergs fäbod syns bra från slogboden. På nervägen i skidbacken är det kanonvyer norrut. Ca. 2 km promenad totalt.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Slogboden nära toppen på Gopshusberget.

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Vy mot Hökberg från Slogboden.

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Vy norrut i skidbacken.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Alderängarna, grillplats/slogbod

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Utmed Österdalälven vid Alderängrnas naturreservat finns en slogbod med grillplats.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Alderängarna, grillplats/slogbod

Slogboden med vackert läge vid älven.

Alderängarna, grillplats/slogbod

Österdalälven

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Det finns en markerad led runt Ätjärn. Vita “bollar”. Se beskrivning på länken nedan.

Bilder

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Grillplats och slogbod intill badplatsen vid Ätjärn. Nära påfarten på turen från Björka-Våmhusvägen.

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Den eleganta fikaplatsen med så fint bord inkl. sittplatser. Max 500 m från den södra startplatsen.

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Slogbod nr 2. En plats för fiskare i första hand, men allmänhet sägs välkommen om man håller rent efter sig.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En slogbod med grillplats nere vid en krök av Bossån. Fint placerad där i Södra Selbäck.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Snö på bilden, snart vitsippor på den platsen.

Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Vårvinter vid Bossån.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

En slogbod och grillplats utmed Siljansleden nere vid Hemulån.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Slogbod Hemulån vid Spången.

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Grillen vid Hemulån, Spången/Storspårsbron.

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Fint vid ån i solen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.
Skriv ut

Grillplats/slogbod

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Skriv ut

Selja, grillplats vid badet.

Fiskekort: Behövs ej

Bra att veta:

Vid Selja badplats finns en grillplats, cementring med grillgaller. Ved medtages och städning sker naturligvis efter besöket.

Bilder

Selja, grillplats vid badet.

Grillplas vid Seljabadet

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.