Logotype

Hykjeberg söderifrån

Längd: 6 km tur och retur

Total stigning: ca 400 m

Område: Älvdalen Hykjeberg

Start-mål: Vid mötesplats utmen Kanonvägen mellan Rot och Våmhus.

Märkning: Orange

Terräng: Fin sti, delvis lite stening, med rejäla motlut. Jobbigast de sista 500 m.

En annorlunda tur för vandrare. Mer använd av skidåkare och löpare. Träningsslinga för Älvdalens IF skidåkare och på senare år en del av den tuffa löptävlingen Uka Pain. Start vid en M-plats utmed Kanonvägen mellan Rot och Våmhus. Först ner till en bäck sedan mer eller mindre uppför i 2 km. Tuffast mot slutet. Vid bäckövergången fanns ingen bro i nov. 2021. Då var det högt vatten och vid normalflöde ska man klara att ta sig över via stenar. Annars finns trädstammar att nyttja ca 100 m söderut för den mer vige och “modige”. Turen kräver rätt stor vana och kondition, ingen elitklass, men som sagt lite strapatsvana. För tränade löpare och skidåkare inga som helst problem.

Sevärdheter

Det fina med turen är den fina skogen på väg upp och ner, mestadels naturreservat. Finast i Persgrav, utmed bäckfåran. Vyerna från toppen talar för sig själva.

Vägbeskrivning

Från Mora, åk genom Våmhus och vidare på den s.k. Kanonvägen. Ni har efter någon mil Hykjeberg på höger sida. Går inte att ta miste på. Åk vidare så att ni får berget snett bakåt till höger. Från Älvdalshållet åker ni via Rot och får berget snett fram till vänster. En Mötesplats, M, i en svag utförsbacke ser ni orange markering. Kör sakta så hittar ni. Parkera på M-platsen.

Utrustning

Bra kängor alltid bra för vandrare. Löpare vet vad dom ska ha på fötterna.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Hykjeberg söderifrån

Från starten, dit ska ni.

Hykjeberg söderifrån

Fin välmärkt stig mestadels.

Hykjeberg söderifrån

Stigen följer en bäckravin, Persgrav.

Hykjeberg söderifrån

Kanonvyer, nästan 600 m.ö.h.

Hykjeberg söderifrån

Tappa inte fotfästet utför.

Hykjeberg söderifrån

Trolskt i gammelskogen.

Hykjeberg söderifrån

Gammal körväg.

Hykjeberg söderifrån

Frost i skugglägen.

Kartor

Hykjeberg söderifrån

Kartbild över toppturen från Kanonvägen.

Översiktskarta

Skriv ut

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Längd: 4 km tur och retur

Område: Våmhus

Start-mål: Stora Vasselnäs fäbodar

Märkning: Orange

Terräng: Omväxlande skogsterräng med rejäl stigning mot slutet.

En trevlig kortare tur upp på Husklitten, Ausklitt som startar vid majstången i Stora Vasselnäs. När man är uppe finns soffor för fika vid utsikten ner mot fäbodarna. Stora Vallsjön finns även i blickfånget.

Sevärdheter

Utsikten på Husklitten är fin och måste ni gå runt i fäbodarna och titta på gamla fina hus.Det finns en till markerad led från fäbodarna, Selsåsrundan. Den är längre och vi återkommer till den. Om ni ändå är i trakterna så passa på att besöka andra Våmhusfäbodar: t.ex. Rifsäl, Bönsaberg, Nybolet, Lilla Vasselnäs. Klicka på bilderna för förstoring.

Vägbeskrivning

För att komma till Stora Vasselnäs, ca 30 km från Mora, så åker ni genom Våmhus och viodare på den s.k. Kanonvägen. Ni tar sedan in vid skylten till vänster Nybolet 12. Fortsätt tills ni ser en mindre skylt “Stora Vasselnäs”.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Startplatsen för turen upp på Ausklitt.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Följ orange markering.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Fin start på toppturen.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Bitvis gammelskog i ravinen.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Brantare mot slutet.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Fikaplatsen med vy mot fäbodarna.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Stora Vasselnäs och bergen i Nordost.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Fäbodarna.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Stenrösrikt här.

Husklitten vid Stora Vasselnäs

In/ut-farten till fäbodarna.

Kartor

Husklitten vid Stora Vasselnäs

Karta över turen. Upp till 509 m.ö.h.

Översiktskarta

Skriv ut

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Längd: 8 km

Område: Venjan, Mora Västra

Start-mål: Vid Grundsjön utmed Studentvägen eller vid Långsisdammen intill Ryssån, Axi-Hållindanvägen.

Märkning: Orange

Terräng: Småkuperad, omväxlande

Det här är ett parti av en riktigt gammal färdväg mellan Mora och Venjan. Den omnämns i gamla böcker av “resande” och finns med på kartor från 1600-talet. Första förbindelsen mellan Mora och Venjan med stor säkerhet. Kanske inte exakt i alla stycken men väldigt nära. Leden är till stora delar i ursprungligt skick, kanske 80%. Första delen av färdvägen från Venjan till Grundsjön, 9 km, är markerad sedan tidigare, orange. Den finns presenterad på sidan, “Färdväg Venjan - Grundsjön”. Slå ihop turerna och du har en vandring i en riktning på 17 km.

Historik

Kanske Moras bäst bevarade och äldsta s.k. färdväg. Stora delar intakt från urminnes tider, 5-700 år sedan kanske. Denna delen av leden ska dokumenteras av arkeolog och blir till stor del säkert klassad som fornlämning.

Sevärdheter

Man kan inte säga att leden är full av sevärdheter, men full av historia. Tankarna går lätt till gamla tider när man ser de fina s.k. hålvägarna m.m.

Vägbeskrivning

För start vid Grundsjön/Studentvägen åker ni Studentvägen från Mora - S Selbäck ca 30 km. Leden är skyltat vid vägen strax intill Grundsjön. Syns bra från vägen. Vill ni starta vid Långsisdammen så åk via Vika mot Amberg - Axi och sakta ner när ni åker över bron över Ryssån. Knappa 30 km från Mora. Ni är då vid Långsisdammen och starten är efter bron till höger. Från Venjanshållet åker ni upp från Venjansvägen mot Hållindan vid Järpesbo.  Åk förbi Hållindan ca 5 km. Ni når bron över Ryssån och stannar strax före bron. Skylt syns in till vänster. P-platser finns på bägge ställena.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Kängor på fötterna är bra, två små myrar ska passeras. I ojämn terräng har ni även bättre stöd för fötterna.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Fin s.k. hålväg på färdleden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Parti utmed leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Röjningsjobb på den igenväxta leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Välmärkt och skyltad led numera.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Rekognosering av leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Tydlig hålväg.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Den sista fina åsen mot Ryssån/Axivägen.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Kavelbro utmed leden.

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Karta från 1676 där färdvägen framgår tydligt.

Kartor

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Ny karta över färdvägen.

Översiktskarta

Skriv ut

Färdväg Grundsjön - Venjan

Längd: 9 Eller 6,5 km enkel väg.

Område: Venjan

Start-mål: Vid Grundsjön (utefter den s.k. Studentvägen) eller i Venjan (Vid Tempo)

Märkning: Orange

Terräng: Stig, spångad över myrar, modern kavelbro. Småkuperad terräng

Leden är ca 9 km om man startar inne i Venjan vid Tempo, 6,5 km med utgångspunkt från bron över Kräggån. Efter bron börjar den fornlämningsklassade färdvägen som är märkt till Grundsjön. Märkning pågår numera, 2021-07-20, från Grundsjön till Långsisdammen, ca 7 km.

Historik

Den del av leden som är fornimmesförklarad är i princip i originalskick efter röjning. Den nämns tidigt, 1600-talet, och finns på riktigt gamla kartor. Hela färdvägen som funnits mellan Mora/Vika och Venjan har naturligvis haft olika sträckningar. Men den här fornminnesmärkta leden tillhör ursprungsleden. Vägen gick ofta via fäbodar där man mötte folk och kunde övernatta. Vid Grundsjön delade stigen sig. En mot Långsisdammen-Axi-Amberg-Vika. En led gick via Axi till Siljansfors.

Sevärdheter

Är ni i Venjan ska ni naturligtvis se er om i omgivningarna. En speciell plats vid Venjanssjön. Fin natur och omfattande kultur att ta del av.

Vägbeskrivning

Starta som sagts ovan i Venjan och gå mot Grundsjön eller vice versa. Vänd där det passar, ingen runda detta.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Färdväg Grundsjön - Venjan

Alldeles efter starten vid Grundsjön.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Typisk hålväg från forna tider.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Gammelskog emellanåt.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Omväxlande fin stig.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Välmärkt led.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Spänger där så behövs.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Stockbro över myren.

Färdväg Grundsjön - Venjan

Naturens konstverk.

Kartor

Färdväg Grundsjön - Venjan

Karta över leden från Tempo i Venjan till Grundsjön framtagen av Pether Öman

Översiktskarta

Skriv ut

Bufferstigen till Lidens fäbod, Gävunda

Längd: 7,8 km t.o.r.

Område: Gävunda

Start-mål: Start i Krokfors 3,5 km söder om Gävunda, gamla vägen.

Märkning: Gul märkning.

Terräng: Väl spångad skogsstig, sista 700 m skogsbilväg. Stigen har använts vid "buffring" av kreaturen till Lidens fäbod.

En fin stig till /från Lidens fäbod i Gävundatrakten, Söromsjöbygden. Omväxlande skogsvandring, efter halva sträckan ca 1,5 km en “sovhol”, rastplats vid Rämyren. Blåbär och lingonmarker. I fäboden Liden finns slogbod,brunn och grillplats. En fin rast kan tas där innan promenaden åter, eller upphämtning med bil.

Historik

Det här är en gammal s.k. buffringsväg. Här gick man med djuren till fäboden på sommaren.

Vägbeskrivning

Kör in i Gävunda, på anslagstavlan efter bron finns kartor och information om stigen. Kör gamla vägen till Krokfors, skyltat, där finns också en informationstavla.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Bilder

Bufferstigen till Lidens fäbod, Gävunda

Rastplatsen vid Lidens fäbod.

Kartor

Bufferstigen till Lidens fäbod, Gävunda

Karta. Start Krokfors. Led till Liden, gul.

Översiktskarta

Skriv ut

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Längd: 900 m

Total stigning: Ca 90 m stigning

Område: Näcksjövarden

Start-mål: Vid vändplanen, reservatsgränsen. Utmärkt med skylt .

Märkning: Orange målning på träden

Terräng: Stig i gammelskog, motlut mestadels. Liten myr i början av turen.

En fin kort vandring upp till ett utsiktstorn och en slogbod/grillplats. En skaplig biltur dit, ca 45 km från Mora, men verkligen en pärla att besöka. Härlig panoramautsikt från tornet.

Sevärdheter

Behållningen är reservatet med dess natur och grädde på moset är utsiktstornet och slogboden med grillplats.

Vägbeskrivning

Åk Våmhus - Kanonvägen - ta av mot Bösjövarden - passera den avfarten - åk mot Bösjön - förbi Bösjön höger vid Prästvallen - första vänster efter Björnbergskojan - stanna på vändplanen. Ta med karta eller GPS.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Strax före reservatet, Prästvallens fäbod.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

I början av stigen upp till tornet.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Vacker gammelskog.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Kojtärnen

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Uppe vid tornet och slogboden.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Vy mot Bösjön från 728 m.ö.h.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Vindsnurrorna på Bösjövarden.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Torn- och slogbodsbyggarna.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Reservatsbeskrivning och regler.

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Gedigen gammal bro ut mot reservatet.

Kartor

Näcksjövarden, utsiktstornet och slogboden med grillplats

Karta, sista biten upp till tornet.

Översiktskarta

Skriv ut

Hemulsjö - slogbod/grillplats

Område: Hemulsjö, karta Topo 50, Mora blad 82

Två slogbodar med grillplatser i Hemulsjö. En utmed Siljansleden vid Hemulån och en vid Hemulsjön vid badplatsen.

Sevärdheter

Fint område att vandra runt i. Gammal Morkarlbyfäbod.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen från Mora mot Gopshus-Oxberg. Ta vänster i Morkarlby/Hemus. Skylt mot Venjan. Följ sedan skyltning mot Hemulsjö. Drygt 20 km.

Utrustning

Slogbod, grillplats toalett vid Siljansledens plats och slogbod, grillplats vid sjön. Ved medtages, kan finnas vid Hemulån, men inte säkert, så ta med. Mora kommun sköter den vid Siljansleden och Hemulsjö fäbodlag den andra. Håll god ordning på platsen och städa efter er.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Hemulsjö - slogbod/grillplats

Slogboden utmed Siljansleden och Hemulån.

Hemulsjö - slogbod/grillplats

Fin grillplats vid Hemulsjön.

Översiktskarta

Skriv ut

Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats.

Område: Äjsjön vid Siljansfors

En fin plats vid Äjsjön utmed grusvägen från Siljansfors, ca 2 km. Lämplig för fikastopp eller grillning vid utflykten.

Historik

Siljansfors skogsmuseum ligger ute vid E 45:an. Här ligger även Siljansfors försökspark. Ett gammalt bruk låg här och masugnen ståtar kvar.

Sevärdheter

Siljansfors skogsmuseum, masugnen, försöksparken med 3 gångstigar. Matservering - café. Platser efter gamla kolartorp finns att besöka. En fin gammal cykelstig går in mot bruket alldeles intill fikaplatsen. Värd att ta en titt på och gå en bit.

Vägbeskrivning

Åk E 45 från Mora mot Malung. Efter ca 15 km är ni i vid Siljansfors Skogsmuseum. Där är det skyltat Äjsjön till höger, grusväg. Ca 2 km och ni ser grillplatsen vid sjön. Fin fikaplats på utsikten.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Bänkar, bord, grillplats. Grillgaller saknas. Liten bod att gå in i vid regnväder. Ved bör tas med för säkerhets skull. Perfekt plats för matsäcksintagande. Rent och snyggt när ni lämnar, tack för det!

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats.

Grillplatsen vid Äjsjön.

Siljansfors vid Äjsjön. Grill-/fikaplats.

Cykelstigen nära grillplatsen.

Översiktskarta

Skriv ut

Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats

Område: Axi fäbod, vid Ryssån

En slogbod med grillplats finner ni vid Ryssån i Axi. Det kan finnas ved, men ta med om ni ska grilla.

Sevärdheter

Det här är förslag på en utflykt till Axi fäbod med fikapaus nere vid Ryssån. Promenera runt i den fina fäboden vid Axitjärnen. Mycket sevärd fäbod.

Vägbeskrivning

Åk E45 mot Vika. I Norra Vika åk Fulåbergsvägen från Vika mot Axi, ca 15 km. Skyltat. Framme vid avfarten till Axi, ta i stället till vänster några hundra meter och över Fläsbruni, slogboden till vänster intill Ryssån.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Slogbod med grillplats.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats

Nere vid Ryssån i Axi.

Axi fäbod vid Ryssån, slogbod med grillplats

Åk över Fläsbruni. Slogbod t.v.

Översiktskarta

Skriv ut

Eldris, slogbod/grillplats. Vid vasaloppskontrollen.

Område: Eldris fäbod vid vasaloppskontrollen.

Vasaloppet/Vasaloppsarenan sköter anläggningen. Där finns även en övernattningsstuga för vandrare. Ved kan finnas men medtages för säkerhets skull. Platsen lämnas ren och städad som vanligt när ni är ute.

Sevärdheter

Eldris är en gammal fäbod, numera med några åretruntboende. Ta en tur runt i fäboden och gå gärna ner till Hemulån. Här passerar en av Biking Dalarnas MTB-turer i Mora, Edristuren med start vid MoraParken hotell.

Vägbeskrivning

Åk från Mora Vasaloppsvägen mot Gopshus/Oxberg. Vid Långlet efter ca 6-7 km står det skyltat Norra Garberg till vänster. Följ vägen ca 3-4 km och ni är i Eldris fäbod. Ni ser slogbod och grillplats. Liksom vandrarnas övernattningsstuga.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Slogbod, grillplats, toalett och övernattningsstuga avsedd för vandrare utmed Vasaloppsleden.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Eldris, slogbod/grillplats. Vid vasaloppskontrollen.

Grillplats och slogbod i Eldris vid vasaloppskontrollen.

Översiktskarta

Skriv ut

Läde, grillplats/slogbod

Område: Läde intill Vasaloppsarenan

En slogbod med grillplats intill Vasaloppsleden. Något norr om slaktladan utmed leden.

Sevärdheter

Terrängbanan Bananna startar här, 12,4 km, via Hökberg m.m.
Hökbergs fäbod ligger ca 5 km norr om Läde utmed leden.

Vägbeskrivning

Följ Vasaloppsvägen mot Gopshus/Oxberg från Mora. Efter ca en mil ta andra infarten till vänster, till Läde/Venjan. Efter ca 300 m ser ni slogboden till höger något norr om slaktladan.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Här finns en ny slogbod, grillplats och toalett. Den ingår i Vasaloppet/Vasaloppsledens utbud. Ved medtages. Ingen garanti att det finns på plats. Platsen lämnas snygg och ren som vanligt.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Läde, grillplats/slogbod

Slogbod med grillplats i Läde, intill Vasaloppsarenan.

Översiktskarta

Skriv ut

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Område: Gopshusberget

Märkning: Linnéstigen är markerad från linbanestationen.

Utmed Linnéstigen, som går upp på Gopshusberget, finns en slogbod för fika och vila nästan på toppen. Fin utsikt åt Morahållet med Spjumodammen närmast. Hökbergs fäbod syns bra från slogboden. På nervägen i skidbacken är det kanonvyer norrut. Ca. 2 km promenad totalt.

Sevärdheter

Det är vyerna som är behållningen, och motionen inklusive fika naturligtvis.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen från Mora till Gopshus. Parkera vid slalombacken och gå den markerade Linnéstigen.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Slogbod.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Slogboden nära toppen på Gopshusberget.

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Vy mot Hökberg från Slogboden.

Slogbod på Gopshusberget utmed Linnéstigen.

Vy norrut i skidbacken.

Översiktskarta

Skriv ut

Alderängarna, grillplats/slogbod

Område: Alderängarna

Utmed Österdalälven vid Alderängrnas naturreservat finns en slogbod med grillplats.

Sevärdheter

Naturreservat med “urskog” delvis. Vackert utmed älven och i terrängen.

Vägbeskrivning

Vid riksväg 70 mot Älvdalen finns en skylt - fornminne på vänster sida. Cirka 8 km från Mora kyrka. Där startar olika vandringsturer. Bl.a. en Blå tur på 8 km. Följ den markeringen och ni kommer ut till älven efter ca 2 km. Ute vid älven ser ni slogboden till vänster. Gå hela rundan eller samma väg tillbaka.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Slogbod och grillplats. Ved medtages. Städning efter vistelsen en självklarhet.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Alderängarna, grillplats/slogbod

Slogboden med vackert läge vid älven.

Alderängarna, grillplats/slogbod

Österdalälven

Översiktskarta

Skriv ut

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Område: Ätjärn - Våmhus

Det finns en markerad led runt Ätjärn. Vita “bollar”. Se beskrivning på länken nedan.

Sevärdheter

Det ni bör göra om möjlighet finns är att knalla runt tjärnen. Lättgånget och inga backar. En trivsam tur helt enkelt. 4,5 km.

Vägbeskrivning

Söker man grillplatsen vid badet, norra delen av Ätjärn, så är anslutning bäst från vägen mellan Våmhus - Björka. Om ni är uppmärksamma ser ni leden som några hundra meter går utmed vägen intill tjärnen. Det finns parkering uppe vid vägen och nere vid badet. Se även kartan här på sidan.
Är “fikabordet” det man trånar mest efter så ansluter man helst från grusvägen som passerar södra delen av Ätjärn. Se kartan på länken nedan, Ätjärn runt 4,5 km. Starten är markerad med grön och röd prick. Gå banan medsols.
I alla sådana här sammanhang rekommenderas en app som heter Topo GPS där ni hela tiden ser er position. Det finns fler liknande appar naturligtvis.
Den andra slogboden/grillplatsen ligger ca 500 m norr om “fikabordet”.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Vid bägge slogbodarna finns grillplatser med galler. Ved håller man sig själv med. Kan finnas, men säkrast att ta med. Det fina bordet/fikaplatsen på höjden är just för fika/picknick med utsikt över tjärnen. Naturligtvis städar vi efter oss på alla platserna. Bonäs-Våmhus fiskevårdsförening har satt upp slogboden som nyttjas mest av fiskare. Den ligger nära mångas båtplatser.

Bilder

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Grillplats och slogbod intill badplatsen vid Ätjärn. Nära påfarten på turen från Björka-Våmhusvägen.

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Den eleganta fikaplatsen med så fint bord inkl. sittplatser. Max 500 m från den södra startplatsen.

Ätjärn, grillplatser och fikabord.

Slogbod nr 2. En plats för fiskare i första hand, men allmänhet sägs välkommen om man håller rent efter sig.

Översiktskarta

Skriv ut

Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Område: Södra Selbäck/Bossån

En slogbod med grillplats nere vid en krök av Bossån. Fint placerad där i Södra Selbäck.

Sevärdheter

Selbäcks fäbodar breder ut sig i närheten, Södra, Mellersta och Norra Selbäck.

Vägbeskrivning

Åk till Södra Selbäck. Passera majstången och strax till höger nere vid ån ser ni grillplatsen. Det går även att komma via Berihol. Strax före majstången till vänster ser ni då grillplatsen.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Här finns slogbod och grillplats med grillgaller. Ved medtages.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Snö på bilden, snart vitsippor på den platsen.

Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Vårvinter vid Bossån.

Översiktskarta

Skriv ut

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Område: Hemusområdet

En slogbod och grillplats utmed Siljansleden nere vid Hemulån.

Vägbeskrivning

Ta er dit via N Selbäck. Gå in vid bommen till höger strax efter fäboden. Ca 800 m ner till grillplatsen. Alternativt gå/cykla från skidstadion, följ orange markering, Siljansleden, mot Rostberg/N Garberg. Ca 3 km från skidstadion/Hemus.

Utrustning

Grillplats med grillgaller. Slogbod och toalett.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Slogbod Hemulån vid Spången.

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Grillen vid Hemulån, Spången/Storspårsbron.

Hemulån, Hemusområdet vid Spången/Storspårsbron. Grillplats/slogbod.

Fint vid ån i solen.

Översiktskarta

Skriv ut

Selja, grillplats vid badet.

Område: Selja, vid Österdalälven

Vid Selja badplats finns en grillplats, cementring med grillgaller. Ved medtages och städning sker naturligvis efter besöket.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen genom Selja, ta höger före majstången, Selja byväg. Ta sedan Mysvägen rakt ner till badet.

Bilder

Selja, grillplats vid badet.

Grillplas vid Seljabadet

Översiktskarta

Skriv ut

Åmåsängsbadet i Mora - grillplats med bänkar.

Område: Åmåsängsbadet i Mora

Ägare: Kommunal

Det finns en grillplats vid badet i Åmåsäng vid Siljan. Håll rent efter er, gäller alltid naturligtvis. Mora Kommun sköter badplatsen. Ta med ved vid grillning.

Vägbeskrivning

Åk gamla vägen mot Sollerön via Klockarhagen. Följ skylt vänster Åmåsängsbadet, ca 1 km från avfarten till badet. 3 km från Mora centrum.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Grillplats med grillgaller. Toalett.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Åmåsängsbadet i Mora - grillplats med bänkar.

Grillplatsen vid Åmåsängsbadet i Mora/Siljan.

Översiktskarta

Skriv ut

Väsagnupen/Väsaberget

Längd: 3,5 km totalt

Total stigning: Ca 240 m

Område: Väsa i Älvdalen. Karta Sverigeserien Topo 50, Mora blad 82

Start-mål: Gamla skidbacken i Väsa

Märkning: Blåmålade pinnar/stickor

Terräng: Gammal slalombacke, tungt upp - lätt ned. Lite stenigt bitvis, välmarkerad och fin led/stig.

En fin utsikts/topptur. Välmarkerad stig, inget att gå fel på. Belöningen kommer uppe vid toppstugan med fin utsikt från ca 480 m.ö.h. Fikaplatsen given på altanen vid stugan. Håll rent efter er bara. Stavar passar bra för er som går, gärna stabilt på fötterna. Bilder med vyer kommer snart.

Historik

Backen startade i början av 60-talen men lades ner 2013. En knapp 50-årig epok.

Sevärdheter

Utsikten är belöningen och motionen naturligtvis.

Vägbeskrivning

Åk mot Älvdalen Riksväg 70. Sväng in mot Väsa och berget i Gåsvarv. Går inte att missa, ca 35 km från Mora. Alternativt åk via Oxberg och ta vänster före bron, då kommer ni rakt på backen på vänster sida. Om ni kommer från Mora. Från Älvdalen är det drygt 5 km på höger sida. Berget syns bra.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Väsagnupen/Väsaberget

Disig dag.

Väsagnupen/Väsaberget

Upp i dimman.

Väsagnupen/Väsaberget

Väsaberget, gammalt vykort.

Väsagnupen/Väsaberget

Starten på bergsturen.

Väsagnupen/Väsaberget

Toppstugan, fikaplats.

Väsagnupen/Väsaberget

Vy, om än gammal, 1977.

Väsagnupen/Väsaberget

Stolliften

Väsagnupen/Väsaberget

Toppbild mot Gåsvarv, 1977.

Kartor

Väsagnupen/Väsaberget

Kartbild över Väsa och Gnupen/backen

Översiktskarta

Skriv ut

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Längd: 5,5 km

Område: Fulåberg, Södra Garberg, Mora Västra. Karta Topo50, blad 82 Mora

Start-mål: Fulåbergs fäbod

Märkning: Orange, Siljansleden

Terräng: Grusväg, skogsväg, stig. Stigning till S. Garberg

En relativt kort tur på bar underlag. Från vackra Vikafäboden Fulåberg med vyer upp till S. Garberg. Fina vyer mot S Garberg. Efter att ha vandrat runt lite i Fulåberg, gärna upp till dansbanan och vänd, så följer ni Siljansledens oranga märkning till S Garberg. Ni går även ner från S Garberg via Siljansleden. Ta höger när ni kommer ner på grusvägen - och strax är ni på vägen ni nyligen gick från Fulåberg och hittar tillbaka.

Sevärdheter

Fulåbergs fäbod är sevärd med sitt fina läge och vyer över Siljan m.m. Även på vägen upp till S Garberg är det fina vyer, mot Mora och bergen i söder och väster.

Vägbeskrivning

Åk E45 mot Vansbro. Efter ca 5 km sväng höger mot Vika. ca 1 km till och ta av mot Fulåberg, skyltat. Ca 15 km från Mora centrum. Framme i Fulåberg, parkera i anslutning till majstången.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Vid blöt sommar, gärna kängor för nerfarten på stigen från S.Garberg. Garanterat torrskodd om ni tar samma väg åter som dit, till S Garberg.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Fulåbergs centrum

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Mot S. Garberg

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Myrpassage

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Vy från S. Garberg - mot Mora

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Abborrtjärn, söderut

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Rast- och övernattningsstuga

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Fäboden med sin stora ek

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

Underbar skogsmiljö

Kartor

Fulåberg - Södra Garberg t.o.r.

En schematisk kartbild på turen.

Översiktskarta

Skriv ut

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Längd: 3 och 5 km

Område: Morkarlby, Morkarlbyhöjden

Start-mål: Vid Morkarlbyhöjdens skola, Kvarnholsvägen

Märkning: 3 km gul, 5 km röd

Terräng: Lätt terräng, inga backar. Tallhed mestadels.

En trevlig lätt tur, 3 eller 5 km. Välmarkerad med start vid Morkarlbyhöjdens skola, Kvarnholsvägen i Mora.

Vägbeskrivning

Start vid Morkarlbyhöjdens skola vid Kvarnholsvägen i Mora.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Start Skoljoggen

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Fina stigar

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Bort mot bostadsområdet Ljungvägen

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Över "urgamla" (50-talet) idrottsplatsen Kanada

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Småkuperad tallhed

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Höstbro

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Spänger mot slutet av banan

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Välskyltat, röd 5 och gul 3 km

Kartor

Skoljoggen Morkarlbyhöjdens skola

Karta över Skoljoggen vid Morkarlbyhöjdens skola, Kvarnholsvägen i Mora

Översiktskarta

Skriv ut

Vikaturen

Längd: 7,5, 15,5 eller 14 km

Område: Vika - Amberg

Start-mål: Svale idrottsplats

Märkning: Märkt vid platser för val av längd på turen.

Terräng: Blandat underlag, skogsväg, grusväg, stigar, järnvägbank.

En fin omväxlande runda. Möjligheter till tre längder på turen. Start vid Svale idrottsplats - ner mot järnvägen i Stenis - följ Gamla Sudibynsvägen till höger - järnvägen några hundra meter -  Tjärnmyrsvägen till höger. Därefter stig till höger, märkt Löpstig. Följ stigar och vägar efter valfri längd som är markerad vid vägvalsplatser. Ni kommer ut på Ambergsvägen som ni tar höger åter ner till Svale idrottsplats, vilken längd på turen ni än väljer. Stigpartierna väl underhållna och med bra fast underlag. Torrskodd är det som gäller.
Vikaturen är ett arbetsnamn så länge. Mountainbike passar bäst på de två kortare turerna. Men en van cyklist klarar även den längre på 14 km.

Historik

En lite “hemvävd” tur i Vika som använts länge. Delar av den som skidspår upp till Amberg. Förmodligen delvis gamla buffringsvägar mellan Vika och Ambergs fäbod och vidare mot Axi.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Vikaturen

Fint stigparti på långa rundan.

Vikaturen

En kort bit på Inlandsbanan.

Vikaturen

Uppåt på Tjärnmyrsvägen.

Vikaturen

Välmarkerat vid vägval.

Vikaturen

Aktiva Vikabor visar vägen.

Vikaturen

Ute på 14 km-turen.

Vikaturen

Fina tallhedar.

Vikaturen

Fin höstdag.

Kartor

Vikaturen

En lite "manuell" karta. Bättre kommer.

Översiktskarta

Skriv ut

längdskidor

Skriv ut

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Längd: 500 m

Område: Klitten, Älvdalen

Start-mål: Vid Vitturnvägen i Klitten.

Märkning: Följ stigen från vägen, Ockelbovägen/Vitturnsvägen. Orange målning vid starten.

Terräng: Fin stig upp på berget. Lite stenigare/ojämnare sista biten.

En kort tur upp på den fina utsiktsplatsen på berget Vitturn i Klitten, Älvdalen. Fina vyer däruppe över Nässjön, Näset och stora delar av Älvdalen. Berg i oändlighet. Stigen delar sig däruppe. Ta vänster så får ni lättaste vägen upp. Men gå fram höger först så ni ser den lodräta klättervägen. Mäktig. Ni kan även gå upp där, ta vänster väg vid “väggen”. Fina fikaplatser uppe på berget. ca 500 m.ö.h.
Torr stig, men kängor rekommenderas ändå.

Sevärdheter

Knalla eller åk runt i den fina högt belägna byn Klitten. Åk även till Hykjeberg om tid finns. Det ligger alldeles i närheten. Även det en kortare vandring. Se länken.

Vägbeskrivning

Åk till Älvdalen - mot Sveg - ta av till Klitten efter Rot. I Klitten höger Grundinsvägen, höger Ockelboägen, i trakten av där Vitturnsvägen kommer från höger - håll utkik efter en stig upp till Vitturn. Parkera och knalla upp de 500 m.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Upp mot toppen.

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Väggen, används som klättervägg.

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Uppe på utsiktsplatsen.

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Fina vyer, Nässjön och Näset här.

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Nässjön med vindsnurrorna i Rämma i horisonten.

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Kottrikt

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Skärklitt till höger, Björnberg till vänster.

Vitturn, Klitten - Älvdalen

Hemfärd i grönskan.

Kartor

Vitturn, Klitten - Älvdalen

En kartskiss.

Översiktskarta

Skriv ut

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Längd: 44,7 km

Total stigning: 484 m

Område: Venjan

Start-mål: Vid Tempo, affären, i Venjan.

Märkning: Skyltat, röda skyltar med text.

Terräng: Blandat, mest grusväg, mindre stig och asfalt. Rejäl stigning upp till Spjutsäl. annars mindre kupering.

En varierad tur med grusväg som basunderlag. Värsta stigningen upp via Tiberget till Spjutsäls fäbod. Men inte alltför brant. Fina “slakmotor”. Inslag av stig och asfalt.

Vägbeskrivning

Åk till Venjan. Stanna vid Tempo och parkera där om ni önskar starta där.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Ut från skidstadion.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Hålltjärn passeras

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Fina stigar i starten på leden, lite teknikträning.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Information om Tiberget.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Bemötande i Tiberget.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Tiberget

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Spjutsäls fäbod

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Litterån passeras på hemvägen.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Strax framme i Venjan.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Framme i Venjan.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Välskyltat som de andra turerna.

Vasaloppsleden tur och retur, MTB Venjan

Framme vid Tempo, start och mål.

Översiktskarta

Skriv ut

Kallbol ödefäbod

Längd: Upp till fäboden 1 km. Sen finns led till Bleckets fäbodar.

Område: Våmhus - Rädbjörka och norrut.

Start-mål: Vändplanen på Kallbolsvägen

Märkning: Stolpar med rödfärgning i toppen.

Terräng: Brant upp till fäboden.

Det här är en tur där ni får se en ödefäbod. Den var aktiv 1883 - 1909. Fäboden, långfäbod, tillhör Våmhusbyarna Björkvassla, Östra Storbyn och Moren. Den södra delen ägdes av Bonäsare.

Sevärdheter

Den fina platsen för ödefäboden är värt ett besök. Se den otroliga naturen och rester av fäbodbyggnaderna. Låt fantasin spela och tänk er in livet där för drygt 100 år sedan med människor och djur. Gammal mjölk- och gräddehantering i “mejeriet”. Källan syns väl.

Vägbeskrivning

Passera Våmhus och åt mot Orsa. Ta vägen mot Fryksås innan ni lämnar Våmhus. Åk sedan Rädbjörkavägen i nästa korsning. Åk förbi Rädbjörka. Första “riktiga” korsningen efter Rädbjörka till höger. Det står Kallbol 5 km på skylt. Kolla karta på Hitta.se. Vid vändplanen, hitta stigen rakt norrut. Käppar rödmarkerade i toppen. Först över en liten myr. Sen 1 km. Cirka 32 km från Mora enkel väg.

Foto: Owe HållmarkerBilder

Kallbol ödefäbod

Liten myr före uppgång på Oxbrottet.

Kallbol ödefäbod

Ruiner av fäbodhusen.

Kallbol ödefäbod

Kanske ett stall en gång?

Kallbol ödefäbod

Slagen hjälte.

Kallbol ödefäbod

Mejeriplatsen vid källan.

Kallbol ödefäbod

Vallen

Kallbol ödefäbod

Jättetallar

Kallbol ödefäbod

Lättare hemfärd.

Översiktskarta

Skriv ut

Indnästuren

Längd: 14 km

Total stigning: ca 150 m

Område: Våmhus, Indor

Start-mål: Indors by i Våmhus

Märkning: Omärkt, grusväg, skyltat till Indnäs.

Terräng: Fin stigning upp till fäboden ca 9 km, ej slitsam, böljande. Brantare på hemvägen, max 5 km, ej svårt dock.

En fin cykeltur från Indor by i i Våmhus till fäboden Indnäs. Parkering hittar ni med säkerhet i Indor. Ta vägen, Indalsvägen, den längre, 9 km till Indnäs. Ni åker vid Indån en lång bit och kommer till Indsjön på vänster sida, fortsätt och en högerkörning ca 2 km före fäboden, skyltat. Cykla igenom fäboden och lämna den via den gamla vägen mot Indor, max 5 km. Perfekt fikaplats vid en slogbod på det högre partiet inne i fäboden. Vandra runt och se den välskötta platsen.

Historik

Indnäs är en närfäbod till Indors by.

Sevärdheter

Fäboden är den stora sevärdheten. Så välskött och mysig.

Vägbeskrivning

Åk genom centrala Våmhus mot Heden och Kanonvägen mot Rot. Skyltat in till vänster till Indor. Parkera på lämplig plats och häng av cyklarna från bilen. Har ni cyklat dit så fortsätt Indnäsvägen till vänster vid majstången.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Indnästuren

Framme i Indnäs fina fäbod.

Indnästuren

Indsjön på vägen upp.

Indnästuren

Vackert däruppe.

Indnästuren

In i fäboden.

Indnästuren

Idylliskt med gärdsgårdar.

Indnästuren

Vi lämnar och rullar mot Indor.

Indnästuren

Uppe vid slogboden, nedfart här.

Indnästuren

Siljansleden inte lika mossig.

Indnästuren

Fina utförslöpor med vyer.

Indnästuren

Åter i Indors by.

Kartor

Indnästuren

Karta för cykelturen.

Översiktskarta

Skriv ut

Mora Trail testlopp 4.75 km

Längd: 4 750 m

Område: Selja/Långlet

Start-mål: Startplatsen ca 500 m från eljusspåret vid bygdegården Selja/Långlet. Spåret passerar där, bara att "gå på" där.

Märkning: Vita "prickar" och skyltar.

Terräng: Tallhedar, delvis kuperat. Fina stigar/skogsvägar.

En fin bana att springa eller t.ex stavgå. Se karta på bild. Två slingor får att få hela banan.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen mot Oxberg. Parkera vid Selja/Långlets bygdegård. Gå på banan vid starten på elljusspåret.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Mora Trail testlopp 4.75 km

Startplatsen

Mora Trail testlopp 4.75 km

Härliga stigar.

Mora Trail testlopp 4.75 km

Ner mot Selja.

Mora Trail testlopp 4.75 km

Nostalgiskyltar, 60-70-tal, Storspåret.

Mora Trail testlopp 4.75 km

Karta, kanske lite svårtydd.

Översiktskarta

Skriv ut

Krångdalsrundan Venjan

Längd: 37 km

Total stigning: 327 m

Område: Venjan, Krångdalen

Start-mål: Vid Tempo i Venjan

Märkning: Skyltad, röda skyltar. Karta och info, se länk nedan.

Terräng: Grusvägar mestadels, några skogsvägar. Minimalt med asfalt. Rätt tungt till Krångdalen från Studentvägen. Sedan lättare.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Krångdalsrundan Venjan

Mot Krångdalen.

Krångdalsrundan Venjan

Många tjärnar och åar på vägen.

Krångdalsrundan Venjan

Snart Krångdalen, en del motlut var det allt.

Krångdalsrundan Venjan

Uppe i Krångdalens fäbodar.

Krångdalsrundan Venjan

Ut ur fäboden, mot Venjan.

Krångdalsrundan Venjan

Ful fart utför, Transtrandsfjällen snett bakåt till höger.

Krångdalsrundan Venjan

Ute på Dåsenrundan, fina skogsvägar delvis.

Krångdalsrundan Venjan

Vägexempel, men mest grusväg var det.

Krångdalsrundan Venjan

Fika vid Majtjärn, (vi hade bilarna där)

Krångdalsrundan Venjan

Stopp vid Grundsjön på hemvägen, Studentvägen.

Översiktskarta

Skriv ut

Kräggaholmsleden Venjan

Längd: ca 9,5 km

Total stigning: ca 75 m

Område: Venjan

Start-mål: Vid Venjans Camping eller vid Kräggbergsvägen

Märkning: Orange markering

Terräng: Omväxlande, grusväg, fina stigar, spångade små partier. Inga stora höjdskillnader.

En perfekt tur som går i omväxlande terräng. Inga tunga partier. Gå från campingen eller parkera vid Kräggbergsvägen någonstans. Lite sten bitvis, men lättpasserat ändå. Kängor rekommenderas, även det är bra spångat över blöta partier. Gå gärna motsols, alltså uppströms Kräggån. Se karta. Vi gjorde så vid vår tur som är på kartan. Gick även ner till campingen. Inte nödvändigt.
Det går vid bron på bilden att gå den gamla klövjestigen mot Mora, avstånd 5 km från bron, totalt ca 6,5 km. Den går till Grundsjön som ligger vid den s.k. Studentvägen. Klövjevägen nämns på väldigt tidigt i litteraturen. Den är markerad orange, med det gäller att gå fram och tillbaka.

Sevärdheter

Ni måste gå ner till den gamla kvarnen vid ån och titta på fornminnet. Längre upp, där leden vänder låg Kräggaholms bruk tillhörande Siljansfors bruk. En stångjärnssmedja låg där. Det finns ruiner/grunder efter byggnader. Knalla runt och undersök, kanske något oväntat dyker upp. Malmen till smedjan kom från Insjön via Siljan och hästtransport. Ved och vattenkraft fanns där vid ån. De kan skönjas var bruket låg, rester av dammen m.m.

Vägbeskrivning

Åk mot Venjan, stanna till och hitta parkering i anslutning till vägen mot Kräggberget, eller åk till campingen på vänster sida och parkera där. Skyltat därifrån. Om ni går från Kräggbergsvägen, se kartan här på sidan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Kräggaholmsleden Venjan

Efter starten en bit på leden.

Kräggaholmsleden Venjan

Vacker terräng, fin stig.

Kräggaholmsleden Venjan

Bron över Kräggån, fel håll!

Kräggaholmsleden Venjan

Ruiner av en gammal kvarn.

Kräggaholmsleden Venjan

Stenskoning för flottningen.

Kräggaholmsleden Venjan

Vacker liten bäck.

Kräggaholmsleden Venjan

Bra spångat.

Kräggaholmsleden Venjan

Njutbar terräng.

Kräggaholmsleden Venjan

Rester av bruket vid vändningen.

Kartor

Kräggaholmsleden Venjan

Turen vi gick, motsols.

Översiktskarta

Skriv ut

Säxberg/Trollkyrkan

Område: Mora Västra, karta: Sverigeserien - Topo50, blad 74

Start-mål: Till Trollkyrkan, skylt ute vid vägen som leder till sprickdalen, ca 500 m.

Märkning: Det finns en "dålig" skylt vid infarten till Trollkyrkan.

Terräng: Stenigt bökigt, fint ibland.

Reservatet är rätt stort, 66 Ha. Trollkyrkan i den vildmarksliknande terrängen år spännande att besöka. Trollkyrkan är registrerad som en kulturhistorisk lämning av typen naturföremål/naturbildning med tradition. Enligt tradition och folktro har trollen haft sin kyrka på platsen för sprickdalen.

Historik

Reservatet bildades 2018. Fin vild natur där den s.k. Trollkyrkan är pricken över i:et.

Vägbeskrivning

E 45 mot Malung. Vänster alldeles efter Vimo. Se länsstyrelsens karta och startplatsen på Google maps. Ca 26 km från Mora.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Säxberg/Trollkyrkan

Reservatsgräns

Säxberg/Trollkyrkan

Raserade skylten. Följ stigen.

Säxberg/Trollkyrkan

Början på stigen.

Säxberg/Trollkyrkan

In mot "kyrkan".

Säxberg/Trollkyrkan

Framme i sprickan.

Säxberg/Trollkyrkan

Vildmark

Säxberg/Trollkyrkan

Vackert där "inne".

Säxberg/Trollkyrkan

Krokodil

Kartor

Säxberg/Trollkyrkan

Bra karta finns på länken till Länsstyrelsen.

Översiktskarta

Skriv ut

Skordberget Blyberg Älvdalen

Längd: ca 600 m enkel tur.

Total stigning: ca 100 m

Område: Älvdalen, Blyberg, karta Sverigeserien, Topo 50 Blad 82

Start-mål: Vid Stops fäbodar, nära Blyberg. Skylt finns.

Märkning: Gula cirklar, lite otydligt i början. Från skylten, följ muren, vita snitslar och ni kommer på stigen

Terräng: Brant mot slutet

En kort fin tur, lite brant på slutet. Belöningen kommer däruppe vid fikabänken. Kanonutsikt, ca 470 möh, väster, söder och nordväst. Ta det försiktigt i branten, annars inga problem.

Historik

Lite kuriosa: SKORD, belägen norr om Blyberg har också varit en långfäbod till Kråkberg, men där slutade fäbodlivet i slutet på 1800-talet. Rester av några husgrunder och ett par gamla ängar, en gång tillhöriga bönder från Kråkberg, finns kvar idag.

Sevärdheter

Den klara sevärdheten är naturligtvis utsikten över byarna och bergen i närheten. Siljan och Mora skönjes också, t.ex. Vatten- och Teletornen i Utmeland. I området finns många fäbodar att besöka, t.ex. Skinnarbodarna, Nybolet, Indnäs m.fl. Knalla naturligtvis även runt i Skord fäbod.

Vägbeskrivning

Om du kommer från Mora så åk mot Blyberg strax bortom Spjutmodammens rastplats. I blyberg ta höger i “centrum” Skordvägen. Följ skyltar Skords fäbod. Några km från Blyberg. Parkera före fäboden, vid bommen om den är nere, och gå upp till skylten, Skourdbjärr.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Skordberget Blyberg Älvdalen

Startskylten i fäboden.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Uppåt i trollskogen.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Härlig terräng.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Fika vid utsikten.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Blyberg i höstskrud.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Mot Mora och Siljan.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Gopshusberget och Gopshus.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Den lilla fäboden Skord.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Kuperat i blybergstrakten.

Skordberget Blyberg Älvdalen

Besök gärna Sågdammen i Blyberg.

Översiktskarta

Skriv ut

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Längd: 12 km

Område: Mora Västra, Rostbergsområdet. Karta Sverigeserien - Topo50, Blad 82 Mora.

Start-mål: Ca 3 km från Norra Selbäck utmed vägen mot Hemulsjö. P-plats på vänster sida vid en bom. Skylt Karlsberg.

Märkning: Vita prickar Mora Trailbanan och blå/vit markering där turen avviker från den banan. Se bilder. Karta Sverigeserien Topo 50 Blad 82, Mora. Se turen på bifogad karta.

Terräng: Omväxlande upp och ner. Från Rostbergs topp i princip bara utför.

En riktigt fin topptur där Karlsberg, 403 m.ö.h. och Rostberg, 515 m.ö.h. passeras. Härliga vyer i alla väderstreck bjudes från bergtopparna. Rostberg tuffast, men fina stigar överlag. Välmärkt utmed Mora Trailbanan. Avvikelser tydligt angivna med skyltar. Du måste klara rätt avancerad vandring eller löpning för att ge er upp för dessa bergstoppar.

Sevärdheter

Här är de väldigt fina vyerna lön för mödan och naturen omkring naturligtvis. Rostbergs fäbod är en fin liten pärla på vägen.

Vägbeskrivning

Ca 3 km bortom Norra Selbäck utmed vägen mot Hemulsjö. P-plats på vänster sida vid en bom. Skylt Karlsberg.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe Hållmarker Anna Mattsson-SvenssonBilder

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Startskylten vid vägen Hemulsjövägen.

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Vy från Karlsberg, Mora kyrka m.m.

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Vy från rostberg, Solleröbron.

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Sista klättringen, mot Rostbergs topp.

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Sista biten, ner till bilen vid Hemulsjövägen.

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Välj här.

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Rostberg

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Fina stigar.

Kartor

Karlsbergs- Rostbergsturen, utsikts- topptur

Turkarta

Översiktskarta

Skriv ut

Högåsens utsikts-/topptur

Längd: 5 km t.o.r.

Total stigning: Ca 250 m

Område: Gopshus, västerut. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: 1,6 km väster om Gopshus, vägen mot Fagerås. P-plats.

Märkning: Märkning från andra hållet, röna punkter/brickor/skyltar. Turen ingår i Högåsrundan med start och mål i Hökberg.

Terräng: Karta Sverigekartan Topo 50, blad 82 Mora.

En fin utsikts/topptur för en lagom avancerad och lagom lång utflykt. På toppen och på väg upp/ner fina vyer. 555 m.ö.h. En ljus och öppen tur med omväxlande hyggen, myrar och skog. Fikat sker på toppen. Turen är markerad från Hökberg men hittas lätt ändå “baklänges”.
För att komma dit, åk upp från Vasaloppsvägen i centrum av byn och rakt västerut i stället för att svänga mot skidbacken. Åk sedan 1,6 km och parkera på en öppen plats där. Gå vänster utmed skogsvägen och ni ser snart markeringarna där stigen svänger upp höger.

Sevärdheter

Sevärdheterna på en sådan här tur är omgivningarna och de härliga vyerna, Evertsberg, Blyberg, Garberg, Väsaberget, Mora, Orsa m.m.

Vägbeskrivning

Gopshus, upp mot skidbacken. Åk rakt fram mot Fagerås, ej till backen. Efter 1.6 km ser ni en parkeringsficka/skogsväg på vänster sida. Stanna där, parkera, vandra in efter skogsvägen och ni ser snart röda markeringar, markerade från toppen och ner, men ni ser stig och markeringar utan problem.

Aktiviteter i närheten

Utrustning

Den här turen kräver inte vandringskängor, men rekommenderas. Det kan vara lite fuktigt halvvägs och det blir allt stadigare med kängor.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Högåsens utsikts-/topptur

På vägen upp, vy mot nordost.

Högåsens utsikts-/topptur

Ibland gammal skog och gamla markeringar.

Högåsens utsikts-/topptur

Vy mot Garberg i Älvdalen.

Högåsens utsikts-/topptur

Gopshusberget där "nere" med starthuset.

Högåsens utsikts-/topptur

Härliga vyer, utan tvekan.

Högåsens utsikts-/topptur

Efter branden, 1888. Här kring 1920, Anna Karlström från Gopshus.

Högåsens utsikts-/topptur

Minne från storbranden 1888.

Högåsens utsikts-/topptur

På toppen, 555 m.ö.h. Gästbok m.m.

Översiktskarta

Skriv ut

Karlsberg topp-/utsiktstur

Längd: ca 5 km

Total stigning: 170 m

Område: Mora västra, mot Rostberg, översiktskarta Sverieserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid infart vänster, bom, ca 3 km bortom Norra Selbäck.

Märkning: Första km omärkt, grusväg. Sedan följer du vit "prick" och tavlor till toppen av Karlsberg. Mora Trails, (30 km) markering. Vik höger när Mora Trail går vänster i korsning. Orange markering ner och återfärden följer utfärden.

Terräng: Fina skogsstigar. Några hundra meter mot toppen mer branta och steninga. Grusväg 2 km. Kraftig stigning mot slutet.

En s.k. utsiktstur/topptur. Väldig fin utsikt österut mot Mora/Orsa och norrut mot bergen. Lite brant några hunddra meter mot toppen, men välmarkerat och slyröjt. Ta det lugnt bara om det tar emot. Se kartan för alternativ nerfart från berget. Omarkerad, men lätt att hitta.
För att komma dit åker ni Selbäcksvägen från Morkarlby i Mora. Mot Norra Selbäck och efter fäboden ca 4 km en väg vänster. En vägbom en bit in. Parkera där och gå grusvägen bort ca 1 km. Därefter följer ni beskrivningen under märkning ovan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarekrBilder

Karlsberg topp-/utsiktstur

Ta in här från Siljansleden.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Upp, lite drygt på slutet.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Härlig utsikt, här mot Mora. Kyrkan t.v.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Bergen norrut, mot Älvdalen.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Fin fikaplats.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Verkligen fint.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Fina stigen.

Karlsberg topp-/utsiktstur

Åter ner mot bilen.

Kartor

Karlsberg topp-/utsiktstur

Karta. Två sträckningar.

Översiktskarta

Skriv ut

Skråcka fäbod

Område: Mora/Våmhus. Karta: Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora.

Märkning: Orange mot Oradtjärnvallen

Skråcka är en långfäbod till Våmhus. Fäboden har haft stor betydelse för Våmhus på 1800-talet och en bit in på 1900. Den ligger 2 mil norr och Blecket som i sin tur ligger 2 mil norr om Våmhus, fågelvägen. Skråcka stavas Skrocka i vissa skrifter och kartor. Det varierar alltså, å eller o.

Historik

Skråcka, ca 4 mil fågelvägen från Våmhus valdes för de stor gräsmyrarna som fanns där. Karta finns äver långfäboden från 1847 där fäbudstugan och åtta uthus är markerade. 1883 bildades Skråcka mejeriförening. Kor från 26 bönder fanns där då. 1883 fick fäbodarna en trävattenledning från källan, en bit upp i åsen, till källhuset intill stugan. En ovanlig typ av ledning som gjordes av en man från Mora-Noret, Skeri L Olsson. Ledningen kostade mejeriföreningen 42 kr och 43 öre. Allt arbete, inkl. resa med ångbåt t.o.r Mora - Våmhus. Ledningen fungerar bra än idag. Som mest fanns 50-60 kor i Skråcka en bit in på 1900-talet. Korna kom främst från V Storbyn, Vidbäcken och Myran. Två dajor och en vallpojke skötte oftast allt i fäboden. Ungdomar mestadels. Till Skråcka kom man alltid strax efter midsommar från Blecket. Det mesta fick man bära dit, ibland behövdes klövjehäst för väldigt tunga saker. Hembuföringen skedde oftast 18-19 augusti. Namnet kommer från skrock, skrunk; skrynkligt föremål. Något i terrängen åsyftades säkert enligt Bror Lindén, ortsnamnsforskaren.

Sevärdheter

Se om ni hittar källan och vattenledningen i trä, nergrävd i myren. Ca 200 m upp mot åsen. Från Skråcka går en vandringsled till Oradtjärnvallen, uppmärkt, men bitvis lite svår att hitta. Ta god tid på er. 5-6 km ska den vara. Gamla leden mellan Älvdalen och Lillhärdal passerade här. Start i Klitten - Göransbodaarna - Dalstuguvallen - Dyvernäs - Skråcka - Oradtjärnsvallen - Kräckelbäcken - Ulvsjön - Olingskog - Lillhärdal. Idag jaktkoja och några uthus. Ruiner syns efter gamla byggnader. Fin biltur dit, djur kan ses, ovanliga fåglar, älgar och kanske en björn.

Vägbeskrivning

Åk förbi Älvdalen mot Lillhärdal/Ulvsjö. Passera Dyverdalsvägen som går mot höger. Några km längre fram ta höger mot Andljusen. Följ skyltar Andljusen i 5-6 km. Då dyker skylt skråcka upp på vanster sida. Promenara ca 300 m och du är framme. Titta på app, t.ex. Topo GPS, eller karta för säkerhets skull.

Bilder

Skråcka fäbod

Promenad 300 m från grusvägen.

Skråcka fäbod

Huvudbyggnaden, jaktstugan.

Skråcka fäbod

Fin grillplats

Skråcka fäbod

Byggnader på fäbodvallen

Skråcka fäbod

Vackert däruppe

Skråcka fäbod

Färska varor

Skråcka fäbod

Leden till Oradtjärnvallen, 5 km

Skråcka fäbod

Historien om Skråcka, sid 1

Skråcka fäbod

Historien, sid 2

Översiktskarta

Skriv ut

Tre Toppar i Rättvik

Längd: 8 km

Område: Rättvik, Lerdal. Karta: Sverigeserien - Topo50, blad 75.

Start-mål: Nedre delen av slalombacken.

Märkning: Orange markering

Terräng: Kuperat, omväxlande stigar

En fin utsiktstur i Rättvik. Upp på tre toppar där Lerdalsberget med toppstugan är kronan på verket. Andra halvan omväxlande och delvis bymiljö mot målet. Fint i Vitsippsdalen, kanon på våren kan vi förstå. Hedsåsberget och Hökolsberget passeras. Hygglig utsikt från Hedsåsberget norrut mot Boda m.m.

Sevärdheter

De fina utsikterna naturligtvis. Halvvägs ungefär går en “fyrhjulingsväg” till vänster några hundra meter. Där renoveras nu den gamla toppstugan från 30-talet. Den ska bli raststuga för Tre Toppar och Siljansleden förmodligen. Gör ett besök. Backen mot norr har växt igen, men ska delvis öppnas för utsiktens skull.

Vägbeskrivning

Rättvik. Mot Slalombacken och parkeringen nere vid slalombacken, bredvid stugbyn Fyklövern.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Tre Toppar i Rättvik

Efter en knapp km

Tre Toppar i Rättvik

Gemensam stig med Siljansleden

Tre Toppar i Rättvik

Gamla toppstugan renoveras

Tre Toppar i Rättvik

På väg mot nya toppstugan

Tre Toppar i Rättvik

Utsikt mot Rättvik från Lerdalsberget

Tre Toppar i Rättvik

Långbryggan med höstfärger

Tre Toppar i Rättvik

Ner mot Dalen

Tre Toppar i Rättvik

Snart "i mål"

Tre Toppar i Rättvik

Så höstvackert!

Tre Toppar i Rättvik

Nästan brand

Översiktskarta

Skriv ut

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Längd: 7 km

Område: Solleröskogen, Solleröåsen. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Mångbergs fäbod

Märkning: Följ tävlingen Fäbodlunkens markering

Terräng: Stigar, grusvägar, körvägar, kuperat.

En finfin tur att vandra eller springa/cykla. Starta vid Mångbergsdammen och följ markeringarna för tävlingen Fäbodlunken. En omväxlande tur med extra stigning de sista 600 m upp till Åsengården. Följ leden och från Mångberg når du snabbt Holen och längre fram de små platserna Kansberg, Kanshol och Svenbacken. De ligger i anslutning till Björka fäbod. Vackert där med utsikt över Siljan. Före Åsengården väntar en grusväg som övergår i körväg/stig de sista 600 m. Bra stigning där. Kanonutsikt uppe vid Åsengården i Solleröåsens fäbod. Visst kan man gå fram och tillbaka, men att köra upp en bil till Åsen först är att rekommendera. Springa och cykla kan man gått göra fram och tillbaka. Springer du så ta gärna då hela Fäbodlunken som startar i Gesunda vid majstången. Att cykla mellan Gesunda på fäbodlunkens bana till Mångberg är inte så njutbart, väldigt stenigt. Men ta med karta så kan du ta grusvägar till Mångberg och följa leden därifrån. Fäbodlunkens bana år bra märkt hela vägen, 12 km.

Sevärdheter

De fina fäbodstugorna på vägen och vyerna från flera platser över Siljan. Bara att njuta i den omväxlande terrängen och underlaget.

Vägbeskrivning

Åk till Gesunda by, över Vika eller Sollerön. Åk mot Siljansnäs och det är efter ca 5 km skyltat Mångberg till höger. Parkeringar finns utanför majstångsplatsen.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Start vid vackra Mångbergsdammen.

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Onödigt vackert kanske?

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Holen

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Fint underlag.

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Vackra vyer på vägen.

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Siljan

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Uppe i Solleröåsens fäbod.

Mångberg - Solleröåsen/Åsengården

Vy från Åsengården åt Morahållet.

Översiktskarta

Skriv ut

Ödarvsklitten

Längd: 2 km tor

Område: Orsa. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Ödarvs fäbod

Märkning: Skyltat från vändplan i Ödarvs fäbodar.

Terräng: Stigar, uppför.

En fin liten vandringstur med utsikt som belöning. Gå från Ödarvs fäbodar till Ödarvsklitten. 2 km tor. Gå fram till utsiktsplatsen mot sydväst på klipphällen. Därifrån kan ni gå tillbaka 100-talet meter och följ stig till vänster för att få utsikt nordväst mot Koppången m.m. Gå gärna runt nere i fäboden Ödarv och se er om. Fler sevärdheter på vägen upp. Ångens fäbod m.m.

Sevärdheter

Vyerna från Klitten, missa inte inristningen på hällen gjord av en Orsalärare. Fäbodarna Ången och Ödarv. Nära till Storstupet, Helvetesfallet och Skräddar-Djurberga.

Vägbeskrivning

Orsa - Mässbacken - Ången - Ödarv. Bra skyltat.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Ödarvsklitten

Ödarvs fäbod

Ödarvsklitten

Skyltat upp från vändplan.

Ödarvsklitten

Stuga i fäboden.

Ödarvsklitten

Utsikstplats vid klippan.

Ödarvsklitten

Ristning i hällen.

Ödarvsklitten

Utsikt mot Koppången.

Ödarvsklitten

Fina vyer, 525 möh

Ödarvsklitten

Bild från fäboden upp till Klitten/utsikten.

Översiktskarta

Skriv ut

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Längd: 52 km

Total stigning: 328 m

Område: Noret, Färnäs, Garsås, Fåsås, Bergkarlås.Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid kajen/Saxviken

Märkning: Omärkt, följ bifogad karta.

Terräng: En lättcyklad tur, delvis motlut från Garsås mot Fåsås, men inte tufft.

En fin lättcyklad tur. Start vid Kajen/Saxviken - Noret - Färnäsängarana - Fudalen - Skejsnäs - Garsås (upp på riksvägen vänster 50 m och höger igen upp mot Fåsås)  - Fåsås - Grustaget Färnäs - Bergkarlås - Noret - åter kajen. Naturligtvis kan du åka direkt ner till Färnäs från Fåsås. Förkortar turen några kilometer. Kartan kan förstoras och går bra att följa, se länk. Klicka på turen. Höjdkurvan visar medsols, kanske bättre att åka motsols.

Sevärdheter

Vackert över delar av Färnäsängarna och Fudalens “fäbod”. Fåsås är fint, lämpligt stopp för liten rast, ev fika.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Start Noret - Färnäsängarna.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Upp över järnvägen från Skäjsnäs, ta sen höger.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Mot Mora 200 m sen höger. Vid RV 70.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Upp mot Fåsås. 3: vägen vänster från RV 70.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Genom fina Fåsås, huvudgatan.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Till vänster framme vid mjölkpallen.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Ner mot Noret/Mora genom Bergkarlås.

Fåsåsrundan långa, MTB ca 50 km

Tillbaka vid Saxviken.

Översiktskarta

Skriv ut

Korskälla, vandring

Längd: 8 km

Total stigning: Ca 200 m

Område: Älvdalen, gränsen till Mora och Härjedalen. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 86, Särna.

Start-mål: Vid dammen, slogbod vid Rällan,(Rällån)

Märkning: Orange till Dritränn, därifrån till Korskälla röd och gul markering på Romboleden..

Terräng: Upp till Dritränn och Korskälla svagt motlut nästan hela vägen. Men inga tyngre partier eller branter. Således lättare tillbaka.

En jättefin vandringstur en fin dag. Gärna på hösten. Lite långt att åka till starten, ca 8 mil från Mora, men värt turen. Fina vyer även på vägen upp. Bra kängor eller stövlar gäller. Efter 1,5 km kommer man till den gamla Älvdalsfäboden Dritränn, eller som den hette förr, Övre Rälldalen. Här finns en fin välutrustad raststuga. Där ansluter man på Romboleden, från Mälaren till Nidaros/Trondheim, mot Korskälla, ytterligare 3,5 km. Källan ligger på ca 770 möh, fjällnatur. Även där en liten stuga och verkliga vidder i mötet av Mora, Älvdalen och Härjedalens kommuner.

Historik

Korskälla är en mycket omskriven plats med olika teorier om dess ursprung och betydelse. Helge Lindberg, från Älvdalen, har 1956 i Dalarnas Hembygdsförbuds årsbok avhandlat frågan. Mycket intressant läsning. Artikeln heter: “Korskällan, ett gammalt gränsmärke”. Han beskriver en färd från Älvdalen och dom söker upp gångstigen som leder till den på kartan benämnda platsen Övre Rälldalen som nere i Älvdalsbygden kallades Dritränn. Dom var på väg mot målet, Korskällan, det gamla råmärket, nämnt vid sitt namn redan vid medeltiden. Som då markerade riksgränsen mot den norska provinsen Härjedalen, efter Brömsebrofreden 1645 råpunkt i landskaps- och länsgräns. Korskällan beskrivs i “turisthandledning” från 1778 av bl.a.nämndeman Ambrosius Ambrosieson i Våmhus och fjärdingsman Lars Larsson i Bonäs:
“Kiorskälla är belägen en fjärdingsväg ifrån drittkiälls fäbodars täkt, när man går Härjedals wägen som går ut från samma täkt vid Olof Pärssons fähus, som ligger på en backa nor sijdan ocm becken som gårigenom bem:te fäbodar och när man går i härjedahlsvägen som sakt är en fjärdingsväg, då är kiorskälla på östra sidan vägen tvåhundra fyrtio famnar på en myra därest samma kiälla upgår emellan stenar i botten…”.  Handlingen finns i Mora kyrkoarkiv. Namnet Korskällan nämns första gången1403 då gränsen mellan Norge och Sverige beskrevs av biskop Sigurd i Hamar.

Sevärdheter

Naturen och Korskällan.

Vägbeskrivning

Åk förbi Älvdalen mot Ulvsjö/Lillhärdal. Vi Jöllen, bro, ta vänster och åk utmed Rotnen norrut. Vid Sunet över rotnen och vidare norrut utmed Rällan. Efter ca 80 km från Mora kommer du till en slogbod på höger sida markerad med Rällan. Se bild. Åker du för långt kommer du till en vändplan, efter någon km. Ta naturligtvis med karta eller följ på GPS. Terrängkarta 661 Trängslet 661 är perfekt för turen.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Korskälla, vandring

Start, slogbod vid Rällan.

Korskälla, vandring

Spänger delvis. Nya på gång.

Korskälla, vandring

Framme i Dritränn.

Korskälla, vandring

Över myrar mot Korskälla.

Korskälla, vandring

Stugan vid Korskälla, efter 5 km.

Korskälla, vandring

Själva Korskällan.

Korskälla, vandring

Härlig fjällnatur, ca 800 möh.

Korskälla, vandring

Vacker hemfärd.

Översiktskarta

Skriv ut

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Område: Älvdalens skjutfält. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 86, Särna.

Start-mål: Det är bilväg ända upp. Men det går bra att även gå upp de sista 2 km för motionens skull. Det finns även en stig upp på knappa kilometern, men brant.

Snodskallen är ett berg på Älvdalens skjutfält på 764 m höjd över havet och därmed en fantastisk utsikt i alla väderstreck. Högsta punkten på skjutfältet. Det finns slogbod för fika. Norska fjäll syns, Sylen, liksom Städjan, Funäsdalen och naturligtvis närbelägna höjder som Storvarden och Mossiberg. Se det här mer som en utflyktstur samtidigt som ni ser Trängsletdammen. Det finns många vägar upp, t.ex över Brunnsberg eller via RV 70 och Trängslet. 8-10 mil från Mora beroende på vägval. Fina vägar uppe på skjutfältet och fin natur. Ta med karta och utforska. Varför inte passera Navardalen. Inför resan, kolla alltid att det är tillåtet att åka in på skjutfältet. Se länk till Älvdalens kommun.

Historik

Namnet kommer från Älvdalskan och betyder kal skalle. Berget har varit kalt i äldre tider. Skogen, trädgränsen, drar sig uppåt i det varmare klimatet.

Sevärdheter

Här är det utsikten som är belöningen för resan. Passa på att titta på Trängsletdammen och skjutfältet. Fin natur.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Trängsletdammen

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Utsikt mot Norge.

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Städjan

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Mossibrändan, gammalt brandområde.

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Svan på tjärnen på skjutfältet.

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Fina vyer däruppe på skjutfältet.

Snodskallen, Älvdalens skjutfält

Utsiktsplatsen

Översiktskarta

Skriv ut

Fem toppar, MTB i Mora

Längd: 73 km

Total stigning: Cirka 1200 m

Område: Mora västra. Amberg, Fulåberg, Rostberg, Norra Garberg. Karta Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora.

Start-mål: Centrala Mora, eller "hoppa på" där det passar.

Märkning: Omärkt, följ karta.Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Terräng: Grusväg i böljande terräng, en hel del rejäla stigningar.

En MTB-tur som går på lätt underlag men som i gengäld har rejäla stigningar. Start i centrala Mora. Uppmätt från Morkarlby, Hästvägen. Följ kartan som är bra. Ut mot Vika/Stenis via cykelvägen och gamla Vikavägen. Upp till höger i Stenis där fotbollsplanen Svale passeras. Se bild. Upp och via Vikafäboden Amberg, bild, vidare, andra vägen höger, till Vikafäboden Fulåberg,bild, skyltat. Glöm inte Södra Garberg, bild, strax därefter, lite brant men kort upp till Utmelandsfäboden, med ett hus och en slogbod. Ner igen och till vänster ut på Studentvägen. Ner till höger på Studentvägen mot Mora, ta vänster efter ca 5 km in till Morkarlbyfäboden Rostberg, bild. Det går fort utför, så missa inte den skyltade avfarten. Ca 3 km in till Rostberg, bild, åk upp till stugorna på höjden i fäboden. Åter samma väg ca 500 m och ta vänster på en lite sämre grusväg ner till Hemulsjövägen. Till höger ca 500 m och ta stigen till vänster över Hemulån vid Sågdammsbron. Åk ner till Garbergsvägen och en tung bit upp till N Garberg,bild, väntar. Väl däruppe i Selja/Långletfäboden blir det nog dricka, sen är det “bara” att rulla ner till Mora via Vasaloppskontrollen och Vasaloppsarenan in till Mora C. Som ni ser på kartan och som många vet går det naturligtvis att korta av turen. Men hela rundan är en gedigen träningstur. I klass med Cykelvasan. Den här turen kan naturligtvis avnjutas på standardcykel, men MTB är att föredra på grusvägarna.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Fem toppar, MTB i Mora

Idrottsplatsen Svale passeras i Vika.

Fem toppar, MTB i Mora

Vikafäboden Amberg.

Fem toppar, MTB i Mora

Fulåberg, vidare mot S Garberg.

Fem toppar, MTB i Mora

Upp till S Garberg och vänd.

Fem toppar, MTB i Mora

Paus i Fulåberg.

Fem toppar, MTB i Mora

Äntligen Norra Garberg.

Översiktskarta

Skriv ut

Venjan, MTB-turer

Längd: Venjanssjön run 50 km, Vasaloppsleden 44,5 km, Krångdalsrundan 37 km och Åsenrundan 28,5 km

Område: Venjansområdet. Karta Sverigeserien - Topo50, blad 81 och 74.

Start-mål: Turerna utgår från affären i Venjan.

Märkning: Röda skyltar, Mountainbike Venjan. Se länken nedan.

Terräng: Blandat. Mer eller mindre kuperat. Upp till Åsen på Åsenrundan rejält motlut, liksom upp till Krångdalen på Krångdalsrundan.

Fyra turer av olika längd. Mestadels på grusväg. Parkera vid affären i Venjan. Eller anslut där det passar. Bilderna här kommer från en tur på Åsenrundan. Lagom cykeltur med fika i Åsen för den som har tid. Ett besök i Ogviken rekommenderas, bara 1 km extra. Efter ca 1 mil.  Se länken nedan med bra information om alla turerna och karta.

Sevärdheter

Stanna till vid de fäbodar ni passerar. Fin stillsam natur överlag. Se Venjans Webbplats för fler sevärdheter. Kolla även in Venjans Intresseförenings Facebooksida.

Vägbeskrivning

Starta som sagt vid affären i Venjan. Välj tur enligt beskrivningen. Välmärkt.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Venjan, MTB-turer

Efter några km. Ålderviken med slogbod

Venjan, MTB-turer

Neer mot Ogviken.

Venjan, MTB-turer

Åsen i sikte.

Venjan, MTB-turer

Sällskap på vägen, inne i Venjan.

Venjan, MTB-turer

Perfekt fikaplats i Åsen, mjölkpallen.

Venjan, MTB-turer

Sista km, mest utför.

Venjan, MTB-turer

Tillbaka i Venjan.

Venjan, MTB-turer

Vackra Vanån.

Översiktskarta

Skriv ut

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Längd: 13 km

Total stigning: 390 m

Område: Våmhus, Mora. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Nybron, bortom Heden i Våmhus. Siljansleden passerar Kanonvägen där. Ta in till vänster på grusvägen och parkera vid slogboden. Eller starta i Björka.

Märkning: Orange, Siljansleden

Terräng: Väldigt omväxlande. Gammal och ny skog, hyggen, berg, lite myr, sjö. Från fint underlag till stenigt. Mest fin stig.

En del av Siljansleden. Start vid Nybron i Våmhus eller i Björka fäbod i Mora (utmed Älvdalsvägen, RV 70). Från Nybron så kommer man rätt snart till den fina fäboden Indnäs. Därefter bär det av till Östnorsfäboden Kansbol. Då har du gått 9 km. Det kan räcka för många. Se till att ha en bil eller hämtning där i så fall. Fram till Björka är den jobbigaste delen med motlutet upp på Grönsberg som den största utmaningen. Röjningen direkt efter Kansbol är inte den bästa i dagsläget, juli 2018, men röjning är på gång. Se KARTA på länken nedan. Ni ser en liten avstickare i Indäs fäbod på kartan. Glöm den! En liten extratur vi gjorde för att se de äldsta delarna där fäboden legat.

Sevärdheter

Indnäs, kanske Moras finaste fäbod. Kansbol och Björka ytterligare två fina fäbodar på turen.

Vägbeskrivning

Se beskrivning ovan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Första delen på turen.

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Indnäs fäbod.

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Indnäs

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Äldre vägvisare.

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Tjärnen Egglingen passeras.

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Härlig brunn i Kansbols fäbod.

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Mot Kansbol.

Nybron-Kansbol-Björka, del av Siljansleden.

Lite godis på vägen.

Översiktskarta

Skriv ut

Selbäcksloppet

Längd: 15 km

Område: Selbäck/Eldris-området. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Mellersta Selbäck

Märkning: Ingen märkning. Från Selbäck Siljansleden, orange, ca 4 km. Följ kartan som är länkad nedan. Röd färg. Medsols. Sammanfaller ibland med andra leder.

Terräng: Omväxlande terräng. Stigar, skogsbilvägar och grusväg. Rejäl stigning mellan 3:e och fjärde km. Tallhedar Eldris - Selbäck.

En fin omväxlande led som utgår från Mellersta Selbäck, ca 6 km från Mora C. Banan utgjorde en gång ett populärt terränglopp med många startande, 70-80-talet. Leden “berör” en mängd andra leder/turer. Med eller mot rundan. Se relaterade turer. Ny karta kommer inom kort.

Sevärdheter

Passa på att titta på fäbodarna Södra, Mellersta och Norra Selbäck. Och den fina fäboden Eldris naturligtvis, tillika Vasaloppskontroll. Fina vyer över Siljan och Orsasjön på banans högsta punkt efter ca 4 km.

Vägbeskrivning

Åk till M Selbäck via Morkarlby och Selbäcksvägen. Ca 6 km från Mora C till Mellersta Selbäck.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Selbäcksloppet

I början, fina stigar.

Selbäcksloppet

Orkidé på vägen.

Selbäcksloppet

Några spänger i början av banan.

Selbäcksloppet

Friskt källvatten.

Selbäcksloppet

Orsa kyrka, högsta punkten på banan.

Selbäcksloppet

Antika skyltar, över Hemulån mot Eldris här.

Selbäcksloppet

Över Sågdammsbron.

Selbäcksloppet

Förbi Vasaloppskontrollen.

Selbäcksloppet

Fina stigar mot Selbäck.

Selbäcksloppet

Över Hemulån igen.

Selbäcksloppet

Sista km.

Selbäcksloppet

Framme i Mellersta Selbäcks fäbod.

Översiktskarta

Skriv ut

Kansbol

Område: Mora norr, mot Älvdalen, översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Östnorsfäbod. Se historik.

Historik

Östnorsfäboden Kansbol har sitt ursprung från gårdsnamnet Kans. Fäboden har troligen varit en fast gård. Läge på Grönsbergs nordsida 269 meter över havet. Vid 1663 års fäbodinventering hette fäboden Bole och hade en brukare. Enligt kreaturslängden 1845 fanns det 11 hästar, 89 kor, 100 får och 76 getter på fäboden. 1917 fanns där 14 stugor. Sommaren 1958 fem kor.
Enligt uppgift var varje delägarna i fäboden skyldiga att fälla skog, en dag för varje ko man hade. Man fällde skogen på våren. Nästa år brände man. Sedan, det tredje året, såddes råg i askan. Därefter blev det god gräsväxt och man fick hö i två år och därefter bete.

Sevärdheter

Det går bra att gå runt i fäboden och titta på riktigt gamla stugor och nyare. Vid en plats öppnar sig utsikt mot Älvdalen. Siljansleden passerar och Kansbol är en perfekt rastplats.

Vägbeskrivning

Åk RV 70 mot Älvdalen. Ta till höger vid Björka efter 14 km. Åk förbi fäboden och ta tredje vägen till vänster. Skyltat Kansbol 5 km

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Kansbol

Entren till Kansbol

Kansbol

Gammelstuga

Kansbol

Grönsberg i bakgrunden.

Kansbol

Sommaräng

Kansbol

Större hus.

Kansbol

Gammalt och äldre.

Kansbol

Vackert

Kansbol

Siljansleden

Översiktskarta

Skriv ut

Naturreservatet Filiberg

Längd: Vandringsleden 3,2 km

Område: Västra Mora/Gopshus. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Märkning: Orange markering

Terräng: Naturskog, myrkant på återvägen.

Filiberg, nytt naturreservat, är en stor naturskog väster om Gopshus i Mora kommun. Området består dels av en sluttning med skog uppkommen efter en brand för omkring 150 år sedan, dels av sjöar och våtmarker nedanför berget. Vill du upptäcka nästan orörd natur, en skog som minner om gamla tiders urskogar - då är det hit du ska åka!
Gamla träd på hög och låg nivå
​Filibergets topp når 543 meter över havet, och på denna nivå är skogen karg och präglad av höjdläget. I sluttningen mot söder är skogen mer växtlig. Tall är det trädslag som är vanligast här, men i svackor och längs bäckdråg finns stråk med högvuxen granskog. Träden är omkring 120-140 år men äldre individer finns spridda i skogen.
I det 572 ha stora reservatet finns en markerad vandringsled på 3,2 km.

Historik

Se länsstyrelsens länk.

Sevärdheter

Gammal naturskog. Uppväxt efter en brand för ca 150 år sedan. Återvägen intill en myr och sjö.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen till Gopshus. Ta vänster upp genom byn och rakt fram på grusvägen till Fagerås. Ca 2 km bortom Fagerås på samma väg kommer ni till ett bord vid en sjö. Markerat och väl synligt. Startplats för vandringen.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Naturreservatet Filiberg

Startplatsen vid vägen.

Naturreservatet Filiberg

Reservatsbeskrivning

Naturreservatet Filiberg

Start på turen, uppför åsen.

Naturreservatet Filiberg

Orörd skog.

Naturreservatet Filiberg

Brandminnen, 150 år gamla.

Naturreservatet Filiberg

Orkidé

Naturreservatet Filiberg

Grundsjön passeras.

Naturreservatet Filiberg

Vackra detaljer i skogen.

Översiktskarta

Skriv ut

Gesundaberget längdskidor

Längd: 1,4, 5 och 13,2 km

Område: Gesundaberget

Start-mål: Intill backen, väl skyltat. Eller åk upp Måstäppsvägen från byn. P-plats vid spårens start.

Märkning: Konstsnö röd 1,4 km, Borrbergsrundan 5 km blå, Hundtjärnsrundan 13,2 km grön

Terräng: Borrbergsrundan rätt flack med fin småkupering. Vägsnuttarna på Hundtjärnsspåret har några härliga slakmotor. Flås ut, lätt hem.

Härliga spår alldeles i aslutning till berget. Åk Hundtjärnsspåret och du ser Gesundaberget från olika väderstreck. Ovanliga vyer. Borrbergsrundan om du vill ta en kortare omväxlande flack tur. På Skidspår.se ser du när det spårades sist. Anläggningen är duktiga på att lägga ut information där. Antingen åker ni upp den vanliga vägen via Tomteland, bra skyltaat till längdskidor. Eller åk upp inne i byn,
Måstäppsvägen, så kommer ni direkt på spåren. Plats finns för ett 10-tal bilar.

Sevärdheter

Fin tur med nya vyer för de flesta. Man rundar nästan Gesundaberget.

Vägbeskrivning

Åk till Gesunda. Åk upp till backen förbi Tomteland. Skyltat längdåkning. Eller åk upp Måstäppsvägen från byn och parkera alldeles intill utgången av spåren.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Gesundaberget längdskidor

Berget

Gesundaberget längdskidor

Snörikt vid bäcken.

Gesundaberget längdskidor

På väg ut i spåren.

Gesundaberget längdskidor

Ta en slurk i den nyttiga Pers källa.

Gesundaberget längdskidor

Mot Hundtjärnen!

Gesundaberget längdskidor

Hundtjärnen, vänd här.

Gesundaberget längdskidor

Tillbaka till starten vid berget.

Gesundaberget längdskidor

Information vid starten.

Översiktskarta

Skriv ut

Hans-Ove rundan

Längd: 9 km, alternativt 7 km

Område: Bergkarlås,. Karta Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora.

Start-mål: Vid Bergkarlås Bygdegård

Märkning: Följ skoterspåret från bygdegården.

Terräng: Svepande fin terräng med vissa långa med - och motlut.

Ett fint spår för gammaldags diagonalåkning. Fina svepande uppförsbackar, slakmotor, och nedförsbackar för återhämtning. Öppet, ljust och fint. Vintern 2020/21 går spåret upp mot Risa, gamla platsen för utsiktstornet. Om man vill avstå denna bit, ca 2 km, går man inte över vägen mot Maggås/Orsa utan tar vänster ner över lindorna. Det är lite motlut upp och lite ev plogning ner från “tornplatsen” om du är osäker på din skidåkningskapacitet.

Länkar

Foto: Owe Hållmarker Berit Gummus Elisabeth SandBilder

Hans-Ove rundan

Härligt skidspår.

Hans-Ove rundan

Njutbart!

Hans-Ove rundan

Fina omgivningar på turen.

Hans-Ove rundan

Kvällsbild av Elisabeth Sand.

Översiktskarta

Skriv ut

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Längd: 13 km

Total stigning: ca 150 m.

Område: Norra Mora Vildmark. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 86, Särna.

Start-mål: Älvdalen, i närheten av Balzer och Amberris. Se karta.

Märkning: I gränsen mot Trängslats skjutfält. Även kommungräns större biten av vandringen. Upphuggen gata i skogen.

Terräng: Första kilometerna mot Amberris slätt. Sen börjar stigning i olika avsatser mot Munkhädens topp. Inga dramatiska stigningar.

För er som vill göra något annorlunda. Ett besök på Moras näst högsta berg, Munkhäden 784 m.ö.h. Det högsta berget, Knausås, som ligger i närheten är 3 meter högre. En fin vandring, lätt att hitta. Först stig från bilen till Amberris kojor, jaktstugor som är öppna för allmänheten. Sen till Gränsen för Trängslets skjutfält. Går inte att missa, skyltar och uthugget. De sista ca 4 km är även gränsen mellan Mora och Älvdalens kommuner.
Naturreservatet Norra Mora Vildmark ligger direkt på Morasidan av gränsen. Vandringen går vid gränsen mot Trängslets skjutfält, men utanför. Så det ska vara säkert. Den lilla Munktjärnen på vägen upp får ni runda. Vi gick i november månad med 1 dm snö. Det gick jättebra. Fin tur på sommaren med kängor eller stövlar. Ta med rejäl matsäck. Minst två fikapauser. Turen kan ta upp mot fem timmar med pauserna.

Sevärdheter

Riktig vildmark passeras. Fin gammelskog upp mot Munkhädens topp. Vargfljot passeras, bara det. Hög höjd och i det närmaste fjällnatur bitvis. Härliga vyer uppe från toppen. På stigen bort till kojorna i Amberris passeras Romboleden. En pilgrimsled som går till Trondheim.

Vägbeskrivning

Åk till Älvdalen och fortsätt mot Lillhärdal/Ulvsjö. Strax efter Jöllenbron är det skyltat Svarberg och Balser. Följ skyltarna mot Balser. Eftere att ha passerat en korsning skyltat mot Svartberg och Balser så åker ni mot Balser och tar första avtagsvägen till höger. Efter några km är ni framme vid några hus och bommar. Där parkerar ni. Ta med karta och ha koll på vägarna. Ca 7,5 mil blir det från Mora C. Startplatsen är utmärkt på kartan på den här sidan. Gå in på Kartan och sök på vandring.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Framme vid kojorna i Amberris

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Utmed skjutfältsgränsen, på rätt sida.

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Mot toppen.

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Fin torrfura på vägen upp.

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Fina myrar och kommungränsen.

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Öppen stuga i Amberris.

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Nöjda på toppen efter 2,5 timmar.

Munkhäden, Moras näst högsta berg. 784 m.ö.h.

Mot solnedgång på hemvägen.

Översiktskarta

Skriv ut

Gruvan

Område: Mora Västra, utmed väg E 45. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Gruvan, även kallad Gruvorna är numera en fin fäbod med många fina fritidshus, blandad med en del äldre bebyggelse. Ligger i kuperad terräng med Lindån och Gruvån rinnande genom fäboden. Fäboden tillhör Vika och Utmeland i Mora. Numera finns 3-4 permanentbodende familjer i fäboden.

Historik

Namnets ursprung är dialektalt Grova = urgrävning, fördjupning. Strax ovanför fäbodstället finns en urgrävning i mjälmark som genomrinns av Grovån. Gruvan hade 1663 nio delägare, sex från Vika och tre från Utmeland. Fäboden användes i kombination med den närbelägna fäboden Stickosäl. 1845 fanns i Gruvan 146 kor, 444 får och 77 getter.  Under åren 1920 - 1940 bodde 7 familjer i Gruvan på somrarna. 1950 var sista året man buförde till fäboden (tog med kreatur från byn). Kl. 09.00 släpptes korna ut varje morgon och de var ute till kl. 16.00 - 17.00. Två gäskullor följde med korna hela dagen. Gärdsgårdarna var i dåligt skick och järnvägen gick alldeles bredvid, så det gällde att hålla uppsikt över korna. Det var bra jord i Gruvan och det odlades både råg, korn, havre och potatis. Säden blev tidigt klar så den skars innan man buförde tillbaka till byn. I fäboden fanns tidigare ett hus som kallades “Krojen”. Det var ett färdstall vid vägen som nu är borta. 1930-31 byggdes landsvägen på södra sidan om Sjön Jugan. Den första bussen började gå 1928. Den gick efter gamla landsvägen och kallades Långskorpan. Den hade dörrar vid varje sittplats.
Historiken sammanställd av Mora Hembygdslag 1993.

Sevärdheter

Gå runt och titta på gamla och nyare byggnader. I “Centrum” finns en gammal telefonkiosk som hade en ringklocka på utsidan. Den som svarade fick meddela den anropade. Kiosken finns kvar. Se bilder. Om du tar med mountainbikden med bilen kan du göra flera fina turer. Varför inte en runda runt sjön Jugan eller bort till fäboden Lindorna. Det finns även fina grusvägar österut mot Solleröskaogen.

Vägbeskrivning

Åk väg E45 från Mora. Passera Siljansfors och vid ändan av sjön Jugan, några km bortom Siljansfors, ta vänster. Ej skyltat. Däremot skyltat till höger Naturreservat. Åk några hundra meter vänster på grusvägen och du är strax i Gruvan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Gruvan

Fina gamla byggnader.

Gruvan

Lite nyare modell på huset.

Gruvan

Gamla telefonkiosken.

Gruvan

Liten fin stuga med hästtillbehör.

Gruvan

Väl underhållna hus i fäboden.

Gruvan

Gammalt och nytt.

Gruvan

Fin stuga med Dalaflagga.

Gruvan

Historik, Mora Hembygdslag.

Översiktskarta

Skriv ut

Övre och Nedre Borrberg

Område: Sollerön/Gesunda. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 74.

Två små gamla Solleröfäbodar.

Historik

Två gamla fäbodar med ett fåtal hus kvar. På 1800-talet hade ställena två respektive 14 gårdar. Vid fäbodinventeringen 1673 fanns 7 brukare på fäbodarna. Borr i namnen syftar troligen på barrvegetation (bår).

Sevärdheter

Siljansleden går genom bägge fäbodarna. Stanna till och inspektera de gamla husen. I nedre Borrberg finns en riktigt gammal jordkällare. Se bild. Vidare finns en stig som går till en gravplats. Tidigare har här varit fina vyer mot Siljan, tyvärr igenväxta nu. Man kan skönja Siljan mellan träden. För dig som cyklar MTB går det bra att ta en runda från vägen upp mot Gesundaberget, rakt fram vid skjutbanan ut på grusvägen. Ta vänster till Rossberg efter några km. Fortsätt Siljansleden från Rossberg och du kommer till de bägge fäbodarna. Från Nedre Borrberg kan du ta grusvägen och du kommer ner till Gesunda by. Kolla karta. En liten fäbodrunda.

Vägbeskrivning

Åk till Gesunda och upp mot berget, vägen som är nerfart. Ta till vänster där vägen blir enkelriktad. Åk rakt fram och du kommer till Övre Borrberg.  När du åker tillbaka så ta första höger och du kommer till Nedre Borrberg.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Övre och Nedre Borrberg

Övre Borrberg, fritidshus.

Övre och Nedre Borrberg

Gamla redskap, Övre Borrberg

Övre och Nedre Borrberg

Gammal fastighet, Ö Borrberg.

Övre och Nedre Borrberg

Nedre Borrberg

Övre och Nedre Borrberg

Gamla källaren, N Borrberg.

Övre och Nedre Borrberg

1800-talshus, Nedre Borrberg.

Övre och Nedre Borrberg

Vägen till en gravplats i den gamla fäboden.

Övre och Nedre Borrberg

Vägen tillbaka ner till Gesunda by.

Översiktskarta

Skriv ut

Södra Hemulberg

Område: Mora västra. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

En fin liten fäbod belägen på sydsluttningen på Hemulberget. Inte så många hus, men väl värt ett besök. Finfin utsikt ner mot Siljan. Fäboden tillhör Östnor och Selja. Gammal och ny bebyggelse. 425 m.ö.h.

Historik

Fäboden har haft många namn genom åren, Hemule berg, 1545. Hemult bärgn 1608. Hemmelbergh 1663.Vid fäbodinventeringen 1663 hade Nora och Södra Hemulberg 4 delägare. ” Östnor och 2 Selja.

Sevärdheter

Gamla fäbodhus blandat med nyare fritidsbebyggelse. Fin milsvid utsikt. Cykla gärna upp från Eldris eller Mora. MTB rekommenderas. På vintern passerar skidspåret från Mora skidstadion till Norra Garberg. Ett tufft men fint spår. 17 km enkel resa. Nära till Norra Garbergs Sportcenter.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen från Mora mot Oxberg. I Långlet, sväng vänster mot N Garberg, skyltat. Efter ca 11 km skyltat höger Södra Hemulberg 1 km. En backe upp till fäboden.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Södra Hemulberg

Konst på vägen upp.

Södra Hemulberg

Vackra höstfärger.

Södra Hemulberg

Vyer

Södra Hemulberg

Vackert. Skidspår vintertid.

Södra Hemulberg

Egenkonstruerad badplats.

Södra Hemulberg

Vandringsled

Södra Hemulberg

Fäbodstugor

Södra Hemulberg

Källvatten ditåt!

Översiktskarta

Skriv ut

Fudal

Område: Nusnäs/Fu. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Fudal är en fäbod tillhörande Nusnäs. En utspridd fäbod, numera med många fritidshus och även fast boende. Läge vid Siljan och utmed Fuån. Titta in på Fu-Fudals Hemsida. Där finns mycket bra information och många fina bilder.  Se länken nedan.

Historik

Här en berättelse från Fu-Fudals hemsida. Sann eller inte. Spännande i alla fall: “Jag känner inte att jag har nog mycket på fötterna för att skriva om Fudalen, som kanske är den östra ovanSiljansbygdens vagga. Det känns futtigt att kalla Daln för en fäbod. Det har förmodligen alltid bott folk året om där.
På 1600-talet bodde en skattebonde i Fudal och på 1500-talet pendlade de mellan fyra och sex. Alla var ju inte skattebönder så en bra gissning är att det bodde runt 50 personer i Fudalen i mitten av 1500-talet jämfört med ca 150 i Nusnäs.

Längre bakåt har vi inga källor kvar. Men mäler sägnen rätt så ska för varje århundrade vi går bakåt Fudal öka och Nusnäs minska. Till slut blir Fudal huvudbyn och Nusnäs en fåbod till Fudal. Då är vi sannolikt nere på 1000-talet eller ännu tidigare. Garsås lär också ha varit en fäbod till Fudalen från början. Det framgår av alla gemensamma anläggningar Nusnäsare och Gasfolk hade: Kvarnarna i Fudalen och Ickån, Danmarks fäbodar etc. Om sägnen har rätt i att Fåsås varit en fäbud till Fudal så kan det t.o.m. vara så att Färnäsarna en gång vandrade ut från Fudal. I varje fall den del av Färnäs som bakåt i tiden har anknytning till Fåsås. Att i den historiens ljus försöka beskriva hemfäboden Fudal kräver mera kunskaper. Det skulle vara som att ge sig ut på en svag is utan dobbar. Den som vill få en bild av det gamla Fudals fäbodar får tills vidare nöja sig med att besöka Zorns gammelgård och titta på Bockas gamla fäbodgård som låg i den nedre delen av Fudal.”

Okänd författare

Andra namn för Fudal var tidigare Fugdahl och Fogeldall. 1539 hade Fudal 4 skattebönder. Vardaglig benämning på Fudal är Dalen. Uppgifter ur boken Bebyggelsenamn i Mora kommun av Bror Lindén. För mer information se Fu-Fudals hemsida.

 

Sevärdheter

Fudal är som sagt en spridd fäbod som lämpar sig att vandra runt i och se blandningen av gamla och nyare byggnader. Ett naturligt stopp är nere vid Fudalsviken och båthusen. Kanske ett dopp t.o.m. Fuån rinner fint genom platsen och ut i Siljan. En fin cykeltur är att åka från Mora via Nusnäs och besöka Fudal. Cykla runt den vidsträckta bebyggelsen. Missa inte Siljan bara. Fåsåsrundan är en cykeltur beskriven på Mora Outdoor som passerar Fudal.

Vägbeskrivning

Åk riksväg 70 från Mora till Fu. Åk mot Nusnäs och ta efter ca 1 km vänster mot Fudal. Det är skyltat. Det går naturligtvis att åka via Nusnäs och ta in höger vid skylten Fudal.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Fudal

Vägen mot sjön.

Fudal

Nere vid Siljan, Fudalsviken.

Fudal

Gamla hus från förr.

Fudal

Badmöjligheter i och bredvid Fuån.

Fudal

In mot "centrum".

Fudal

Fina timmerstugan.

Fudal

Centrum med anslagstavla.

Fudal

Fudalsviken, lågvatten.

Översiktskarta

Skriv ut

Gutdalen

Område: Lädeområdet, utmed Vasaloppsvägen. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

En fin liten fäbod ca 10 km från Mora utefter Vasaloppsvägen. Den ligger utmed Österdalälven och vid Lädeåns mynning i älven. Fäboden ligger lite vid sidan av allfarsvägen och är inte känd för så många, inte ens för Morabor.

Historik

Gutdalen tillhör Selja by. 1539 fanns där en brukare, “Britta på Dalen”. Namnet på fäboden kommer från gårdsnamnet Gut. Dal ingår i fler fäbodnamn, t.ex. Fudal, Nydalen och Öndalen. Betyder dal/sänka helt enkelt. Uppgifter tagna ur boken Bebyggelsenamn i Mora kommun av Bror Linde´n.

Sevärdheter

Här går man omkring och studerar de gamla husen, som numera blandats med modernare fritidshus. Fint och rofyllt nere vid älven. Gå nedströms tills stigen tar slut. Strax vid infarten till fäboden, på vänster sida, finns starten till en Trollstig för barnen, och vuxna. Den går utmed Lädeån och kommer ut vid älven. Det är skyltat. Alldeles intill, på andra sidan Vasaloppsvägen vid Läde finns Vasaloppsarenan och starten till den populära leden Bananna som går till Hökberg och vänder, ca 12,5 km. Det sägs att Anders Zorn en gång var väldigt intresserad av att få köpa en fastighet som ligger norrut i fäboden, med fin utsikt över älven, kvällssol m.m. Det blev inget av med det och han satsade i stället på platsen vid Gopsmor. Där finns hans hus att besöka än idag.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen från Mora mot Gopshus/Oxberg. Efter en knapp mil vid slutet av en raksträcka svänger man höger nerför en backe till fäboden. En liten skylt står på höger sida vid vägen.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe Hållmarker, Karl-Erik ForslundBilder

Gutdalen

Fäboden med sin majstång.

Gutdalen

Karl-Erik Forslunds gamla fina bild.

Gutdalen

Den fina Trollstigen.

Gutdalen

Gammelstuga

Gutdalen

Alle´utmed Österdalälven.

Gutdalen

Lite nyare stuga.

Gutdalen

Österdalälven nedströms.

Gutdalen

Vägen utmed älven.

Översiktskarta

Skriv ut

Hållan

Område: Oxberg. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

En Oxbergsfäbod på bergssluttningen ner mot Björnarvet. Mestadels gamla hus med inslag av nyare fritidshus. En rätt liten och anonym fäbod. Rätt utdragen, utmed den gamla vägen som går genom fäboden. Bilden från 50-talet är lånad från Oxbergs Hembydsförening. Fler bilder från Hållan finns på Bygdeband.se.

Historik

Fäboden har benämnts Ållan, Hollun, 1663 hade stället 3 delägare. Samtliga Oxbergsbor. Hållan består av ddialektordet Håll, Bergssluttning. Uppgifter u boken Bebyggelsenamn i Mora kommun av Bror Lindén.

Sevärdheter

Gå runt och titta på gamla byggnader och lyssna på tystnaden. Titta gärna på platsen där brunnen står inne i en rejäl grandunge. Vasaloppsarenan går några km därifrån genom björnarvet. En avstickare med MTB:n kan rekommenderas för bra träning om inte annat.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen förbi Oxberg några km. Ts vänster där det står Bosseldal. Åk en bit genom Björnarvet och sedan till vänster uppför långa grusbackar. Om några km är det skyltat Hållan till vänster. Strax där ligger Hållan. Ni kan åka gamla vägen genom fäboden tillbaka och komma ut på grusvägen igen.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Hållan

Gamla fäbodvägen.

Hållan

Gammal gård med uthus.

Hållan

Samma hus t.h. som tidigare bild. Här 50-talet.

Hållan

Lite igenväxt, men fint.

Hållan

Brunnen inne bland granarna.

Hållan

Gammelstugan

Hållan

Fäbodstugor

Hållan

Vägen ner till Björnarvet.

Översiktskarta

Skriv ut

Hinderbana Mora Camping

Område: Mora Camping

Ägare: Annan

Hinderbana med över 10 olika hinder.
Hinderbanan ligger en liten bit från Österdalälven inne på Mora Camping längst Parkvägen. Se mer exakt position nedan.
Området ägs av Moraparken AB.
Hinderbanan är av det lättare slaget.

Foto: Mora KommunBilder

Hinderbana Mora Camping

Hinderbana Mora Camping

Översiktskarta

Skriv ut

Hinderbana Hemus

Område: Hemus

Ägare: Kommunal

Hinderbana med 10 olika stationer, har övningar som armgång, däck vältning och klättring.
Banan ligger ca 375 meter ifrån parkeringarna och omklädningshusen i början av Hemus.
I närheten av hinderbanan finns ett utegym och en slogbod.

Foto: Mora KommunBilder

Hinderbana Hemus

Hinderbana Hemus

Översiktskarta

Skriv ut

Utegym Hemus

Område: Hemus

Ägare: Kommunal

Utegym i Hemus ligger ca 350 meter från ombyteshuset vid parkeringen i början av Hemus.
Gymmet ligger längst nere i pulkabacken, i närheten finns även en hinderbana, en slogbod och en hoppbacke. 

Foto: Mora KommunBilder

Utegym Hemus

Utegym Hemus

Översiktskarta

Skriv ut

Multiarena Mäxvägen

Område: Morkarlby

Ägare: Kommunal

En Multiarena/Näridrottsplats som ligger längst med Mäxvägen i korsningen mot Millvägen.
Arenan byggdes 2016 och man kan spela bland annat fotboll, innebandy och basket på arenan. 
Det finns bänkbord och även en liten grillplats vid arenan.

Foto: Mora KommunBilder

Multiarena Mäxvägen

Multiarena Mäxvägen

Översiktskarta

Skriv ut

Multiarena Utmeland

Område: Utmeland

Ägare: Kommunal

Näridrottsplatsen/Multiarenan hittas vid Utmelands Skola inne på fritidsområdet och fungerar perfekt för ett antal olika bollsporter som tex. fotboll, handboll och basket.
Multiarenan används dock av fritids på veckorna under skoltid, men på kvällar och helger kan vem som helst nyttja den.

Foto: Mora KommunBilder

Multiarena Utmeland

Multiarena Utmeland

Översiktskarta

Skriv ut

Utegym Tingsnäs

Område: Centrum

Ägare: Kommunal

Tingsnäs utegym ligger ca 300 meter från Tingsnäs badplats längst med cykel och gångvägen mellan badplatsen och centrum.
Siljan ligger alldeles intill och lika så gör en parkering.
Det finns även glassförsäljning i närheten.

Foto: Mora KommunBilder

Utegym Tingsnäs

Utegym Tingsnäs

Utegym Tingsnäs

Översiktskarta

Skriv ut

Gutsäl

Område: Oxberg. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

En liten “okänd” liten fäbod ca 4 km från Oxberg. 4-5 gårdar i en sluttning med fin öppen täkt. Vyer norrut och österut mot Blyberg och Älvdalsbergen.

Historik

1663 fanns 2 brukare i fäboden som tillhör Oxbergs och Gopshus byar. Namnet kommer från gårdsnamnet Gut. I dagligt tal säger man Sälen.

Sevärdheter

Här strosar man helt enkelt omkring och tittar på de gamla fina husen. Lugn och ro i överkant. En avstickare på mountainbiken från Vasaloppsarenan hit sitter fint. Bara några km.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen till Oxberg från Mora, ca 25 km. Ta vänster på grusvägen vid kyrkogården i början av Oxberg. Andra avtagsvägen till vänster efter dryga en km. Skyltat Gutsäl. Åk ca 3 km till. Fäboden ligger på höger hand.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Gutsäl

Fina fäbodtäkten.

Gutsäl

Gamla grinden.

Gutsäl

Gammelstugan

Gutsäl

Vy över till Blyberg i Älvdalen.

Gutsäl

Ännu en gammelstuga.

Gutsäl

Härbresdörr modell äldre.

Gutsäl

Vatten ur bäcken.

Gutsäl

Fäbodvy

Översiktskarta

Skriv ut

Krångåsen

Område: Mellan Eldris och Läde. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

En fäbod som ligger mellan Eldris och Läde fäbodar. Tillhör Selja och Öna byar. Krångåsen ligger på en liten höjd, där man tidigare hade utsikt ner mot Österdalälven. Fäboden består av tre bybildningar, Nirå Båckan, Upå Båckan och Selkallåsn. Fäboden kallades först Åsen. Krång kommer från gårdsnamnet Krång.

Historik

De första människorna som bodde i Krångåsen hade sina gårdar öster om Upå Båckan. Där finns gamla husgrunder. Folket Nirå Båckan kan ta vatten ur olika källor och bäckar. I fäboden intill bäcken togs stenen som användes som fundament till Vasastatyn. Anders Zorn var själv med vid hämtningen. Den fraktades ner till järnvägen och vidare ner till Mora med tåg. Önaborna fick dålig skörd hemmavid på grund av mager jordmån. Den var bättre i Åsen. 1571 hade Åsen en fast bebyggare. Fäboden tillhörde till att börja med Selja, Hemus, Kråkberg och Öna. Uppgifter ur boken Bebyggelsnamnen i Mora kommun av Bror Lindén. Fäboden var stor med vida täkter och ängar. Sammantaget fanns 4,5 km gärdesgård runt fäboden och myrar där intill. Kostnaden för gärdesgårdarna delades mellan bönderna i relation till ägandet. På 1840-talet fanns i Åsen en häst, 70 kor, 91 får och 76 getter. År 1917 fanns där 53 kor, 33 från Öna och 20 från Selja. Folk buförde dit ända in på 1940-talet.

Sevärdheter

Vandra runt i den vidsträckta fäboden med tre “byklasar”. Se de stora ängarna som nu växer/växt igen. Gamla och nyare hus i blandning. Föreställ er Zorn där med mannar som hämtar sockeln till hans omtalade staty av Gustav Vasa som invigdes 1904. Han nyttjade den nyanlagda järnvägen för transporten till Mora. Vasaloppsarenan passerar fäboden vid Selkallåsn. Lätt att ta en sväng upp till fäboden. Ta grusvägen till vänster före Läde. Från Morahållet.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen mot Gopshus. Knappa två km efter den branta Ulubergsbacken går en grusväg in till vänster. Följ den och Krångåsen dyker upp efter ca 500 m. Först når ni Nirå Båckan och sedan Upå Båckan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Krångåsen

Nirå Båckan

Krångåsen

Upå Båckan

Krångåsen

Selkallåsn

Krångåsen

Block som sockeln till Vasastatyn.

Krångåsen

Gammal grindstolpe.

Krångåsen

Gammal betestmark.

Krångåsen

Gammelstugan

Krångåsen

Fina gårdar.

Översiktskarta

Skriv ut

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Längd: 3,7 km till Ugglas-stenen, utsiktsplats vid stenbrottet.

Område: Älvdalen, Blyberg. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid P-plats vid riksväg 70 vid avfarten ner till Oxbergsbron

Märkning: Orange markering. Blå markering vid själva stenbrottet.

Terräng: Lättgånget och torrt, fina motlut upp. Brantast vid själva porfyrbrottet.

En lagom lång tur som belönas med en fin utsikt uppe vid stenbrottet. Vandra runt däruppe på de olika platserna. Gamla och nya brottet och Ugglasstenen. Härliga vyer söder och västerut. Slogbod finns vid nya brottet. Den här turen är en del av hela Porfyrleden som är 3,5 mil.

Sevärdheter

Studera den jättefina byn Blyberg på bergssluttningen. Titta sedan på de gamla stenbrotten där porfyr brutits. Brotten är registrerade fornfynd. För att inte tala om de härliga vyerna när man är uppe vid stenbrotten.

Vägbeskrivning

Åk riksväg 70 mot älvdalen. Vid nerfarten till Oxberg efter ca 25 km finns en parkering på höger sida. Starten är där med orange markering. Eller åk Vasaloppsvägen till Oxberg och ut på riksväg 70 för att hitta samma p-plats från det hållet.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Start vid P-plats, riksväg 70.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Gamla Blybergsvägen, fin.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Uppe i Blyberg.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Lugnt och fint i byn.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Härlig utsikt.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Gopshusberget med slalombacken.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Grönska på hemvägen.

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Vi lämnar fina Blyberg.

Kartor

Porfyrleden, del av i Älvdalen/Blyberg

Karta över leden.

Översiktskarta

Skriv ut

Rossberg

Område: Solleröskogen. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 74.

En liten fäbod tillhörande Sollerön. Ligger utmed Siljansledens vandringsled.

Historik

Vid fäbodinventeringen 1663 fanns här 6 brukare. Hemfäbod åt Sollerön. På 1880-talet fanns här 17 gårdar nyttjade av 30 familjer. Namnet kommer från hross = häst. Fornsvenska.

Sevärdheter

Gå runt i fäboden och se de fina gamla husen och nyare fritidshus. En damm finns med bänkar för fikakorgen. En bäck rinner genom fäboden. Siljansleden går genom fäboden och nästa anhalt är Övre Borrberg, ca 3,5 km, sedan Mångberg.

Vägbeskrivning

Åk till Gesunda. Åk upp mot backen, håll höger ca 1 km före backen. En grusväg vid skjutbanan. Åk 4-5 km och ta sedan vänster vid en träskylt, Rossbergs fäbod. Några hundra meter och du är framme.

Aktiviteter i närheten

Foto: Owe Hållmarker Hans BackBilder

Rossberg

Fäbodgatan, moderniserad.

Rossberg

Bäcken genom fäboden.

Rossberg

Siljansleden går igenom fäboden.

Rossberg

Gamla stugor.

Rossberg

Gammalt och nytt.

Rossberg

Fina dammen.

Rossberg

Siljansleden

Rossberg

Gammal bild av Hans Back.

Översiktskarta

Skriv ut

Äbbsäl

Område: Mora väst, Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 74.

En fäbod dryga milen från Mora. Hemfäbod åt Utmeland och Sollerön.

Historik

Fäboden tillhör Utmeland och Sollerön, Gruddbo. Stället hade 1663 fyra brukare, tre vinäsbor och en från Utmeland. I dagligt tal benämnes fäboden Sälen. Namnet kommer från namnsnamnet Ebbe och det därpå bildade gårdsnamnet Äbb. Uppgifter ur Bror Lindéns bok Bebyggelsenamn i Mora kommun.

Sevärdheter

Vandra runt och se blandningen av gamla och nya hus. Husen är rätt utspridda i fäboden. En fin liten bäck rinner delvis genom fäboden och ansluter till Ryssån som sakta och fint rinner i anslutning till fäboden. När ni är så nära den lilla fina byn Ryssa, ta gärna en tur dit. Bara ett antal km.

Vägbeskrivning

Åk E45 från Mora mot Vansbro/Malung. Efter ca 11 km sväng vänster mot Budsäl. Åk genom Budsäl och bron över Ryssån. Direkt höger och du är strax i Äbbsäl.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Äbbsäl

"Centrum" i fäboden.

Äbbsäl

Fäbodgatan

Äbbsäl

Bäcken genom fäboden.

Äbbsäl

Fina gammelstugan.

Äbbsäl

Stuga vid Ryssån.

Äbbsäl

Fäbodsommar

Äbbsäl

Ryssån intill fäboden.

Äbbsäl

Gammelstugan.

Översiktskarta

Skriv ut

Buudrundan

Längd: 2,5 km del 1 eller 6,5 km del 1 och 2

Område: Gesundaberget, översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 74.

Start-mål: Vid bergets fot.

Märkning: Blå "prickar"

Terräng: Omväxlande. Kraftiga stigningar, främst del 1, nydragen. Del 2 mer "lättsprungen".

En annorlunda och lite mer krävande tur. Men som vanligt avgörs det av hur bråttom man har. Man blir rikligt belönad med utsikter och fin terräng. Men du måste vara beredd på några riktigt branta partier. Främst den nydragna del 1. Del 2 är lite snällare, men brant på vägen upp till toppstugan. Inga problem dock för er som klarar stock och sten och branter.
Om du bara vill avverka del 1 så kan du ta slalombacken ner, då blir det ca 2,5 km. Eller så tar du långsvängen ner och kollar i vänster skogskant och ser så småningom en blåmålad pil till vänster, då är du på del 2, 6,7 km totalt.  Leden går bra att ta sig runt på med löparskor. Man kan gå även med sådana. Lycka till! Del 1 blir naturligvis bättre och bättre ju fler som “nöter ner den”.

Sevärdheter

Här måste den vidunderliga utsikten lyftas fram.

Vägbeskrivning

Åk till Gesundaberget, via Sollerön eller Vika.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Buudrundan

Ta in här. Bild uppifrån.

Buudrundan

Kraftigt nerför ett tag.

Buudrundan

Planar ut på baksidan.

Buudrundan

Tjärnen på baksidan, halvvägs.

Buudrundan

Brantaste partiet.

Buudrundan

Härlig utsikt på "baksidan".

Buudrundan

Vy från toppstugan. Fint även en molnig dag.

Buudrundan

Ner till bilen.

Buudrundan

Första markeringen uppifrån mot långsvängen, del 2. Bakom liftstationen.

Buudrundan

Från invigningen del 1 2019

Buudrundan

Jonas berättar vid invigningen av del 1

Kartor

Buudrundan

Karta Buudrundan på Gesundaberget

Översiktskarta

Skriv ut

Säs

Område: Mora norrut, översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Säs var hemfäbod och är belägen ca. 9 km norr om Kråkberg vid Säsån, som förbinder Sästjärn med Österdalälven. Fäboden brukades av byarna Östnor och Kråkberg. Den var och är fortfarande en s.k. blandby, där några bofasta samsas med fäbodgårdar som numera är fritidshus. 

Historik

1539 fanns två skattebönder i Säs. Namnet säs ej lätt att härleda enligt specialisten Bror Lindén. En variant är att platsen var lämplig för sädesodling, alltså härledas ut sädes. En annan förklaring är att namnet är en utvecklingsfomr av säters, genitiv av säter, sätra.

Sevärdheter

Kraftstationen levererade el till Bonäs by. Här finns fina gamla valvbroar/stenbroar. Många gamla allmogebyggnader.

Vägbeskrivning

Åk riksväg 70 mot Älvdalen. Efter 9 km på vänster sida svänger ni ner till Säs.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe Hållmarker, Östnors HembygdslagBilder

Säs

Bygatan i Säs.

Säs

Dammen och gamla kvarnen.

Säs

Säsån genom byn/fäboden.

Säs

Fina stugan.

Säs

Carl Ström vid vattenhjul i Säs.

Säs

Sässtuga.

Säs

Gamla tider i Säs.

Översiktskarta

Skriv ut

Zorns gammelgård

Längd: 2 km t.o.r.

Område: Centrala Mora

Start-mål: Parkeringen vid Kajen, Saxviken

Zorns fina gammelgård i Mora. En samling av ett stort antal gamla hus. En fin liten tur utmed Siljans strand till gammelgården alldeles intill Mora folkhögskola. Sommartid bedrivs daglig verksamhet med guidade turer via Tidsresan och till detta krävs att entrébiljett löses. Entrébiljetter löses vid entrén till Gammelgården. Ni kan se de gamla husen nerifrån cykelvägen, men för att gå in ska ni på området ska ni ta er till entrén som ligger uppe vid folkhögskolan intill textilkammaren. Det är andra året Tidsresan äger rum på gammelgården. Mycket uppskattat både för barn och vuxna. Mer information finner ni på Zorns webbplats via länken nedan.

Historik

Se Zorn.se

Sevärdheter

Riktigt gamla timmerbyggnader. Fin miljö vid Siljans strand.

Vägbeskrivning

Parkera vid kajen i Mora. Ligger centralt vid Saxviken. Vandra cykelvägen till höger bort förbi de grå husen på höger sida. Fin cykelväg längre bort utmed vattnet. Gammelgården till höger.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Zorns gammelgård

Gammelgården på hösten.

Zorns gammelgård

Husen i grönskan.

Zorns gammelgård

Sommargrönska

Zorns gammelgård

Fina timmerbyggnader från förr.

Översiktskarta

Skriv ut

Östnors Förskola

Östnors förskola ligger på Bogghedsvägen 58 på en liten anstucken väg i närheten av Östnor bystugan och hockeyrinken.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett metall stängsel vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.

Utrustning:
1 st rutschkana
1 st mindre klätterställning
5 st gungor
1 st medelstor sandlåda
2 st lekstugor
2 st trähästar
1 st klättervägg

All utrustning har falldämpningsplattor under sig.
Duglig belysning på kvällstid.
Bänkar och bord finns.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-7 år.

Bilder

Östnors Förskola

Översiktskarta

Skriv ut

Finnsnäs Förskola

Område: Finnsnäs

Ägare: Kommunal

Finnsnäs förskola ligger på Finsnäsvägen 87 alldeles i kanten av bostadsområdet med samma namn.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett staket vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.

Utrustning:
5 st gungor
1 st lekstuga
1 st mellanstor sandlåda
1 st klätterställning

All utrustning har sand runt omkring sig.
Det finns soltak till sandlådan.
Dålig belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-6 år.

Bilder

Finnsnäs Förskola

Översiktskarta

Skriv ut

Rådlösan

Område: Solleröskogen/Siljansfors, översiktskarta Sverigeserien - Topo50, blad 74.

Rådlösan är idag en övergiven fäbod som tillhörde Sollerön. Stället anlades på 1860-talet av Ryssakarlar men övergavs före 1920. Namnet är enligt Bror Lindén bildat av ordet rådlösa, “svår situation, hopplös belägenhet, elände” och syftade antingen på att platsen vara illa lämpad för en fäbodanläggning eller också möjligen på nödläge beträffande foderförsörjning som motiv för ställets anläggande. Det kan jämföras med den jämngamla fäboden Pinan. Pinan anlades 1862 av Gesundafolk men var övergivet omkring 1920. Rådlösan sammantogs ibland med Hållarnas fäbodar, Norra och Södra. En plats att besöka för riktiga entusiaster, man ser grundstenar och delar av den gamla täkten. Ruinerna av en gamma fritidsstuga finns kvar.

Historik

Se historik ovan. Något för entusiasten. Lite svår att hitta men ruiner av en fritidshus finns kvar. I övrigt grundstenar för äldre hus och rester av täkten.

Sevärdheter

Här är det mest att gå och fantisera hur människor levde förr. Man gick hit med sina djur för att finna bete då det var magert hemmavid på Sollerön.

Vägbeskrivning

Åk E45 från Mora mot Siljansfors, drygt 20 km. Åk förbi Siljansfors, ta vänster skylt Davalberget. Ta vänster efter ca 700 m. Följ grusvägen uppöver och du har fäboden på höger sida efter ytterligare ca 700 m. Det finns en liten breddning av vägen där du kan stanna. Man kan ana en öppning inne i skogen. Men rätt så svårfunnet. Se kartan och koordinater.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Rådlösan

Rester av fritidshus.

Rådlösan

Skorstensmuren kvar.

Rådlösan

Gammelspisen

Rådlösan

Hus från gamla tider.

Rådlösan

Gamla täkten.

Rådlösan

Fsäbodrester

Rådlösan

Gamla grunsdstenar.

Rådlösan

Ser ni gubben? Spisdel.

Kartor

Rådlösan

Karta. Rådlösan markerad.

Översiktskarta

Skriv ut

Ätjärn runt 4,5 km

Längd: 4,5 km

Område: Östnor/Bonäs, översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Parkering södra änden av Ätjärn. RV 70 mot Älvdalen - kör in Björka/Våmhusvägen (W 1000) och efter ca 3 km höger (genvägen) mot Bonäs, därefter ca 1,5 km till parkeringen vid Ätjärn. Du kan naturligtvis köra in via Bonäs. Bonäs-Björkavägen. Kör förbi kapellet i Bonäs. Du kan givetvis hoppa på rundan kring hela tjärnen. Medsols, vita prickar.

Märkning: Vita prickar nertill på träden. Musitjärn runt, Rosa markering.

Terräng: Lätt, följer tjärnens strandkant

En fin kortare promenad eller joggingtur. Inga backar då stigen går utmed Ätjärns strandkant. Fin kvällstur i det tysta fina området. Fikakorgen kan “avverkas” vid badet efter ca 2 km. En varm kväll bäddar även för ett dopp. Banan kan förlängas med alt. 1 Våmhusmilen (som startar vid Våmhus IP) och blir då 14,5 km (du springer i en 8:a). Följ gröna markeringar där Ätjärn runt och Våmhusmilen stöter på varandra vid nordöstra delen av Ätjärn.

Alternativ 2 är en förlängning runt Lusitjärn och Musitjärn 3,8 km och längden blir då 8 km ( banan går i en 8:a). Delen Musitjärn runt är Rosamarkerad. Se bild.

Vägbeskrivning

RV 70 mot Älvdalen - kör in Björka/Våmhusvägen (W 1000) och efter ca 3 km höger (genvägen) mot Bonäs, därefter ca 1,5 km till parkeringen vid Ätjärn. Du kan naturligtvis köra in via Bonäs. Bonäs-Björkavägen. Kör förbi kapellet i Bonäs.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Ätjärn runt 4,5 km

Starta vid södra änden av Ätjärn.

Ätjärn runt 4,5 km

Ätjärn

Ätjärn runt 4,5 km

Härliga stigar.

Ätjärn runt 4,5 km

Fint fiske i tjärnen.

Ätjärn runt 4,5 km

Fikaplats, eller ta ett dopp.

Ätjärn runt 4,5 km

Slogbod vid badet.

Ätjärn runt 4,5 km

Tranor vid sjökanten.

Ätjärn runt 4,5 km

Fina skogen.

Ätjärn runt 4,5 km

Morgon is i båten.

Ätjärn runt 4,5 km

Här kan du välja Musitjärn runt.

Kartor

Ätjärn runt 4,5 km

Karta Ätjärn runt. Lätthittat. Musi bredvid.

Skriv ut

Norra Garberg

Område: Mora Västra, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Enligt Bror Lindéns bok Bebyggelsenamn i Mora kommun så tillhör fäboden Långlet och Selja. Här finns en del äldre bebyggelse men det övergått alltmer till nyare fritidsbebyggelse. Fäboden är känd för fina förhållanden vintertid. Tidig snö som ligger länge. Norra Garbergs Skidcenter heter anläggningen som drivs av IFK Mora Skidor. Serveringslokaler och nya byggnader finns för dusch, bastu och omklädning. Fäboden är väldigt vacker sommartid med de fina vyerna. Många vandringsleder/stigar finns att välja på.

Historik

Namnet härleds från Gardh, gård, men ovisst vilken syftning. Djurgård eller älggård (fångstgård för älg). Enligt Lindén. Mora-Nisse, Nils Karlsson, gillade Garberg mycket och tränade ofta där i den tuffa terrängen, tidig snö som det oftast är. Han var en av initiativtagarna till IFK Moras Garbergsstuga. Den är öppen vintertid än idag med servering och omklädningsmöjligheter, nybyggda,

Sevärdheter

Vandra runt i fäboden och njut av vyerna. Ta gärna en tur upp till brandtornet. Ta då MoraNisserundan. Fina bärmarker. Cykla upp från Mora. Åk till Läde - Hemulberg/mastvägen - N Garberg. Ner över eldris. En tuff tur.

Vägbeskrivning

Åk Vasaloppsvägen mot Oxberg från Mora. Efter ca 6 km ta vänster i Långlet. Skyltat N Garberg 16. Följ skyltar till vägs ände.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe Hållmarker, Hasse Eriksson m.fl.Bilder

Norra Garberg

Norra Garberg 1940.

Norra Garberg

Snörikt som sagt.

Norra Garberg

Mora-Nisse i Garberg 1986.

Norra Garberg

Gamla byggnader i djup snö, 2012.

Norra Garberg

Fina cykelvägar upp till Garberg..

Norra Garberg

Sommar i fäboden.

Norra Garberg

På väg på Mora-Nisserundan.

Norra Garberg

Brandtornet, 606 m.ö.h.

Översiktskarta

Skriv ut

Rostbergsturen 6 km

Längd: 6 km

Total stigning: 215 m

Område: Rostbergsområdet, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid bom utefter Hemulsjövägen eller i Rostbergs fäbod.

Märkning: Omärkt, se beskrivning

Terräng: Kuperat, skogsbilväg, körvägar, stig och obanat en bit nerför berget.

En fin tur som belönas med härlig utsikt mot Transtrandsfjällen och Mora/Orsa/Rättvik. Man startar vid en bommad väg utmed Hemulsjövägen. Efter en brant backe till vänster. Se kartan.
- Passera bommen och följ körvägen upp ca en km.
- Ta höger på grusvägen några hundra meter.
- Ta andra vägen vänster, ca en km.
- Gå till vändplanen och gå vänster över hygget/ungskogen mot stora stenen.
- Följ skogskanten upp till toppen.
- Gå över toppen och ner så ni ser Mora m.m..
- Gå utmed skogskanten ner tills det planar ut.
- Ta vänster, norrut, mot den stora tallen och gå obanat ner mot en grusväg, ca 400 m.
- Ta grusvägen vänster fram tills ni ser orange markering till höger, Siljansleden.
- Gå fram till fäboden Rostberg, ca 300 m. Fika gärna igen.
- Gå ner från fäboden till t-korsning, ta vänster ett par hundra meter, ni är tillbaka till uppfarten från Hemulsjövägen. Knalla ner och känn er nöjda.
Det går naturligtvis bra att gå från fäboden Rostberg, men då missar ni 70 höjdmeter och två km.

Vägbeskrivning

Åk via Norra Selbäck mot Hemulsjö. Åk ca 8 km. Efter en rätt brant backe en röd bom på vänster sida. Där startar turen. Alternativt åker ni via Södra Selbäck och till Rostbergs fäbod och startar där. (se beskrivningen och kartan).

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Rostbergsturen 6 km

Starta vid bommen utmed Hemulsjövägen.

Rostbergsturen 6 km

På väg nu. Masten på Hemulberg.

Rostbergsturen 6 km

Passera Siljansleden på vägen upp mot berget.

Rostbergsturen 6 km

Gå över hygget fram till stora stenen.

Rostbergsturen 6 km

Följ hyggeskanten upp på toppen.

Rostbergsturen 6 km

Uppe, utsikt nordväst.

Rostbergsturen 6 km

Vy mot Mora.

Rostbergsturen 6 km

Gseundaberget och backen i Siljansnäs.

Rostbergsturen 6 km

Gå ner utmed hyggeskanten.

Rostbergsturen 6 km

Förbi tallen, ner mot grusvägen, ca 400 m.

Rostbergsturen 6 km

Gå obanat ner till grusvägen.

Rostbergsturen 6 km

På rätt väg, mot fäboden.

Rostbergsturen 6 km

Siljansleden in i Rostberg.

Rostbergsturen 6 km

Inne i fäboden.

Rostbergsturen 6 km

Gamla raststugan på höjden.

Rostbergsturen 6 km

Å så ner till bilen.

Kartor

Rostbergsturen 6 km

Karta över turen.

Översiktskarta

Skriv ut

Björnrundan 4,2 km

Längd: 4,2 km

Område: Mora/Morkarlby, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid Bjarnerundans (blå "prickar") passage över Selbäcksvägen. Öppen plats där du kan ställa bilen.

Märkning: Grå prickar, se bilder.

Terräng: Tallhed i huvudsak. Väldigt lätt kuperad.

En lätt fin bana för promenaden eller stavgången. Cykla går naturligtvis. Om du vill testa lätt MTB-åkning. En omväxlande bana med fina passager utmed Hemulån. Lyssna på fågelsången. Du kan naturligtvis nå banan från Hemus eller starta på annat håll, t.ex Hånåkni.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Björnrundan 4,2 km

Gammal inäga, nu björkskog.

Björnrundan 4,2 km

Trädkonst

Björnrundan 4,2 km

Fina skogen, utmed timmervägen.

Björnrundan 4,2 km

Vägövergång vid älgskyttebanan.

Björnrundan 4,2 km

Njutbar terräng.

Björnrundan 4,2 km

Tallhedar

Kartor

Björnrundan 4,2 km

Kartbild över banan.

Översiktskarta

Skriv ut

Hökberg

Område: Mora, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Hökberg är en fäbod ca 15 km från Mora som mest är känd som en Vasaloppskontroll. Fäboden är även känd för andra idrottsevenemang och för Vandringsleder som utgår därifrån.

Historik

1539 fanns två skattebönder i Hökberg enligt Bror Lindén som skrivit boken Bebyggelsenamn i Mora kommun. Vid mitten av 1840-talet användes Hökberg av byarna Selja, Hemus, Kråkberg, Öna och Långlet. Öna blev med tiden hemfäbod enbart till Öna by. Kor hölls i Hökberg fram till år 1970. I gamla tider tog man pråmen över älven vid Riset med sina djur. Sen gick man en slingrig väg till Hökberg. Det har funnits många olika stavningar på Hökberg. Enligt Bror Lindén är “Namnets förled samnnolikt ursprungligen få forndalska “Houka” av ordet hök. Hök har funnits och finns på berget. Uppgifterna sammanställda i en bok framtagen av Karin Green, “Hökberg, en berättelse i ord och bild”.

Sevärdheter

Hökberg är utgångspunkt för flera vandringsleder och Siljansleden går genom fäboden, liksom Vasaloppsleden/arenan. Gå en bit upp i fäboden så får ni fin utsikt mot Gopshusberget, Spjutmodammen och bergen i Älvdalen. Cykla dit med MTB på Vasaloppsarenan eller standardcykel/racer på vägen. Se relaterade leder, många vandringstips.
Det finns flera gamla hus i fäboden men allt fler nya fritidshus har vuxit upp.

Vägbeskrivning

Åk den s.k. Vasaloppsvägen mot Oxberg. Efter ca 15 km är det skyltat Hökerg till vänster. Två uppfarter, en vid Banvaktsstugan och en ca 2 km längre fram på vägen.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe Hållmarker, bilder ur Karin Greens bok "Hökberg, en berättelse i ord och bild."Bilder

Hökberg

Hökberg år 1900 ungefär.

Hökberg

1922 i juli.

Hökberg

Pråmen över älven från Öna.

Hökberg

Mora-Nisse berättar 1957.

Hökberg

Mora-Nisse uppe på berget 1973.

Hökberg

1985, Nisses utsiktsrunda.

Hökberg

Fina utsikten åt Älvdalshållet.

Hökberg

Viloplats, Mora-Nisses utsiktsrunda.

Översiktskarta

Skriv ut

Stora Vasselnäs

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Stora Vasselnäs är till ytan en av de större fäbodvallarna i Våmhus. Den är belägen i en lätt kuperad sluttning. Fäbodvallen består av två bebyggelseenheter. En i söder och en i norr med en bilväg emellan. Större delen av byggnaderna är ofärgade. Runt fäboden ligger stora ängsmarker och därutanför blandskog.

Historik

Fäboden hade 1637 7 delägare. Namnet Vasselnäs åsyftar ursprungligen det stora landområdet mellan Våmån och dess genom Stora Vasselsjön rinnande biflödet Vasseln, eller Vasselån. Vassel betyder mindre å eller bäck. Finns även i byn Björkvassla. Ungefär hälften av byggnadernas lokaliseringar stämmer överens med 1800-talets karta. De flesta av vägsträckningarna stämmer överens med förra seklets stigar och fägator. Fäboden är i boken Kulturmiljöer i Mora från 1991 värderad som Lokalt intresse A med därmed angivna rekommendationer när det gäller utbyggnad, förtätning/utglesning och struktur.

Sevärdheter

Många fina gamla ofärgade byggnader. Boningshus, härbren och lador. Stor öppen vall. Ålderdomlig karaktär. Ta med mountainbiken till området och gör en “fäbodtur”. Besök t.ex. även Lilla Vasselnäs, Nybolet och Ryfsäl. Fina grusvägar. Inga vandringsleder på nära håll.

Vägbeskrivning

Åk till Våmhus och genom byn mot Älvdalen. När du passerat Heden i Våmhus åker du ca 4-5 km och tar till vänster mot Bönsaberg. Passera avfarten till Bönsaberg och åk vidare tills du ser skylt Stora Vasselnäs, knappa milen från avfarten mot Bönsaberg. Det går även att åka över Älvdalen och Nybolet. Se karta.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Stora Vasselnäs

Fina gamla hus.

Stora Vasselnäs

Entré till fäboden.

Stora Vasselnäs

Bostadshus

Stora Vasselnäs

Ofärgade hus.

Stora Vasselnäs

Fina gamla rösen.

Stora Vasselnäs

Bild från 1910. Forslund.

Stora Vasselnäs

1910, foto K-E Forslund.

Stora Vasselnäs

1910, foto K-E Forslund.

Översiktskarta

Skriv ut

Bleckets fäbodar

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Nedre och övre Bleckets fäbodar tillhör Våmhus. Nedre Blecket är en tät klunga byggnader som ligger på en platå i sluttningen av Nedre Blecksberget. Hus, bodar, härbren och lador står tätt och oregelbundet utan skiljande gärdsgårdar. Den större delen av byggnaderna på Nedre Blecket är ofärgade, något mer färgat i Övre blecket.
En stig, knappt synbar, mellan fäbodarna binder dem samman.

Historik

Under 1800-talet hörde övre och nedre Blecket ihop och fäbodstället kallades för blecket. De två bebyggelseområdena utgjorde då Bleckets fäbodar. Numera skilda åt. Tidigare bands de två fäbodarna samman med åkermark. Övre österut och högre upp än Nedre blecket. Vid fäbodinventeringen 1663, då fäboden benämndes Bliccke, fanns 14 delägare. Nedre Blecket karaktäriseras av bebyggelsens speciella gruppering. Miljön är särpräglad med kontinuitet från 1800-talet. Tät men oregelbunden fäbodvall utan vägar eller gärdsgårdar som skiljer gårdarna åt. I boken Kulturmiljöer i Mora värderas N blecket som lokalt intresse A med därmed följande rekommendationer om utbyggnad, förtätning, struktur m.m. Namnet kommer från bleck, blik, som står för kalt höjdparti enligt Bror Linde´ns bok om bebyggelsenamn i Mora.

Sevärdheter

Många fina gamla hus, främst i Nedre blecket. Färre hus i övre Blecket men fina vyer över bergen och många fina odlingsrösen. Väl värt ett besök med fikakorgen. Besök i tystnaden. Se bilder. Ingen led passerar fäbodarna men en tur på mountainbiken i området rekommenderas. Fina grusvägar med i princip obefintlig trafik.

Vägbeskrivning

Åk genom byn Våmhus i Mora och vidare mot Älvdalen via Kanonvägen. När du passerat Heden, sista byn i Våmhus, har du ca 5-6 km kvar till en avtagsväg till höger vid Kölbron. Där står det skyltat bl.a. Bösjön. 8-9 km efter den vägen ser du skylt Blecket till höger. Med karta eller mobilapp går det bra. En väg går till Nedre Blecket och en annan till Övre.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Bleckets fäbodar

Nedre Blecket från rastplatsen, slogbod.

Bleckets fäbodar

Fina gamla byggnader. Nedre blecket.

Bleckets fäbodar

Majstången i Nedre blecket.

Bleckets fäbodar

Gamla fägatan, Nedre Blecket.

Bleckets fäbodar

Fin höst i Övre Blecket.

Bleckets fäbodar

Fina omålade hus i Övre Blecket.

Bleckets fäbodar

Mycket slit förr.

Bleckets fäbodar

Vackert i övre Blecket.

Översiktskarta

Skriv ut

Södra Bomansberg

Område: Färnäs/Noret-fäbodar, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Södra Bomansberg ligger öster om Mora tätort och är en relativt glest bebyggd fäbodtäkt två byggnadsklungor i en sydvästsluttning. Den nedre delen kallas Sötan och här finns en majstångsplats. Genom fäboden går ett slingrande fägatsystem. Fäbodställets gamla struktur finns fortfarande kvar även om en stor del av byggnaderna genomgått stora förändringar under senare tid. En stor del av uthusbyggnaderna har fått stå kvar även sedan man slutade med djurhållning.Inom vallen finns de gamla fägatorna kvar. Mot det mindre fäbodstället Norra Bomansberg går en stig över berget. Uppgifter ur boken Kulturmiljöer i Mora kommun från 1991.

Historik

I boken Kulturmiljöer i Mora kommun är S Bomansberg klassat som Lokalt intresse B och med det följer vissa rekommendationer när det gäller utbyggnad, förtätning m.m. Fäbod tillhörande Noret och Färnäs byar.

Sevärdheter

Fina gamla hus, gärdsgårdar och odlingsrösen. I den norra delen av fäboden finns en mjölkbod över en liten bäck. Boden flytades dit från Sötan 1926. Inne i boden finns ristningar som berättar att den kom till Sötan 1847. Dalkarlsmarschen går genom fäboden på sin väg till Stockholm. Det är enkelt att göra en avstickare hit om man är ute på Fåsåsrunden eller Moraklockerundan. Se relaterade leder.

Vägbeskrivning

Åk riksväg 70 från Mora mot Rättvik. Vid bensinmacken/matstället Moraklockan strax efter Färnäs tar du vänster. Åk mot Fåsås och du ser snart skyltar Södra Bomansberg. Ca 6-7 km från Moraklockan.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Södra Bomansberg

Fägatan med majstången liggande.

Södra Bomansberg

Fägatan 1927.

Södra Bomansberg

Fina stugan på våren.

Södra Bomansberg

Dalkarlsvägen genom fäboden, till Stockholm.

Södra Bomansberg

Snart midsommar.

Södra Bomansberg

Öppen täkt.

Södra Bomansberg

Gamla jordbruksredskap.

Södra Bomansberg

Odlingsrösen

Översiktskarta

Skriv ut

Näsberg

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Våmhusfäboden Näsberg ligger vid Hustjärnbergets sydsluttning på en höjd av 420 meter. I den norra delen ligger bebyggelsen tätt efter fägatan. Hör följer byggnaderna den äldre byggnadstraditionen och är med få undantag timrade och omålade. I den södra delen är bebyggelsen glesare med inslag av modernare fritidshus. På flera ställen finns stora odlingsrösen från den tid då man började odla upp marken. Numera håller ingen djur på vallen. 1984 var sista året för djurhållning. I boken Kurlturmiljöer i Mora från 1991 klassas fäboden som Lokalt intresse A och det finns rekommendationer för utbyggnader förtätningar, struktur m.m.

Historik

I Näsberg fanns vid fäbodinventeringen 3 delägare. Vid storskiftestiden i mitten av 1800-talet bestod inägorna av ett stort gärde samt ett par mindre gärden i sydväst och nordost. Bebyggelsen var samlad vid inägornas nordöstra och södra del. Namnet kan härledas ur orden berg och näs. Det senare med betydelsen “bersgutsprång” eller “åvinkelnäs” enligt Bror Lindéns bok “Bebyggelsenamn i Mora kommun.

Sevärdheter

Öster om bebyggelsen, strax norr om vägen, finns ett vattenhål på 10x5 meter. Enligt gammal sägen vattnade trollen sina djur här i Trollok. Utsikten i fäboden är magnifik. Perfekt fikaplats. Näsberg är ett stopp på Siljansleden mot Fryksås eller på Amperundan. Se relaterade leder. Helt OK att ta en mtb-tur från Våmhus. Upp en väg och ner en annan. Se karta.

Vägbeskrivning

Åk till Våmhus utanför Mora, ca 20 km. Ta till höger vid och förbi kyrkan och åk till Björkvassla. Därifrån är det skyltat till Näsberg, ca 8-9 km.

Aktiviteter i närheten

Foto: Owe HållmarkerBilder

Näsberg

Björnen beundrar utsikten.

Näsberg

Majstång som sig bör.

Näsberg

Utsikt mot Våmhus och Orsasjön.

Näsberg

Vitsippor på våren.

Näsberg

Gamla fägatan.

Näsberg

Fritidshus och odlingsrösen.

Näsberg

Siljansleden genom fäboden.

Näsberg

Gamla brukarmetoder, hässja.

Översiktskarta

Skriv ut

Norrgårdssälen

Område: Venjan, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 81.

Norrgårdssälen är en av de största fäbodarna i Venjan. Fäboden består av en stor byggnadsklunga och två mindre på ett flackt område i en sydsluttning. Mitt i området finns en majstång. De flesta byggnaderna är i gott skick, en del rödfärgade. Gammalt och nytt blandas med bra resultat och en del gårdar omges av en gärdsgård. I fäboden finns en “liktall”, se sevärdheter. Odlingsrösen och murar finns runtom i vallen.

Historik

Norrgårdssälen är en av Venjans äldsta fäbodar. En s.k. hemfäbod. Fram till mitten av 1600-talet hade prästfamiljen sin fäbodgård i Norrgårdssälen. Vallen kallades tidigare Skinnarsälen och anlades troligen av en skinnskräddare. Vid fäbodinventeringen 1663 fans 17 delägare i Norrgårdssälen. Liktallen är speciell och sydväst om vallen finns rester av en ramsåg, skvaltor och en smedja. Fäboden är värderad som lokalt intresse A i boken Kulturmiljöer i Mora från 1991. I boken finns restriktioner att ta hänsyn till vid utbyggnader m.m.

Sevärdheter

Ibland är det djurhållning sommartid. Nordväst i fäboden har man fin utsikt mot Transtrandsfjällen.På en gårdsplan i den västra byggnadsklungan finns en liktall under ett spånklätt tak. Denna tall (fornlämningsnummer 106, Venjans socken i riksantikvarieämbetets fornminnesinventering) är nersågad och flyttad från sin tidigare plats, vid en stig öster om fäboden. På en skylt vid tallen står texten:
“LIKTALL från Norrgårdsälsfäbodar. De som i äldre tider hade avlidit i skogen eller på fäboden klövjades på hästryggen till sockenkyrkan för att begravas. I närheten av “Bjorwasslä” stod då en stor tall. När man passerade denna, brukade man - stående på hästryggen - spika fast en så kallad liksticka i tallen med den avlidnes namninitialer, datum och årtal. Vi kan här räkna till 58 spikar.” Sydväst om vallen finns rester av en ramsåg, skvaltor och en smedja, även flera fångstgropar. I Norrgårdssälen hade man tidigare en gemensam eldgrop där elden hölls vid liv.
Det finns inga vandringsleder genom fäboden, men en cykeltur från “centrum” av N Venjan till Norrgårdssälen och vidare till Matsäl över skogen kan rekommenderas. Två fina fäbodbesök.

Vägbeskrivning

Från Norra Venjan, ca 55 km från Mora åker du mot Tennäng. Efter ca 5 km är det skyltat Norrgårdssälen 5, ca.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Norrgårdssälen

Gamla fägatan.

Norrgårdssälen

Stall m.m.

Norrgårdssälen

Liktallen, numera mitt i fäboden.

Norrgårdssälen

Beskrivning Liktallen.

Norrgårdssälen

Ser ni fågeln?

Norrgårdssälen

Söderut

Norrgårdssälen

Fikaplats, åk genom fäboden.

Norrgårdssälen

Fina stugan.

Översiktskarta

Skriv ut

Matsäl

Område: Venjan, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 81.

Matsäl eller Mattsäl är en högt belägen fäbod i Norra Venjan. Utsikt mot Transtrandsfjällen. Fäboden är brukad sedan 1560-talet. Fäbodvallen består av stenig, gräsbevuxen moränmark. Rikligt med en på vallen. Runt täkten breder barrskogen ut sig. Inom vallen finns odlingsrösen och grundstenar efter byggnader. Rester av fästigar och fägator finns inom vallen.

Historik

Mattsäl hade 1663 12 delägare. Namnet kommer från namnet Mattias, Mattis, Matts. Säl är det dialektala namnet för fäbod. De flesta byggnaderna har behållits ofärgade och många av gårdarna ligger på samma platser som på 1800-talet. Fäbodvallen utgör område av riksintresse för Kulturmiljövården, fastställt enligt beslut 1987-11-05 av riksantikvarieämbetet. Uppgifter hämtade ur boken “Kulturmiljöer i Mora kommun från 1991. I boken anges restriktioner vid utbyggnader m.m.

Sevärdheter

Fin utsikt västerut mot Transtrandsfjällen. Vissa somrar är fäboden “levande” med djurhållning. Produkter från fäboden säljes då i den lilla butiken. Ta med mountainbiken till Venjan och besök fäbodar. Norrgårdssäl ligger t.ex. i närheten på rundan från “centrum”.

Vägbeskrivning

Åk genom Norra Venjan. Vidare mot Limedsforsen. Ni finner skylt mot Matsäl efter 7-8 km på vänster sida.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Matsäl

Gamla fina fäbodskylten

Matsäl

Gamla fäbodgatan

Matsäl

Utsikt mot Transtrandsfjällen.

Matsäl

Öppen fäbod.

Översiktskarta

Skriv ut

Bönsaberg

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Bönsabergs/Bjönsabergs fäbodar tillhör Våmhus. Bönsabergs fäbodar ligger mellan det nästan 500 m höga Bjönsberget i sydost och Skräddarberget i nordväst. Fäbodarna består av två vallarNedre och Övre Bönsaberg. Nedre Bönsaberg har mer ursprunglig karaktär medan övre mer har förändrats mot fritidsbebyggelse.

Historik

Bebyggelsen är främst från 1700- och 1800-talen. Vid fäbodinventeringen 1663 hade “Bönsarbärgiett” fem delägare. Namnet kommer troligen från Björnsarv-, med betydelsen Björns arvingar. Idag kallas fäbodarna Bönsaberg eller Bjönsaberg. Lokalbefolkningen föredrar Bönsaberg. Nedre Bönsaberg är ett stort tätbebyggt fäbodställe i en dalgång mellan bergen. Här finns mer öppna områden än i Övre. Större delen av bebyggelsen i Nedre är ofärgad. Taken är till lika stora delar plåt och tegel. Några bygnader har spåntaket kvar. I Övre ligger ett fåtal byggnader kvar på sina gamla lokaliseringsr sedan storskiftet. Genom fäbodaarna går en liten bäck. Här fanns det på 1940-talet flera små mjölkhus, där man hängde mjölkspannarna rakt ner i det kalla vattnet. Fäbodarna utgör område av riksintresse för Kulturmiljövården enligt beslut 1987-11-05 av Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen ska ha ett ord i med när ombyggnader och förflyttningar av hus ska äga rum.

Sevärdheter

Många gamla fina byggnader, främst i Nedre. Rester finns av fägator, fästigar och gärdsgårdar. I Övre är det en fin utsikt över bergen och landskapet. Orsasjön skymtar. I nedre finns en extra stor gammal gran. Hugo Alvén lär ha sagt, “Vill ni se det mest svenska och det mest musikaliska landskapet i vårt land ska ni gå till Bönsaberg i Våmhus”.
I området finns gott om fäbodar och fina grusvägar, småkuperat. Att ha MTB med och göra turer runt till fäbodarna kan rekommenderas. T.ex till Ryfsäl, Vasselnäs och Nybolet. Det går en markerad vandringsled mellan Nedre Bönsaberg och Indnäs, ca 7 km. Siljansleden passerar genom Indnäs fäbod på sin väg till/från Fryksås.

Vägbeskrivning

Åk till och genom Våmhus långsträckta by. När du passerat Heden kör du ca 5 km till mot Älvdalen. Skylt till vänster, Bönsaberg 3 km. Då kommer man först till Nedre, kör vidare 500 m och du når Övre Bönsaberg.

Aktiviteter i närheten

Bilder

Bönsaberg

Fåren i Nedre Bönsaberg.

Bönsaberg

Fina fäbodgatan.

Bönsaberg

Fäboden på hösten.

Bönsaberg

Gamla fäbodvallen.

Bönsaberg

Gammalt hus, solbränd stock.

Bönsaberg

Vy från Övre Bönsaberg.

Bönsaberg

Fina fäboden.

Bönsaberg

Brunnsstången

Översiktskarta

Skriv ut

Axi

Område: Vika - Västerut, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 74.

Axi, eller Acksi fäbodar tillhör Vika by. En fin fäbod intill Axitjärn. Många äldre hus finns kvar bland de nya och restaurerade fritidshusen. Bebyggelsen består av två bebyggelsegupper på en långsträckt ås. Väster om bebyggelsen ligger Axitjärnen och i norr finns Kvarntjärnen. Söder om fäbodstället slingrar sig Ryssån fram.

Historik

Många byggnader finns kvar i Axi sedan tiden då man höll djur där. Det finns s.k. tjärdalar och andra lämningar från gamla tider. Axi/Acksi benämndes 1562 Axsiöö. Vid mitten av 1600-talet var Axi en stor fäbodvall och hade vid fäbodinventeringen 15 delägare. Namnet Acksi kommer enligt Bror Linde´n från växtordet ag, som är ett halvgräs. Det finns tydligen mycket starr och fräken i området. Fäbodarna är klassade som lokalt intresse A i boken “Kulturmiljöer i Mora kommun”. På dagens kartor stavas fäbodnamnet Acksi , medan Moraborna själva skriver Axi.

Sevärdheter

Den fina Axitjärnen är bar den värd ett besök. Tre av länsstyrelsen skyddade tjärdalar finns samt en gammal smedja. Likaså en skyddad kvarndamm. I området finns en kortare utsiktsrunda sam en längre markerad tur till Hållindan. Se beskrivning. Många gamla byggnader finns att beskåda. Grusvägarna i området lämpar sig mycket bra för MYB-turer. Många andra fina fäbodar finns i närheten att besöka. För en längre tur, ställ bilen i Vika och åk till Amberg, avstickare till Axi, åter och vidare mot Fulåberg. Sen tillbaka till Vika närmaste väg.  ca 25-30 km. Det finns en jättestor tall i Axi. Det är skyltat till tallen om ni tar in första vägen från Vika in mot fäboden.

Vägbeskrivning

Närmaste vägen från Mora är att först åka till Vika, Stenis. Där åker ni över järnvägen, skyltat Axi och Amberg. Följ skyltarna, ca 10 km västerut. Passa på att ta en avstickare till Amberg och fortsätt genom fäboden till Axi.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Axi

Gammal Axibild.

Axi

Axitjärnen

Axi

Tjärdal, fornminne.

Axi

Den gamla smedjan.

Axi

Inne i smedjan.

Axi

Gamla byggnader.

Axi

Ryssån i närheten.

Axi

Fint gammalt hus.

Översiktskarta

Skriv ut

Fulåberg

Område: Vikaområdet, västerut, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 74..

Fulåberg är en Vikafäbod och ligger på ca 400 meters höjd över havet. Ca 15 km från Mora. En koncentrerad byggnadsklunga i en kraftig östsluttning. Fin utsikt över Siljan mm. I “centrum” finns en majstång och en fin liten damm. En dansbana finns längst upp i fäboden.

Historik

Det äldsta huset i Fulåberg var ursprungligen uppfört på Kufvergård i Norra Vika. Det transporterades tll Fulåberg 1915. Årtalet 1735 finns inristat på en vägg. Fulåberg hade fäbodväsendet igång länge. På 1920-tlet var 18 av gårdarna brukade och man hade ett 10-tal kor och lika många får. Fäboden är förmodligen från 1600-talet men fanns inte med i inventeringen 1663. Enligt Bror Linde´n borde namnet kommit genom att fäbodbrukarna hade unghästar, fålar, på fäboden. Fäboden Fuåberg är klassad som Lokalt intresse B i boken Kulturmiljöer i Mora från 1991.

Sevärdheter

Läget på fäbodarna ger en magnifik utsikt över Siljan bl.a. Fin fikaplats vid majstången och dammen. En populär tur på mountainbike är Fulåbergsrundan. Se relaterade leder. Siljansleden passerar, kommer från Siljansfors och går vidare mot N Garberg. Från Fulåberg tar man sig på mindre väg till S Garberg och sedan vidare mot Mora via Selbäcks fäbodar.

Vägbeskrivning

Åk från Mora mot Malung. Ta in mot Vika efter ca 5 km på Malungsvägen. I Norra Vika finns skyltning Fulåberg. Följ grusvägen och skyltarna, ca 10 km.

Aktiviteter i närheten

Foto: Owe HållmarkerBilder

Fulåberg

Utsikten mot Siljan.

Fulåberg

Fäbodgatan på våren.

Fulåberg

Fika vid majstången.

Fulåberg

Siljansleden passerar.

Fulåberg

Vår

Fulåberg

Hösten kommer.

Fulåberg

Fint för MTB.

Fulåberg

Vid dammen.

Fulåberg

Vinter

Fulåberg

Vintergatan

Fulåberg

Majstången vintertid.

Fulåberg

Den gamla eken.

Översiktskarta

Skriv ut

Södra Flenarna

Område: Solleröskogen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 74.

Södra Flenarna är en Solleröfäbod klassad som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.  Flenarna är en relativt liten vall med fyra gårdar och tillhörande uthus. Det är lika många gårdar idag som vid storskiftet 1842/43. De flesta byggnaderna är från början av 1800-talet. “Flen” betyder kalt bergsparti eller naken häll. Söder om vallen rinner en bäck, vilket var en förutsättning för att fäbodarna placerades här.

Historik

Södra Flenarna hade vid år 1665 fem delägare. Flenarna ä en enhetlig fäbodvall med väl vårdad bebyggelse. Gårdarna är av samma antal som vid storskiftet och ligger på samma lokaler som tidigare. Södra Flenarnas fäbodar är den bäst bevarade fäbodvallen i Mora kommun och är byggnadsminne sedan 18 maj 1982. Området i och kring vallen utgör riksintresse för Kulturmiljövården enligt beslut 5 november 1987 av Riksantikvarieämbetet.  Södra Flenarna fungerade som mellanfäbodar. Det innebar att Solleröborna först var vid hemfäbodarna i Mångberg som ligger vid fastlandet strax intill Siljan. Vid midsommartid begav man sig till mellanfäbodarna, i detta fall S Flenarna, där man stannade en månad innan man begav sig till långfäbodarna i Lindan. Information ur boken Kulturmiljöer i Mora kommun, 1991.

Sevärdheter

Den fina fäbodvallen och de fina grå husen. Inte en gnutta målarfärg finns och taken har spåntak. En fin fäbod att besöka. Ta gärna en tur med mountainbiken från Mångberg med möjlighet till små avstickare på grusvägarna.

Vägbeskrivning

Åk via Gesunda mot Siljansnäs. Sväng höger mot Mångberg, (skyltat), där finns vägskylt Flenarna 9 km.

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Södra Flenarna

Fin liten stuga.

Södra Flenarna

Fäbodgrinden

Södra Flenarna

Fäbodstuga

Södra Flenarna

Spåntak och ingen målarfärg.

Södra Flenarna

Ängen upp mot berget.

Södra Flenarna

Lilla härbret.

Södra Flenarna

Grinden in till fina fäboden.

Södra Flenarna

Humleodling

Översiktskarta

Skriv ut

Nybolet

Område: Våmhus/Älvdalen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Nybolets fäbodar ligger i svagt sluttande mark på Njörnbergetsöstra sida. Fäbodvallen består av separata byggnadsgrupper som binds samman med en bilväg. Den västra delen av nybolet tillhör Älvdalen och den östra Mora/Våmhus. Bebyggelsen är varierad i både form och utseende. I den västra delenligger den äldre bebyggelsen med gårdar som fortfarande har kvar de sammanbyggda längorna med stuga-ekonomibyggnader. Majoriteten av husen är ofärgade medan en del blivit målade och även klätts med panel. Ända in på 70-talet hölls djur i Nybolet. Nordost om finns hällristningar, se sevärdheter och länkar.
Fäboden är klassad som Riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Historik

Nybolet benämndes vid fäbodinventeringen 1663 Nyebole och hade samma år åtta delägare.Troligtvis är fäboden äldre. Namnets efterled bol betyder “hemman eller fast gård”. Under 1800-talet dominerades fäbodvallen, som då upplevdes som en enhet,  av ett stort gärde. Bebyggelsen var placerad i de två socknarna pågärdets nordöstra och södra del. Intill bebyggelsen var det ängsmark och därefter tog åkermarken vid. De två bebyggelsegrupperna länkades samman av en stig. Mycket av dagens marker kan härledas ur storskifteskartan. Storskifte ägde rum i Våmhus 1846 och i Älvdalen 1877. (Ur boken kulturmiljöer i Mora kommun, utgiven av länsstyrelsen och kommunen).

Sevärdheter

Nordost om fäbodvallen, ca 100 m från Lillkvarnbäcken finns fäbodristnigar. De finns på en igenbuskad sydsluttning. En markerad stig har gjorts med markeringar för hällristningarna. Se även länken till fornsök.
Det går inga vandringsleder genom fäboden, men många fina grusvägar finns i området . Ett utmärkt sätt att besöka Nybolet och andra fäbodar i närheten är att med mountainbiken och göra “fäbodturer”. Till t.ex Skärklitt, Skinnarbodarna, Lilla och stora Vasselnäs, Rifsäl eller Bjönsaberg.

Vägbeskrivning

Bästa vägen till Nybolet är att åka via Älvdalen. Strax före samhället, mot höger, står en skylt Skärklitt och Nybolet.

Länkar

Bilder

Nybolet

Fäbodgatan i Älvdalsdelen.

Nybolet

Sommar i fäboden.

Nybolet

Vacker solbränd dörr.

Nybolet

Interiör från ett av de äldre husen.

Nybolet

Gård på Våmhussidan.

Nybolet

Samma gård, vintertid.

Nybolet

Vinter. Centrum 421 möh.

Nybolet

Gamla härbren.

Nybolet

Dalafönster

Nybolet

Fäbodgatan

Nybolet

Riktigt gammal dörr.

Nybolet

Den gamla rönnen.

Översiktskarta

Skriv ut

Indnäs

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Indnäs fäbodar är en relativt tät bebyggelsegrupp som ligger högt i en västsluttning vid Indnäsberget. Från den högsta punkten har man en vacker utsikt över det omgivande landskapet. Här finns rester av gamla fägator. Byggnaderna är genomgående ofärgade. Bygnadsbeståndet är mycket enhetligt och från den norra delen av vallen går en fäbodstig upp över berget.
Indnäs är klassad i den högsta lokala klassen, A, av kommunen och Dalarnas Museum. Siljansleden passerar fäboden. Den kommer från Hökberg/Kansbol på sin väg till Näsberg och vidare mot Fryksås. Det går även en markerad led till Bönsabergs fäbod, ca 5 km.

Historik

Indnäs var det största och viktigaste fäbodstället för Indors by. Indnäs var hemfäbodar och under försommaren tillbringade Indorborna en månad här fram till midsommar. Sedan begav man sig till Trullgravs fäbodar. Efter sju veckor var man tillbaka i Indnäs igen och stannade fram till Mora marknad i oktober. Efter storskiftet hade alla i Indor en del i fäbodstället. Nytjanderätten delades mellan folket i byarna Indor, Limbäck och Höjen. Fäbodstället benämndes 1634 Hindernääs och vid fäbodinventeringen 1663 Indernäse. vid den tiden hade Indnäs sex delägare. Namnet syftar på Indsjöns biflöde Indan eller Indån. (Ur boken Kulturmiljöer i Mora kommun). I nämnda bok ges rekommendationer när det gäller utbyggnad, förtätning m.m.

Sevärdheter

De fina timmerbyggnaderna och resterna av de gamla fägatorna. På fäboden finns en slogbod för allmänheten, till fikapausen.

Vägbeskrivning

Ta vägen genom Våmhus mot Älvdalen. Ta vänster mot byn Indor, ca 1 km. Där går en grusväg upp mot Indnäs, Indnäsvägen. Efter ca 8 km når du Indnäs. Se kartan för aktivitetsbeskrivningar.

Aktiviteter i närheten

Länkar

Foto: Owe HållmarkerBilder

Indnäs

Indnäs vintertid.

Indnäs

Inne i fäboden.

Indnäs

Drönarbild Indnäs.

Indnäs

Drönarbild Indnäs.

Indnäs

Vandringsleden till Bönsaberg.

Översiktskarta

Skriv ut

Venjans Badhus

Område: Venjan

Ägare: Kommunal

Denna lekplats ligger bakom Venjans Badhus ungefär i mitten mellan Vanåvägen och Tennängsvägen.
Lekplatsen i fråga ligger i närheten av Venjans Skola och kan komma att användas av skolan.
Lekplatsen ligger på konstgräs och har en liten kulle bredvid sig, ingen väg är i närheten så
barnen kan leka i säkerhet!

Utrustning:
2 st däck gungor
2 st vanliga gungor
1 st karusell
1 st klätterställning
1 st pingisbord
1 st bollplank
Sittplats samt bord finns ej

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 6-12 år

Foto: Mora KommunBilder

Venjans Badhus

Översiktskarta

Skriv ut

Våmhus Skola

Område: Våmhus

Ägare: Kommunal

Våmhus skola ligger på Kanonvägen 42, alldeles bredvid kyrkan.
Lekplatsen ligger på skolgården som används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.

Utrustning:
1 st fotbollsplan
1 st basketplan
2 st klätterställningar
4 st gungor
2 st pingisbord
Ett flertal lekrutor, tex. king-ruta, hage.

Klätterställningarna och gungorna har sand under sig
Dålig belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 5-11 år.

Foto: Mora KommunBilder

Våmhus Skola

Våmhus Skola

Översiktskarta

Skriv ut

Våmili Förskola

Område: Våmhus

Ägare: Kommunal

Våmli förskola ligger på Limbäcksgatan 33.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett metall stängsel vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.


Utrustning:
2 st gunghästar
6 st gungor
2 st sandlådor
1 st liten klätterställning
1 st lekstuga
1 st bollplank

All utrustning har sand runt omkring sig..
Ingen belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-7 år.

Foto: Mora KommunBilder

Våmili Förskola

Översiktskarta

Skriv ut

Färnäs Skola

Område: Färnäs

Ägare: Kommunal

Färnäs skola ligger längst med Hansjonsgatan med adressen Hansjonsgatan 11.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett trä staket vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av skolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.


Utrustning:
2 st fotbollsplaner
4 st gungor
1 st sandlådor
2 st klätterställningar
1 st basketplan
1 st ishockeyplan

Gungorna och klätterställningarna har sand under sig.
Bra belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn 5 år eller äldre.

Foto: Mora KommunBilder

Färnäs Skola

Färnäs Skola

Översiktskarta

Skriv ut

Pussitägtsvägen

Område: Färnäs

Ägare: Kommunal

Pussitägtsvägens lekplats ligger i början av Färnäs på övre sidan. Lekplatsen ligger på en stor grönyta omgett av ett bostadsområde.

Utrustning:
1 st liten klätterställning
2 st gungor

Klätterställningen och gungorna har sand under sig.
Ingen belysning på kvällstid förutom ljuset från gatlampor på vägen.
Ett bänkbord finns.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-5 år.

Foto: Mora KommunBilder

Pussitägtsvägen

Översiktskarta

Skriv ut

Hindrikshedens Förskola

Område: Rödmyren

Ägare: Kommunal

Hindrikshedens Förskola ligger längst med Furuvägen och har adressen Furuvägen 27.
Lekplatsen ligger på förskolans gård och är inhägnat av ett metall stängsel vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.


Utrustning:
6 st gungor
1 st stora sandlåda
1 st klätterställningar
1 st prickskytte-plank

All utrustning har sand runt omkring sig utom prickskytte-planket.
Det finns soltak till sandlådan.
Sittplats finns i form av bord och bänkar.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-6 år.

Foto: Mora KommunBilder

Hindrikshedens Förskola

Översiktskarta

Skriv ut

Rödmyrens Förskola

Område: Rödmyren

Ägare: Kommunal

Rödmyrens Förskola ligger längst med Rödmyrsvägen mellan de två uppstickande vägarna Hallonstigen och Lingonstigen.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett metall stängsel vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.

Utrustning:
3 st gunghästar
4 st gungor
2 st stora sandlådor
2 st mindre klätterställningar
3 st lekstugor

All utrustning har sand runt omkring sig.
Det finns soltak till de båda sandlådorna.
Bra belysning på kvällstid.
Bänkar och bord finns.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-7 år.

Foto: Mora KommunBilder

Rödmyrens Förskola

Översiktskarta

Skriv ut

Norets Skola

Område: Noret

Ägare: Kommunal

Noret Skolan ligger längst med Siljanssågsvägen ungefär mitt emot ICA Maxi.
Lekplatsen ligger på skolgården och sträcker sig runt bakre halvan av skolan.
Skolgården används alla vardagar av skolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.

Utrustning:
13 st gungor
2 st sandlådor
4 st klätterställningar
1 st karusell
1 st basketplan
4 st pingisbord
1 st bollplank
1 st fotbollsplan
3 st basketkorgar

Större delen av utrustning har sand under sig.
Bra belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn i alla åldrar.

Foto: Mora KommunBilder

Norets Skola

Norets Skola

Norets Skola

Översiktskarta

Skriv ut

Norets Förskola

Område: Noret

Ägare: Kommunal

Norets Förskola ligger längst med Lasarettsvägen mitt emot Mora Lasarett.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett trä staket vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.


Utrustning:
4 st gunghästar
16 st gungor
5 st sandlådor
3 st klätterställningar
1 st lekstuga
1 st liten rutschkana

All utrustning har sand under sig.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-8 år.

Foto: Mora KommunBilder

Norets Förskola

Norets Förskola

Norets Förskola

Norets Förskola

Översiktskarta

Skriv ut

Kommentarer