Axi

Område: Vika - Västerut, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 74.

Svårighet: Lätt

Axi, eller Acksi fäbodar tillhör Vika by. En fin fäbod intill Axitjärn. Många äldre hus finns kvar bland de nya och restaurerade fritidshusen. Bebyggelsen består av två bebyggelsegupper på en långsträckt ås. Väster om bebyggelsen ligger Axitjärnen och i norr finns Kvarntjärnen. Söder om fäbodstället slingrar sig Ryssån fram.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.