Alderängarna, grillplats/slogbod

Område: Alderängarna

Svårighet: Lätt

Utmed Österdalälven vid Alderängrnas naturreservat finns en slogbod med grillplats.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.