Alderängsrundan 7,5 eller 8,5 km

Längd: 8,5 km eller 7 km

Område: Alderängarna, norr om Mora, karta Sverigeserien -- Topo50, Mora blad 82

Start-mål: Alderängarnas rastplats efter riksväg 70 mellan Älvdalen och Mora, ca 10 km från Mora centrum.

Märkning: Blå 8,5 km, röda prickar om du vill korta av turen till ca 7,5 km efter ca 2,5 km

Svårighet: Lätt

Terräng: Stig och skogsväg

Alderängarna är ett naturreservat inom Mora Kommun. Den del av rundan som löper inom reservatet har en skiftande karaktär med öppna slåttermarker, urskogsartade partier och klapperstenstränder. Turen börjar ovanför branten ner mot Österdalälven för att sen genom reservatet ta sig ner till strandkanten. Här finns även en mycket naturskönt placerad slogbod. Turen följer sen älvkanten för att göra någon avstickare upp i skogen.
Hela rundan, blå markering är 8,5 km. Om du vill korta av så följ röda prickar efter ca 2,5 km. Då går du utmed älven tills du kommer på den blå banan igen. Väldigt fint utmed älven.
Våren 2019 har slingan kompletterats med en blåröd markering, benämnd Älvslingan. Beskriven av spårdragerskan:  Vid 2 km finns nu möjligheten att följa älven ”Älvstigen” och sedan komma på rundan längre fram. Märkningen är röd och blå. Röd följer älven längre och kommer på spåret efter ca 4 km. Blåa viker av från älven och kommer in på ordinarie spår vid ca 2,5 km. Fantastisk fin sträckning och med ljudet från älven - häftigt med så mycket vatten i älven som det är nu.nom reservatet finns det chans att få syn på bäver, utter och lodjur samt en hel del olika häckande fåglar och fridlysta växter.
Hela rundan är lättgången med lite kupering. Passar utmärkt som dagsutflykt för vandring eller som en skön löptur.

Länkar

Kartor

Alderängsrundan 7,5 eller 8,5 km

Detaljerad karta

Alderängsrundan 7,5 eller 8,5 km

Höjdprofil

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.