Amperundan 9 eller 16,7 km

Längd: 16,7 alternativt ca 9 km (start i Näsberg).

Område: Våmhus, karta Sverigeserien - Topo50, Mora blad 82

Start-mål: Kör genom Våmhus. Startplatsen Nybron ligger ca 7 km norrut från Våmhus kyrka. Alternativ startplats Näsbergs fäbod, kör genom Bäck till Näsberg, se karta

Märkning: Bokstaven A samt runda ljusblåa prickar.

Svårighet: Svår

Terräng: Kuperad. Stigar, skogsvägar, skoterled och myrmarker.

Första delen av banan går över Våmå-åsen som har bildats av krossat berg från inlandsisen medfört från Ljötgraven.Under de första 5 km går banan bl a uppför en brant serpentinväg, Sjöberg-Ivars väg. Efter den tuffa stigningen tonar Näsbergs fäbod upp sig. Här finns källa med vatten om törsten behöver släckas eller flaskorna behöver fyllas på. Du kommer in i ett biotopsskyddsområde, Ljötgraven. En ravin bildad av smältvatten som eroderat berggrunden under istiden. Spår efter eldpallkojor finns efter graven. På tillbakavägen till Näsberg passerar du Ogsker, en naturskön utsiktsplats över Orsasjön med omnejd, ett perfekt fikaställe. Delar av banan är gemensam med den orangemarkerade Siljansleden.
Vill man korta av turen kan man antingen ta delen Nybron-Näsberg och åter eller Näsberg-Ljötgraven och åter.

Kartor

Amperundan 9 eller 16,7 km

Karta på Amperundan

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.