Andljusvarden - skaråkning

Längd: 18 km t.o.r.

Område: Norra Mora. Karta: Sverigeserien Topo50, blad 82.

Start-mål: Vid Kölkojan. P-plats för skoteråkare. Vid vägen några mill efter Älvdalen på vägen mot Lillhärdal. Höger sida.

Märkning: Skoterled

Svårighet: Medel

Terräng: Myrmark, svaga motlut och lite större stigningar mot slutet. Toppen ligger på 764 m.ö.h.

Ett förslag på skaråkning på vårvintern. Följ vägen mot Ulvsjön/Lillhärhal från Älvdalen. Parkera vid den stora parkeringen vid Kölkojan på höger sida. Följ skoterleden, men åk på skaren när den bär. Det går naturligtvis att åka fritt här uppe på de stora myrområdena vid Kräckelbäcken och Ulvsjön. Men för den osäkre kan det vara bra att följa en markerad led och ha ett bestämt mål. På Andljusvarden får du en underbar utsikt. Transtrandsfjällen syns jättebra vid hyggligt väder. Gapskjul finns för fikat.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.