Anjosvarden 6 km t.o.r

Längd: 6 km tur och retur.

Område: Norra Mora kommun, Norr Älvdalen, terrängkarta 662, Älvho

Start-mål: Vägen mot Dyverdalen, skylt med orange märkning.

Märkning: Orange

Svårighet: Medel

Terräng: Stig, myr

Anjosvardens naturreservat bjuder på väglös vildmark. Från Dyverdalen går en stig upp på den kala toppen. Avsaknaden av skog har gett upphov till att Anjossvarden kallas Sveriges sydligaste fjäll. I traditionell mening kan det dock knappast betraktas som fjäll utan toppen är av lågfjällskaraktär, en så kallad vard.

Vägen upp till “toppen” bjuder på brant stigning följt av vandring på rejäla myrmarker innan det strax före varden torkar upp och blir hårt i backen. Vid klart väder kan man se Transtrandsfjällen och Fulufjäll i väster. Uppe på toppen på 764 meter finns en slogbod samt en gästbok, glöm inte skriva en hälsning.

Länkar

Kartor

Anjosvarden 6 km t.o.r

Karta över Anjosvardens naturreservat

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.