Ätjärn runt 4,5 km

Längd: 4,5 km

Område: Östnor/Bonäs, översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Parkering södra änden av Ätjärn. RV 70 mot Älvdalen - kör in Björka/Våmhusvägen (W 1000) och efter ca 3 km höger (genvägen) mot Bonäs, därefter ca 1,5 km till parkeringen vid Ätjärn. Du kan naturligtvis köra in via Bonäs. Bonäs-Björkavägen. Kör förbi kapellet i Bonäs. Du kan givetvis hoppa på rundan kring hela tjärnen. Medsols, vita prickar.

Märkning: Vita prickar nertill på träden. Musitjärn runt, Rosa markering.

Svårighet: Lätt

Terräng: Lätt, följer tjärnens strandkant

En fin kortare promenad eller joggingtur. Inga backar då stigen går utmed Ätjärns strandkant. Fin kvällstur i det tysta fina området. Fikakorgen kan “avverkas” vid badet efter ca 2 km. En varm kväll bäddar även för ett dopp. Banan kan förlängas med alt. 1 Våmhusmilen (som startar vid Våmhus IP) och blir då 14,5 km (du springer i en 8:a). Följ gröna markeringar där Ätjärn runt och Våmhusmilen stöter på varandra vid nordöstra delen av Ätjärn.

Alternativ 2 är en förlängning runt Lusitjärn och Musitjärn 3,8 km och längden blir då 8 km ( banan går i en 8:a). Delen Musitjärn runt är Rosamarkerad. Se bild.

Länkar

Kartor

Ätjärn runt 4,5 km

Karta Ätjärn runt. Lätthittat. Musi bredvid.