Björnrundan 4,2 km

Längd: 4,2 km

Område: Mora/Morkarlby, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid Bjarnerundans (blå "prickar") passage över Selbäcksvägen. Öppen plats där du kan ställa bilen.

Märkning: Grå prickar, se bilder.

Svårighet: Lätt

Terräng: Tallhed i huvudsak. Väldigt lätt kuperad.

En lätt fin bana för promenaden eller stavgången. Cykla går naturligtvis. Om du vill testa lätt MTB-åkning. En omväxlande bana med fina passager utmed Hemulån. Lyssna på fågelsången. Du kan naturligtvis nå banan från Hemus eller starta på annat håll, t.ex Hånåkni.

Länkar

Kartor

Björnrundan 4,2 km

Kartbild över banan.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.