Bleckets fäbodar

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Nedre och övre Bleckets fäbodar tillhör Våmhus. Nedre Blecket är en tät klunga byggnader som ligger på en platå i sluttningen av Nedre Blecksberget. Hus, bodar, härbren och lador står tätt och oregelbundet utan skiljande gärdsgårdar. Den större delen av byggnaderna på Nedre Blecket är ofärgade, något mer färgat i Övre blecket.
En stig, knappt synbar, mellan fäbodarna binder dem samman.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.