Bönsaberg

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Bönsabergs/Bjönsabergs fäbodar tillhör Våmhus. Bönsabergs fäbodar ligger mellan det nästan 500 m höga Bjönsberget i sydost och Skräddarberget i nordväst. Fäbodarna består av två vallarNedre och Övre Bönsaberg. Nedre Bönsaberg har mer ursprunglig karaktär medan övre mer har förändrats mot fritidsbebyggelse.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.