Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Längd: 8 km

Område: Venjan, Mora Västra

Start-mål: Vid Grundsjön utmed Studentvägen eller vid Långsisdammen intill Ryssån, Axi-Hållindanvägen.

Märkning: Orange

Svårighet: Lätt

Terräng: Småkuperad, omväxlande

Det här är ett parti av en riktigt gammal färdväg mellan Mora och Venjan. Den omnämns i gamla böcker av “resande” och finns med på kartor från 1600-talet. Första förbindelsen mellan Mora och Venjan med stor säkerhet. Kanske inte exakt i alla stycken men väldigt nära. Leden är till stora delar i ursprungligt skick, kanske 80%. Första delen av färdvägen från Venjan till Grundsjön, 9 km, är markerad sedan tidigare, orange. Den finns presenterad på sidan, “Färdväg Venjan - Grundsjön”. Slå ihop turerna och du har en vandring i en riktning på 17 km.

Länkar

Kartor

Färdväg Grundsjön - Långsisdammen

Ny karta över färdvägen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.