Färnäs Skola

Område: Färnäs

Svårighet: Lätt

Färnäs skola ligger längst med Hansjonsgatan med adressen Hansjonsgatan 11.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett trä staket vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av skolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.


Utrustning:
2 st fotbollsplaner
4 st gungor
1 st sandlådor
2 st klätterställningar
1 st basketplan
1 st ishockeyplan

Gungorna och klätterställningarna har sand under sig.
Bra belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn 5 år eller äldre.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.