Södra Flenarna

Område: Solleröskogen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 74.

Svårighet: Lätt

Södra Flenarna är en Solleröfäbod klassad som riksintresse av Riksantikvarieämbetet.  Flenarna är en relativt liten vall med fyra gårdar och tillhörande uthus. Det är lika många gårdar idag som vid storskiftet 1842/43. De flesta byggnaderna är från början av 1800-talet. “Flen” betyder kalt bergsparti eller naken häll. Söder om vallen rinner en bäck, vilket var en förutsättning för att fäbodarna placerades här.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.