Färdväg Grundsjön - Venjan

Längd: 9 Eller 6,5 km enkel väg.

Område: Venjan

Start-mål: Vid Grundsjön (utefter den s.k. Studentvägen) eller i Venjan (Vid Tempo)

Märkning: Orange

Svårighet: Lätt

Terräng: Stig, spångad över myrar, modern kavelbro. Småkuperad terräng

Leden är ca 9 km om man startar inne i Venjan vid Tempo, 6,5 km med utgångspunkt från bron över Kräggån. Efter bron börjar den fornlämningsklassade färdvägen som är märkt till Grundsjön. Märkning pågår numera, 2021-07-20, från Grundsjön till Långsisdammen, ca 7 km.

Länkar

Kartor

Färdväg Grundsjön - Venjan

Karta över leden från Tempo i Venjan till Grundsjön framtagen av Pether Öman

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.