Gruvan

Område: Mora Västra, utmed väg E 45. Översiktskarta Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Gruvan, även kallad Gruvorna är numera en fin fäbod med många fina fritidshus, blandad med en del äldre bebyggelse. Ligger i kuperad terräng med Lindån och Gruvån rinnande genom fäboden. Fäboden tillhör Vika och Utmeland i Mora. Numera finns 3-4 permanentbodende familjer i fäboden.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.