Gutdalen

Område: Lädeområdet, utmed Vasaloppsvägen. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

En fin liten fäbod ca 10 km från Mora utefter Vasaloppsvägen. Den ligger utmed Österdalälven och vid Lädeåns mynning i älven. Fäboden ligger lite vid sidan av allfarsvägen och är inte känd för så många, inte ens för Morabor.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.