Hemus Naturreservat

Område: Mora Hemus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

I denna vackra sandbarrskog finns det meandrande vattendraget Hemulån. Här växer en gammal tallskog, där bland annat bombmurkla och knärot har hittats.
Inom området finns Mora skidstadion där starten för samtliga tävlingsspår, elljusspår, motionsspår och leder finns. Vasaloppsspåret som är ett eget naturreservat skär genom hela Hemusområdet.
Hela Hemusområdet ingår i riksintresset Morafälten som utgörs av ett senglacialt isälvsdelta med ett av landets största och vackraste flygsandfält med ryggformade dyner.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.