Hemus naturreservat

Område: Mora, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Märkning: Området markerat med vitt på träden i gränsen. Ofta i kombination med en vit "stjärna" som används för naturreserva.

Svårighet: Lätt

Terräng: Hedterräng m.m. i anslutning till Hemulån. Se länsstyrelsens beskrivning.

Efter många års arbete har reservatet blivit verklighet. Ett stort område, utmed Hemulån, mot Selbäck och över till Klapparheden. Se karta på länsstyrelsen webbplats. Området är nu skyddat för framtiden
och för sport och friluftsliv. Reservatets föreskrifter styr användningen.
I denna vackra sandbarrskog finns det meandrande vattendraget Hemulån. Här växer än gammal tallskog, där bland annat bombmurkla och knärot har hittats.
Inom området finns Mora skidstadion där starten för samtliga tävlingsspår, elljusspår, motionsspår och leder finns. Vasaloppsspåret som är ett eget naturreservat skär genom hela Hemusområdet.
Hela Hemusområdet ingår i riksintresset Morafälten som utgörs av ett senglacialt isälvsdelta med ett av landets största och vackraste flygsandfält med ryggformade dyner.

Länkar