Indnäs

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Indnäs fäbodar är en relativt tät bebyggelsegrupp som ligger högt i en västsluttning vid Indnäsberget. Från den högsta punkten har man en vacker utsikt över det omgivande landskapet. Här finns rester av gamla fägator. Byggnaderna är genomgående ofärgade. Bygnadsbeståndet är mycket enhetligt och från den norra delen av vallen går en fäbodstig upp över berget.
Indnäs är klassad i den högsta lokala klassen, A, av kommunen och Dalarnas Museum. Siljansleden passerar fäboden. Den kommer från Hökberg/Kansbol på sin väg till Näsberg och vidare mot Fryksås. Det går även en markerad led till Bönsabergs fäbod, ca 5 km.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.