Kättbo, vandring/löpning 2,3 eller 5 km

Längd: Hälsospåret 2 km, Kapellrundan 3 km, Gula femman 5 km och till sjön Säxen 5 km enkel tur.

Område: Kättbo

Start-mål: Start vid Sågen i Kättbo. Se karta

Märkning: Hälsospåret: röda pilar, Kapellrundan: blå, Säxen: orange och Gula femman: gul.

Svårighet: Lätt

Terräng: Småkuperade tallhedar, blandskog. Omväxlande

Från sågen i Kättbo startar de fyra olika turerna. Trevliga omväxlande turer. Om du går eller springer till Säxen kan du ta grusväg åter till sågen, för omväxlingen. Annars samma spår åter. Turen till kapellet, en höjdare i dubbel bemärkelse, eller kanske trippel.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.