Karlsberg topp-/utsiktstur

Längd: ca 5 km

Område: Mora västra, mot Rostberg, översiktskarta Sverieserien Topo 50, blad 82, Mora.

Start-mål: Vid infart vänster, bom, ca 3 km bortom Norra Selbäck.

Märkning: Första km omärkt, grusväg. Sedan följer du vit "prick" och tavlor till toppen av Karlsberg. Mora Trails, (30 km) markering. Vik höger när Mora Trail går vänster i korsning. Orange markering ner och återfärden följer utfärden.

Svårighet: Medel

Terräng: Fina skogsstigar. Några hundra meter mot toppen mer branta och steninga. Grusväg 2 km. Kraftig stigning mot slutet.

En s.k. utsiktstur/topptur. Väldig fin utsikt österut mot Mora/Orsa och norrut mot bergen. Lite brant några hunddra meter mot toppen, men välmarkerat och slyröjt. Ta det lugnt bara om det tar emot. Se kartan för alternativ nerfart från berget. Omarkerad, men lätt att hitta.
För att komma dit åker ni Selbäcksvägen från Morkarlby i Mora. Mot Norra Selbäck och efter fäboden ca 4 km en väg vänster. En vägbom en bit in. Parkera där och gå grusvägen bort ca 1 km. Därefter följer ni beskrivningen under märkning ovan.

Länkar

Kartor

Karlsberg topp-/utsiktstur

Karta. Två sträckningar.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.