Korta fäbodturen 19 km

Längd: 19 km

Område: Mora/Selbäck/Berihol, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Start-mål: Mora skidstadion/Hemus

Märkning: Ingen märkning. Se kartan nedan.

Svårighet: Lätt

Terräng: Lättcyklad tur, mest grusväg och asfalt. Vasaloppsspåret ca 3 km. Stig 1 km vid bron över Hemulån och utmed Bjarnerundan 1 km

En tur för den som vill ha en kortare lättare tur. För hela familjen på MTB helst. Naturligtvis går det att knalla runt eller jogga. Omväxlande. De tre Sälbäcksfäbodarna passeras, Norra, Mellersta och Södra. Besök i den lilla byn Berihol som tillhör Vika. Genom Morkarlby på slutet av turen.
Kortfattad beskrivning här. Se karta, sista bilden. Titta även på bilderna som visar avgörande vägval.
Start Mora skidstadion. Mot spången över Hemulån. Följ gärna grusvägen från skidstadion och ut på Vasaloppsspåret. (Alternativt Vasaloppsspåret eller gula femman till spången/bron.) Efter ca 3 km ta Siljansleden, orange märkning vänster ner mot spången/bron över Hemulån.
Ta det lite försiktigt ner mot bron, sandigt. Rakt fram när du kommit upp i backen från ån. Ut på grusväg, ta vänster efter högst en km på grusvägen och följ Siljansleden en knapp km på fin stig.
Vänster på grusvägen. Fram till N Selbäck, första höger över till Mellersta Selbäck. Där höger på asfaltsvägen, över lilla bron i M Selbäck och vänster i nästa korsning.
Kör runt i fäboden och ta höger när du kommer fram till stallet och hästarna. Höger framme vid asfaltsvägen och genom Södra Selbäck. Vänster efter drygt en km mot Berihol.
Ta vänster inne i Berihol. Passera järnvägen och på krönet av backen vänster in förbi skjutbanan. Håll rakt fram på stigen, järnvägen igen, sen rakt fram på den s.k. Torrbergsvägen.
Framme vid asfalten tar du höger och åker ner mot Morkarlby, vänster nedför Bryggeribacken och strax är du vid skidstadion.