Krångåsen

Område: Mellan Eldris och Läde. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

En fäbod som ligger mellan Eldris och Läde fäbodar. Tillhör Selja och Öna byar. Krångåsen ligger på en liten höjd, där man tidigare hade utsikt ner mot Österdalälven. Fäboden består av tre bybildningar, Nirå Båckan, Upå Båckan och Selkallåsn. Fäboden kallades först Åsen. Krång kommer från gårdsnamnet Krång.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.