Lintjärn runt 9,8 km

Längd: 9,8 km

Område: Östnor, Bonäs. Karta: Sverigeserien - Topo50, blad 82 Mora

Start-mål: Riksväg 70 mot Älvdalen, ca 5 km från Mora, höger sida vid sandtag, se beskrivningen.

Märkning: Följ "Björka spåret" (vita streck) ca 3,5 km, därefter vita lågt placerade vita prickar fram till "Rågången", följ "Rågången (röda prickar) tillbaka mot Älvdalsvägen. OBS! Sista 200 m - ta höger och följ åter vita prickar till start/mål.

Svårighet: Medel

Terräng: Stigar och skogsbilvägar, kuperat i hedterräng som rundar Lintjärn. Från åsryggarna bjuds på fina vyer mot de blånande bergen

En tur i verkligt fin terräng. Sanddyner och tallhedar i huvudsak. Inga stövlar eller vandringskängor behövs. banan blir lite mer kuperad de sista kilometrarna, men inga långa svåra backar.
Ett par km före “mål” passeras naturreservatet Svinvallen. Kolla länk till Länsstyrelsen Dalarnas beskrivning av reservatet.
Start/Mål: RV 70 mot Älvdalen ca 5 km från Mora. Parkering vid sandtaget på höger sida strax innan kraftledningen korsar Älvdalsvägen (ca 200 m söder om norra infarten till Östnor). Se länk till skalbar karta nedan.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.