Matsäl

Område: Venjan, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 81.

Svårighet: Lätt

Matsäl eller Mattsäl är en högt belägen fäbod i Norra Venjan. Utsikt mot Transtrandsfjällen. Fäboden är brukad sedan 1560-talet. Fäbodvallen består av stenig, gräsbevuxen moränmark. Rikligt med en på vallen. Runt täkten breder barrskogen ut sig. Inom vallen finns odlingsrösen och grundstenar efter byggnader. Rester av fästigar och fägator finns inom vallen.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.