Mora - Oxberg

Längd: 10 - 50 km

Område: Mora

Start-mål: Mora, eller utmed vägen

Märkning: Ingen

Svårighet: Lätt

Terräng: Asfalt

Starta i Mora, t ex vid Moraparken. Åk mot Oxberg via Selja, Långlet, Läde och Gopshus. Vänd när du är nöjd. Oxberg tur och retur blir ca 50 km. Läde t o r 20 km. En större stigning, Ulåbergsbacken efter Långlet. Se upp utför! Flitigt använd väg för rullskids- och inlinesåkare.

Länkar