Mora Trail testlopp 4.75 km

Längd: 4 750 m

Område: Selja/Långlet

Start-mål: Startplatsen ca 500 m från eljusspåret vid bygdegården Selja/Långlet. Spåret passerar där, bara att "gå på" där.

Märkning: Vita "prickar" och skyltar.

Svårighet: Lätt

Terräng: Tallhedar, delvis kuperat. Fina stigar/skogsvägar.

En fin bana att springa eller t.ex stavgå. Se karta på bild. Två slingor får att få hela banan.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.