Morkarlby Fritids

Område: Morkarlby

Svårighet: Lätt

Morkarlby fritids ligger mellan Morkarlby höjden och Morkarlby skola.
Lekplatsen ligger på ett fritids och är inhägnad av ett trästaket.
Skolgården används alla vardagar av skolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.

Utrustning:
1 st balansbräda
1 st fotbollsplan
2 st gungor
1 st lektorn
1 st basketkorg
Flera lekrutor

Större delen av utrustning har sand under sig.
Bra belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 5 och 11 år.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.