Näcksjövarden

Område: Norr om Våmhus och Orsa

Start-mål: Reservatet ligger ca 3 mil norr om Våmhus i Mora kommun, terrängkarta Älvho 15E SV

Svårighet: Lätt

Terräng: Vildmarkskaraktär

Näcksjövarden är ett naturreservat på 2 052 hektar och en av de så kallade varderna i Mora kommun och Dalarna. Hela området är täckt av gammal skog. Näcksjövarden är belägen 8 kilometer söder om Andljusvarden, på andra sidan Dyverdalen. Varden når 722 meter över havet. Den är utsatt på Terrängkartan Älvho 15E SV.

Reservatet har en genuin vildmarkskaraktär med sina resliga granar på toppen av ett porfyrberg. Nedanför berget ligger Näcksjön och Näckån omgivna av myrar och källor. Här kan man finna fläckporing, stjärntagging, rynkskinn, lappticka, m.m.
Näcksjövarden är ett av länets reservat som delvis har iordningsställts för funktionshindrade. Du kommer med bil ända fram till rastplatsen där det finns slogbod, bord och bänkar och en grillplats. Strax före rastplatsen delar vägen sig, men där biltrafik är hindrad att komma fram tack vare en bom. Därifrån kan du istället med rullstol ta dig 800 meter in i reservatet och till ännu en rastplats. På båda ställena finns toaletter, båda handikappsanpassade.

Länkar

Kartor

Näcksjövarden

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.