Näsberg

Område: Våmhus, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Våmhusfäboden Näsberg ligger vid Hustjärnbergets sydsluttning på en höjd av 420 meter. I den norra delen ligger bebyggelsen tätt efter fägatan. Hör följer byggnaderna den äldre byggnadstraditionen och är med få undantag timrade och omålade. I den södra delen är bebyggelsen glesare med inslag av modernare fritidshus. På flera ställen finns stora odlingsrösen från den tid då man började odla upp marken. Numera håller ingen djur på vallen. 1984 var sista året för djurhållning. I boken Kurlturmiljöer i Mora från 1991 klassas fäboden som Lokalt intresse A och det finns rekommendationer för utbyggnader förtätningar, struktur m.m.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.