Norra Mora Vildmark

Område: Ulvsjöområdet, terrängkarta 661 Trängslet och 662 Älvho

Start-mål: Åk förbi Älvdalen mot Ulvsjö. Åk till höger mot Emådalen så är du i området. Se karta nedan.

Märkning: Markerat i terrängen

Svårighet: Lätt

Terräng: Vildmark, myrvidder, höjder med fjällkaraktär - varder. Tystnad

I och med bildandet av naturreservatet Norra Mora Vildmark, har ett av de största områdena i länet skyddats - drygt 15 000 hektar! Området består av ett höglänt skogs- och myrlandskap.
Områdets främsta värde ligger i de stora viddernas opåverkade myrmarker och gammelskogar som ger besökaren goda möjligheter till vildmarksupplevelser utöver det vanliga. Ett av reservatets syften är just att värna om det storslagna ödemarkslandskapet.
Fågellivet i området är intressant och omfattar dels myrmarkernas fåglar med gulärla, gluttsnäppa och småspov dels gammelskogens arter lavskrika, tallbit, flera ugglor och kungsörn. Växtligheten är sparsmakad i och med de karga förhållandena, men exempelvis pryder den eljest sällsynta varglaven talrika torrakor på myrarna. Titta på länken till länsstyrelsen Dalarna.
Vintertid, främst vårvintern bjuder området på otroliga möjligheter till skaråkning. Man kan hålla sig intill skoterleden som går genom området. Den kommer via Anljusvarden och går vidare upp till Härjedalen via Korskällan. Parkera gärna vid skylten 692 möh, på vänster sida går leden, några hundra meter in.
Du kan ta dig till området även via Älvdalen-Jöllen-Rotendalen. Vandra till Dritränn - Korskälla. 10 km tor. Du kan även gå till Moras Högsta berg, Knausås, 787 möh. Från Dritränn eller Knausås. Här måste kartan följas. Se Mora Outdoor vandring Dritränn-Korskälla.

Länkar

Kartor

Norra Mora Vildmark

Översiktskarta