Nybolet

Område: Våmhus/Älvdalen, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Nybolets fäbodar ligger i svagt sluttande mark på Njörnbergetsöstra sida. Fäbodvallen består av separata byggnadsgrupper som binds samman med en bilväg. Den västra delen av nybolet tillhör Älvdalen och den östra Mora/Våmhus. Bebyggelsen är varierad i både form och utseende. I den västra delenligger den äldre bebyggelsen med gårdar som fortfarande har kvar de sammanbyggda längorna med stuga-ekonomibyggnader. Majoriteten av husen är ofärgade medan en del blivit målade och även klätts med panel. Ända in på 70-talet hölls djur i Nybolet. Nordost om finns hällristningar, se sevärdheter och länkar.
Fäboden är klassad som Riksintresse av Riksantikvarieämbetet.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.