Rådlösan

Område: Solleröskogen/Siljansfors, översiktskarta Sverigeserien - Topo50, blad 74.

Svårighet: Lätt

Rådlösan är idag en övergiven fäbod som tillhörde Sollerön. Stället anlades på 1860-talet av Ryssakarlar men övergavs före 1920. Namnet är enligt Bror Lindén bildat av ordet rådlösa, “svår situation, hopplös belägenhet, elände” och syftade antingen på att platsen vara illa lämpad för en fäbodanläggning eller också möjligen på nödläge beträffande foderförsörjning som motiv för ställets anläggande. Det kan jämföras med den jämngamla fäboden Pinan. Pinan anlades 1862 av Gesundafolk men var övergivet omkring 1920. Rådlösan sammantogs ibland med Hållarnas fäbodar, Norra och Södra. En plats att besöka för riktiga entusiaster, man ser grundstenar och delar av den gamla täkten. Ruinerna av en gamma fritidsstuga finns kvar.

Länkar

Kartor

Rådlösan

Karta. Rådlösan markerad.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.