Rädåns naturreservat

Område: 8 km nordost Våmhus. Karta Sverigeserien- Topo50, blad 82 Mora.

Start-mål: Du kommer åt reservatet från olika stigar och vägar, se länsstyrelsens karta på länken nedan.

Märkning: Området är markerat med naturreservats vita märkning

Svårighet: Lätt

Terräng: Att följa Rädån i dalen är inte alltid helt lätt, varierad terräng. Lättare ner mot Rädbjörka.

Rädån rinner fram i en vacker ravin och kastar sig här och var ner för små vackra vattenfall. Skogarna har undgått avverkningar, vilket har gjort att granarna fått växa sig stora. Tillsammans med ån har det bildats en lummig, fuktig miljö där många växter och djur trivs. Även människan, för här passerar Siljansleden och en rastplats finns intill Rädån.
Det 23:e reservatet i Mora kommun, bildat 2012.

Länkar