Rågången Östnor - Bonäs- Våmhus, 5,5 eller 8 km

Längd: 5,5 alternativ 8 km - förlängd till Våmhus IP via elljusspåret

Område: Östnor, Bonäs, Våmhus, Karta Sverigeserien - Topo 50, blad 82 Mora

Start-mål: Åk RV 70 mot Älvdalen, parkera på höger sida 1 km efter avfartsvägen till Bonäs, Våmhus.

Märkning: Röda prickar

Svårighet: Medel

Terräng: Kuperat, tallskog på sanddyner

Kuperad terräng. “Morafältet” är Skandinaviens största fossila flygsandfält, ca 30 kvadratkm stort. Trädskiktet består till 99% av tall. Sanden har transporterats från norra Dalarna av isälvar och avlagrats på dåvaranade havsbotten när Siljan var en vik av Östersjön. När havet drog sig tillbaka formades den blottlagda sanden av vinden som skapade dyner som går i öst-västlig riktning. Dessa korsar du utmed “Rågången” - branta norrut och “slakmotor” söderut. På Morafältet har sandödlan, gråmyran och såpörten sin nordliga utpost. Mosippan kan du också hitta här på Morafältet, likaså rödlistade svampar i grupperna spindelskivlingar och taggsvamp. Den ovanliga fågeln nattskärra kan man höra under sena sommarkvällar.

Kartor

Rågången Östnor - Bonäs- Våmhus, 5,5 eller 8 km

Karta Rågångsturen

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.