Roffes bana 7,5 km

Längd: 7,5 km

Område: Eldris/Långlet. Karta Sverigeserien Topo50, blad 82 Mora.

Start-mål: Höger sida 300 m innan Eldris.

Märkning: Gula ringar, lågt målade på träd och rötter.

Svårighet: Medel

Terräng: Tallhed, fina småbackar.

En bana som anlades av Elis Romelin från Långlet. Den kallades först Gula pricken. Banan har senare märkts upp av Rolf Hammar och fått namnet Roffes bana.Den är bra märkt med gula cirklar/prickar lågt på träden. Fina böljande stigar, en hel del motlut att brottas med. Härliga tallhedar i kanske Moras finaste terräng. Roffes Bana är ej planerad för cykelåkning och markägare och undertecknad vädjar till alla cykelåkare att ej nyttja banan. Skogsavverkning har skett i området, nu är banan rensad och nymärkt.
Stort tack till maskinförare och avverkningsansvarig för visad hänsyn vid avverkningen.
Rolf Hammar.

Kartor

Roffes bana 7,5 km

Karta Roffes Bana

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.