Rossberg

Område: Solleröskogen. Översiktskarta: Sverigeserien Topo 50, blad 74.

Svårighet: Lätt

En liten fäbod tillhörande Sollerön. Ligger utmed Siljansledens vandringsled.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.