Sästjärn runt 9 km

Längd: 9 km

Område: Bonässkogen

Start-mål: Start vid RV 70 mot Älvdalen, ca 8 km från Mora. Efter ytterligare 300 m efter rastplats Alderängarna sväng in höger, grusväg, åk ca 300 m till ett litet rött hus på höger sida. Säs sopstation. Där ser ni skylt Sästjärn runt 9 km.

Märkning: Blå

Svårighet: Lätt

Terräng: Lätt terräng, tallhedar med flack kupering. Skogsvägar och stigar.

En omväxlande lätt runda med närhet till och vyer över Lintjärn och Sästjärn. Torrt underlag.  Fin skog och natur att njuta till. Spåret samgår olika delvis med Björkaspåret och Mora Långa. (spåren finns presenterade med på sidan)

Länkar

Kartor

Sästjärn runt 9 km

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.