Säxberg/Trollkyrkan

Område: Mora Västra, karta: Sverigeserien - Topo50, blad 74

Start-mål: Till Trollkyrkan, skylt ute vid vägen som leder till sprickdalen, ca 500 m.

Märkning: Det finns en "dålig" skylt vid infarten till Trollkyrkan.

Svårighet: Lätt

Terräng: Stenigt bökigt, fint ibland.

Reservatet är rätt stort, 66 Ha. Trollkyrkan i den vildmarksliknande terrängen år spännande att besöka. Trollkyrkan är registrerad som en kulturhistorisk lämning av typen naturföremål/naturbildning med tradition. Enligt tradition och folktro har trollen haft sin kyrka på platsen för sprickdalen.

Länkar

Kartor

Säxberg/Trollkyrkan

Bra karta finns på länken till Länsstyrelsen.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.