Siljansfors, Abbortjänsstigen - Harkenberg

Längd: 8 km

Område: Siljansfors

Start-mål: Vid dammluckan vid sjön Jugan

Märkning: Ingen sammanhängande märkning. Se beskrivning.

Svårighet: Lätt

Terräng: Tallhedar, fina stigar 85%, grusväg resten. Småkuperat och Harkenberg med större stigning.

En rundtur med start vid dammluckan vid sjön Jugan. Infart ca 500 m till höger efter Siljansfors anläggning. Ni ser turen på kartan. Först drygt en km utmed grusvägen intill Jugan. Skylt till höger Abbortjärnsstigen ( håll utkik, kan vara lite svår att se). Följ stigen i ca 3 km. Ni kommer på Cykelstigen som viker höger. Följ stigen i närmare 2,5 km och ni kommer på en stig till höger från Cykelstigen. Följ den upp till Harkenbergets topp. Följ stigen ner ca 1 km till bilen. Gulmarkerad från andra hållet den sista biten, från stigen upp på Harkenberget. Ett par hundra meter före “målet, ta höger över en spångad stig och ner mot Jugan och bilen. Ha kartan med så ska det inte vara några problem.
Om man vill startar man vid Siljansfors skogsmuseum och går fram till Jugan, dammluckan och går rundturen därifrån. Samma väg från dammluckan till bilen som ni kom på. Det blir då ca 11 -12 km.

Länkar

Kartor

Siljansfors, Abbortjänsstigen - Harkenberg

Karta över turen, ca 8 km.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.