Södra Selbäck, vid Bossån. Grillplats/slogbod.

Område: Södra Selbäck/Bossån

Svårighet: Lätt

En slogbod med grillplats nere vid en krök av Bossån. Fint placerad där i Södra Selbäck.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.