Södra Bomansberg

Område: Färnäs/Noret-fäbodar, översiktskarta Sverigeserien Topo50, blad 82, Mora.

Svårighet: Lätt

Södra Bomansberg ligger öster om Mora tätort och är en relativt glest bebyggd fäbodtäkt två byggnadsklungor i en sydvästsluttning. Den nedre delen kallas Sötan och här finns en majstångsplats. Genom fäboden går ett slingrande fägatsystem. Fäbodställets gamla struktur finns fortfarande kvar även om en stor del av byggnaderna genomgått stora förändringar under senare tid. En stor del av uthusbyggnaderna har fått stå kvar även sedan man slutade med djurhållning.Inom vallen finns de gamla fägatorna kvar. Mot det mindre fäbodstället Norra Bomansberg går en stig över berget. Uppgifter ur boken Kulturmiljöer i Mora kommun från 1991.

Länkar

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.