Östnor, Gröna milen

Längd: 10 km

Område: Östnor, karta Sverigeserien Topo50, blad 82 Mora.

Start-mål: Östnors skidstadion

Märkning: Grön

Svårighet: Medel

Terräng: Småkuperat, sanddyner, fina stigar

Medelkuperad runda på Östnors tallhedar. Egentligen skapad, av Mora Nisse, som en löprunda, men passar väl som vandringsled. Första och avslutande delen går på tallheden medans mittendelen följer älvens branta kant och därmed bjuder på fin utsikt. Längst bort på rundan tangerar stigen Alderängarnas naturreservat. Här kan du passa på att förlänga din utflykt med någon av de natursköna stigarna inom reservatet. Läs mer om reservatet på länsstyrelsens hemsida http://www.w.lst.se/template/NewsPage.aspx?id=3029.

Länkar