Våmili Förskola

Område: Våmhus

Svårighet: Lätt

Våmli förskola ligger på Limbäcksgatan 33.
Lekplatsen ligger på skolgården och är inhägnat av ett metall stängsel vilket avskiljer lekplatsen från vägen.
Skolgården används alla vardagar av förskolan så länge det inte är lov eller andra ledigheter.


Utrustning:
2 st gunghästar
6 st gungor
2 st sandlådor
1 st liten klätterställning
1 st lekstuga
1 st bollplank

All utrustning har sand runt omkring sig..
Ingen belysning på kvällstid.
Sittplats finns i form av bänkar och bord.

Lekplatsen rekommenderas för barn mellan 2-7 år.

Översiktskarta

You must have JavaScript Enabled to view this map.